MENÜ

Néhány javaslat a jobb aratási teljesítményért

Oldalszám: 22
2014.03.17.

Nemesítés és mûszaki haladás: megfelelõ körülmények között az aratás régi receptjei már nem érvényesek. Andrea Feiffer aratási szakértõ 10 provokatív, de mindenesetre meglepõ tézissel rukkol elõ, és indít el vitát, amelybõl választottunk mi is néhányat.

 

A hatékony aratás tervezhetõMinden egy idõben érik! Ezt a legjobb kombájn sem bírhatja. Ha ilyen kényszerbõl reggel hamarabb kezdõdik a munka, és este késõbb végeznek vele, akkor ez láthatóan rontja minden betakarítási óra teljesítményét, és megnöveli a szárítási költségeket. Az érés lépcsõzetességével az aratási idõintervallumokat ki lehet tolni. Már a vetésterv készítésnél is vannak olyan „csavarok”, amelyeken „húzni” lehet:

• fajták kiválasztása (különösen korán vagy késõn érõ fajták),

• helyszínválasztás (ne vessünk egyszerre késõi fajtákat száraz talajon, és korai fajtákat frissen megmunkált földeken),

• a vetési idõpontok variálhatósága (ha ezt az idõjárás õsszel megengedi),

• az elõérés befolyásolása vegyszerek alkalmazásával,

• kockázatok elemzése: hol vannak a nagyobb veszteségeim, mivel kezdjem az aratást?Nem is kérdéses, az érés lépcsõzetességének kialakítása jóval nagyobb ügyességet és odafigyelést igényel, és a rossz idõjárás meg pláne áthúzhatja a legjobb, ilyen irányú terveket is. Ennek ellenére, az érés lépcsõzetessége az alapköve a hatékony aratásnak, fõleg nagyobb üzemek esetében.

A repcét csak a búza után vágjukÚj fajták, magasabb hozamok, több olaj: az aktuális repcefajták igen hatékonyak. Csakhogy: vastag zöld szárak és a becõk, az úgynevezett „gumibogyók” nagyon megnehezítik az idõben végrehajtandó cséplést. Még akkor is, ha a felsõ hüvelyekbõl kiesik a mag, a repce még nem áll készen az aratásra. A szárak alulsó hüvelyeit nem lehet csépelni, és veszteségként kell elkönyvelni. Ezek a veszteségek nagyobbak, mint a felsõ hüvelyekbõl származó veszteségek. Ezt annak idején nem vették azonnal észre, mert az alsó „gumibogyókat” az aprító teljességgel szétszecskázta.A nagyobb nedvességtartalmú „gumis” hüvelyek és a zöld szárak miatt a cséplõrendszerben a magvak a szalmaszálakkal összeragadnak, és a rosta, valamint a tisztítóegység veszteségei drasztikusan megnõnek. A cséplõszerkezet, a rosták eltömõdnek, és a learatott magvak nedvességtartalma is megnõ. Ráadásul, ha ilyenkor a „gumibogyókból” kikerülnek az éretlen magvak, azok rontják az olajtartalmat, és nõ a szárítás költsége, és szinte biztos, hogy minõségvesztés is fellép.Repcét tehát csak akkor érdemes aratni, ha az alsó hüvelyekbõl kézzel való dörzsölésre kiesnek a magvak. A megfelelõ fungicidek alkalmazásával megnõ a hüvelyek kipattanási képessége. Csakhogy, így lesz egy újabb gondunk: nevezetesen az, hogy a repce aratása beleesik a búza aratásának idejébe. És ha a minõségrõl van szó, akkor a búza az érzékenyebb növény. Így az a jobb, ha jó idõben elõbb a búzát, majd eztán a repcét csépeljük.A búzaaratás csúcsmunkái miatt a legtöbb üzemvezetõ úgy dönt, hogy a repcét csépeli elõbb. Németországi tapasztalatok szerint ez akár 10% veszteséget is okozhat, és egy 4 t/ha eredménynél, valamint 400 €/t árral számolva ez egy 160 €/ha-os bevételkiesést jelent. Természetesen vethetünk korábban érõ repce fajtákat is, ezek már kaphatóak, és így biztosan kikerüljük az egyidejû búzaaratással kapcsolatos konfliktusokat.Mint láttuk, a repce már nem illik a hagyományos aratási idõrendbe, egyre jobban átcsúszik a búza aratási idejébe, így az aratásnál nem léteznek már tiszta idõhatárok. A klasszikus repceasztal helyett olyan vágóasztalok szükségesek, amelyek variálhatók, gyorsan átalakíthatók a megváltozott aratási feladathoz. Így nagyobb átalakítás nélkül repcét is lehet betakarítani gabonaaratás közben, mondjuk napközben a búzát, éjszaka a repcét.

Veszteségek nem csak a csépléskor keletkeznekA veszteségek kiszámításakor nem elég, hogy csak a cséplés folyamatát tekintjük, mivel a motolla-, cséplõ és tisztítási veszteségek csak 1%-ot tesznek ki. De a teljes aratási veszteség elérheti a 10%-ot, de még többet is. Sokszor az van, hogy a cséplési veszteségek csökkentése érdekében tett lépések máshol, pld. a minõség tekintetében, jóval nagyobb veszteséggel járnak. Andrea Feiffer 16 forrást vizsgált meg, amelyek három nagyobb csoportba oszthatók:

• aratás elõtti veszteségek (szemkihullás, lebukott kalász),

• cséplési veszteségek (tört szemek, vágott kalászok raktári készletekben, motolla-cséplõ és tisztítási veszteségek),

• aratás utáni veszteségek (sorvadás, szárítás stb.).Összegezve: aki saját maga számára arat, annak a teljes veszteségskálát figyelembe kell vennie, nem kizárólag csak a közvetlen aratási kieséseket. Ha azonban a cséplési és tisztítási veszteségek kiküszöbölésére az aratás gyorsaságát csökkentjük, akkor ez az aratás elhúzódását vonja maga után, és így nagymértékben megnõ a többi veszteségkockázat bekövetkezésének esélye. Egy olyan kombájntulajdonos viszont, aki túl lassan hajt, az a gépének egy bizonyos teljesítményét csak úgy kidobja az ablakon. Az, hogy miképp néz ki az, ha kizárólag egy veszteségforrás kiküszöbölésére koncentrál valaki, azt a tört szemek alapján lehet a leglátványosabban bemutatni.Kevesebb tört szem magasabb sebesség mellettKézenfekvõ, hogy a gazda a magas felvásárlási árak tudatában szeretné csökkenteni a cséplési és tisztítási veszteségeit, amennyire csak lehet (maximálisan 0,5%). A bérbõl élõ vállalkozó azonban minél gyorsabban szeretné a munkát befejezni, és a kombájnját kihasználni. Az összetûzések így – nem is csoda – elõre be vannak programozva.Az érdekesség ebben: igaz ugyan, hogy a cséplési és tisztítási veszteségek a cséplõdob nagyobb kihasználtsága révén nõnek, a tört szemek aránya viszont nagymértékben csökken. Ha kicsi a munkasebesség, a cséplõegységben hi-ányzik a szalmaréteg, akkor a verõlécek által felgyorsított magok a cséplõkosár betéteihez csapódnak, és eltörnek. Ezt a folyamatot nagy sebességû kamerákkal felvett képek dokumentálják. Az így keletkezett veszteségek akár a 6%-ot is elérhetik. A tört magvak 3%-a magtartályba kerül, 3% pedig repedt vagy szilánkos magként, alig található módon eltûnik a földön, láthatatlan veszteségként.Annak, hogy a kombájn csak 0,5%-os, cséplési és tisztítási veszteséggel dolgozzon, 20%-kal kevesebb teljesítmény az ára. Minél laposabban nõ a kombájn veszteséggörbéje, annál értelmesebb egy kicsivel több veszteséget elfogadni, fõleg rotoros kombájnok esetben. A görbe lapos növekedése 0,5%-ról 1%-ra 30, sõt 40%-os teljesítménynövekedést jelent.A 0,5% veszteségrõl 1%-ra történõ ugrás a 7 t/ha hozam és 200 €/t piaci ár esetében közel 7 €/ha kiesést jelent (összesen 14 € hektáronként). Ha 120 €/ha kombájnköltségekbõl indulunk ki, akkor a kombájn többletteljesítménye közvetlenül 25–40 €/ha többletet eredményez.Összegezve: normális aratási feltételek mellett a veszteség az 1% határ közelében mozog. Egy bérvállalkozó ügyfeleinek is bõven megéri a kevés törtszem-veszteség.

Ha sürget az idõ, vágjunk magasabbanMinél kevesebb szalma fut át a gépen, annál nagyobb a kombájn cséplési teljesítménye. Ha a nedvesebb alsó szárak felett vágunk, akkor korábban lehet kezdeni az aratást, és késõbb befejezni. A tonnánkénti gázolajfogyasztás is alacsonyabb lesz, sõt, a szárítás költségei is csökkennek. Ezek tehát a magas vágás mellett szóló fõ érvek, és így a kombájnokkal akár 20–50% többletteljesítmény is elérhetõ. Minden centiméter le nem vágott szalmával 1,5–2%-kal növelhetõ a betakarítógép teljesítménye. A magas vágás egy beállítási tényezõ, csak figyelni kell rá.A magas vágás ugyanakkor nem kalászaratást jelent. Inkább arról van szó, hogy a föld fölött 20, de legfeljebb 30 centiméterrel vágjuk el a szárakat, ebben a magasságban a kések automatikus állítása még lehetséges. Ez rendkívül fontos, mert a magas vágás üzemmódban a kombájn átlagsebessége 10 km/h.Ennél magasabban vágni alig hoz már látható többleteredményt, csak a problémák sora nõ: a vágószerkezet vezetésének nehézségei, a vágandó gabona hiányzó ellentartása, átvágott kalászok. A magas vágás hátrányai: a magas tarlót kedvezõ körülmények között a tárcsás boronával talán el lehet dolgozni, de a hosszabb szárak megnehezítik a munkafolyamatot. A tarlón a hosszabb szármaradványokat szárzúzóval külön munkamenettel fel is lehet aprítani, de sokszor kevés az idõ, és ez egyértelmûen többletköltséggel jár. Viszont eközben a szalmát finomabbra lehet szecskázni, mint amire a kombájnok szalmaszecskázói képesek, sõt jobban el is oszlik a földön. Ez fõleg szántás nélküli megmûvelésnél fizetõdik ki.

A logisztikának meg kell felelnie a kombájnteljesítménynekA kombájn optimálisra van beállítva, a kombájnos rajtra kész és magasan motivált, a cséplési teljesítmény kiváló. Épp ilyenkor általában a szállítási lánccal adódnak problémák, és az egész rendszer leállhat. Ez nem csak a bérvállalkozónak okoz bosszúságot, hanem az elszállítás rossz megszervezésével rámehet az aratás biztonsága és minõsége.Ha a talajviszonyok és a szállításra szánt jármû abroncsai megengedik, akkor a menet közbeni magtartály ürítés legyen a cél, így a táblaszéli ürítéshez képest akár 25%-kal nagyobb teljesítmény is kihozható. Nagyobb területeken ma már a nagy teljesítményû kombájnhoz kiközelítõ kocsikat használnak.

Kivonat a top agrar 2008/6 számában megjelent  „10-pontos terv a jobb cséplésért” c. cikkbõlFordítás: -an-