MENÜ

Az új cégautó adó törvény

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.03.17.

A 2009. február 1-tõl hatályos törvény szerint személygépkocsi: az a 4, ill. 3 gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármû, amely a vezetõvel együtt legfeljebb nyolc felnõtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzinüzemû, a dízelüzemû, az elektromos üzemû, a gázüzemû személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó.

 

Személygépkocsinak minõsül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegû, olyan gépjármû (nagy rakodóterû személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettõnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerûen oldható ülésrögzítés révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan mûszaki átalakítással került sor.

 AdókötelesA nem magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi (az EVÁ-s társas vállalkozóknak is kell fizetnie cégautó adót!); az a személygépkocsi, amely után a számviteli tv. szerint költséget, ráfordítást számoltak el, illetve az a személygépkocsi, amely után a SZJA-törvény szerint tételes költségelszámolással – akár magánszemélyként, akár egyéni vállalkozóként vagy õstermelõként – költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el. (Ez utóbbi szabályból következik, hogy az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozóra, õstermelõkre és az EVÁ-s egyéni vállalkozóra nem vonatkozik a szabályozás.)Nem adókötelesAz a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben a használó – költségei ellentételezésére – kizárólag az szja-törvény szerint munkába járás címén, vagy kiküldetési rendelvény alapján (melléklet) költségtérítést kap.

 


 

 

Ez a költségtérítés nem lehet nagyobb, mint az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adóhatóság által közétett üzemanyagár alapján megállapított üzemanyagköltség és az általános személygépkocsi normaköltség figyelembevételével számított összeg. (9 Ft/km és az APEH üzemanyagnorma). Ha ennél többet kap, akkor a magánszemélynek is cégautó adót kell fizetnie!

Adó alanya

 

A gépjármû-nyilvántartás szerinti tulajdonosa (fõszabály); több tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi esetén a lízingbe vevõ, ha a jármûnyilvántartásban nem szerepel a személygépkocsi, akkor a személygépkocsi használója. (pl.: szlovák rendszámmal használt személygépkocsi).

Adókötelezettség keletkezése, megszûnéseAz adót csak azokra a hónapokra kell megfizetni, amelyben az adókötelezettség fennáll. Az adókötelezettség a nem magánszemély tulajdonában álló, a hatósági nyilvántartásban szereplõ személygépkocsi után a tulajdonszerzést követõ hónap 1. napjával kezdõdik, s a tulajdonos tulajdonából való kikerülés hónapjának utolsó napjáig tart. A magánszemély tulajdonos adókötelezettsége – fõszabály szerint – azon hónap 1. napjától kezdõdik, melyet megelõzõ hónapban a személygépkocsi után költséget számolt el. Ha a magánszemély tulajdonában álló vagy általa lízingelt gépkocsi után nem a tulajdonos számol el költséget, hanem a gépjármûvet ellenérték fejében nem magánszemélynek adja használatba, (amely azt feltehetõen költségként elszámolja), az adókötelezettsége a jármû átengedését követõ hónap elsõ napján keletkezik; ha ingyenesen bárkinek vagy ellenérték fejében magánszemélynek engedi át használatba, az adókötelezettsége azon hónap elsõ napján keletkezik, amelyet megelõzõ hónapban a költséget elszámolják. A költségelszámoláshoz kötõdõ adókötelezettség azon hónap utolsó napján szûnik meg, amelyben a jármûre nem számolnak el költséget. A költség elszámolásáról a használó köteles a tulajdonost nyolc napon belül írásban értesíteni. Ha ezt elmulasztja, az adót neki kell megfizetnie, nem a gépkocsi tulajdonosnak. A költségelszámolás napjának minõsül például a költségrõl szóló bizonylat kiállításának napja, vagy az a nap, amelyet az útnyilvántartásba a jármûhasználattal összefüggésben bejegyeztek.

Az adó mértéke havonta• 1600 cm3 hengerûrtartalmat, vagy 1200 cm3 kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi után 7 000 Ft/hó,

• 1600 cm3 felett 15 000 Ft/hó.Az szja tv. I. melléklet 8.37§ alapján nem kötelezõ az útnyilvántartás vezetése, és a személygépkocsi magáncélra is használható az adó megfizetése mellett.

A kétszeres adóztatás kizárása érdekében az adóalany által megfizetett gépjármûadó levonható a cégautó adóból, méghozzá negyedéven belül azon hónapokban, amikor a cégautó adó és a gépjármûadó utáni kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjármûadó-fizetési kötelezettségének határidõben eleget tett.Az adót önadózással kell teljesíteni az állami adóhatósághoz, azaz negyedévente kell – a negyedévet követõ hónap 20-ig – bevallani és megfizetni. Adófizetési kötelezettség csak azokra a hónapokra keletkezik, amelyekben a tulajdonost (használót) adókötelezettség terhelte, vagyis amikor személygépkocsi utáni költségelszámolás valósult meg. Az elsõ negyedévi bevallás 2009. április 20-án volt esedékes, melyen a megfizetett gépjármûadó havi szinten levonható. A cégautó adó bevallására a 0901 számú nyomtatvány szolgál. Aki elmulasztotta bevallani, mielõbb pótolja.Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ