MENÜ

A sokarcú gyomirtó szer: PLEDGE

Oldalszám: 16-17
Dr. Magyar László 2014.03.17.

A hatóanyaga a flumioxazin, amely a herbicid fejlesztések új irányát képviselõ ún. „Protox-inhibitorok” csoportjába tartozik, ezért hatásmódjában eltér az eddig általánosan használt szerekétõl. Perzselõ, tartós hatású szelektív gyomirtó szer, amely hatását a talajon és a levélen keresztül egyaránt kifejti. Hatásmódjára jellemzõ, hogy a kezelés idején a területen lévõ kikelt gyomokat leperzseli, a késõbb csírázó gyomnövények pedig a talaj felszínén kialakuló néhány mm-es filmszerû herbicid réteggel érintkezve pusztulnak el.

 Az elmúlt idõszakban sok napraforgó termesztõ ismerte meg a készítményt és a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatták, hogy napjainkban a rendelkezésre álló szûk termékpalettán gyakorlatilag ez az egyetlen olyan fajtától független megoldási lehetõség napraforgóban, amely 80 g/ha-osdózisával nemcsak preemergensen, hanem állományban is hatékonyan és gazdaságosan használható a gyomok elleni küzdelemben. A két alkalmazási mód nem zárja ki egymást sem, vagyis aki a PLEDGE-vel „alapkezelte” napraforgóját – szükség esetén – az is nyugodtan elvégezheti annak PLEDGE-vel történõ felülkezelését.

 

 


 

 

Hogyan használjuk a PLEDGE-t kikelt napraforgóban?

 


 Nagyon fontos, hogy a kezelést a napraforgó 4 valódi lombleveles állapotához idõzítve végezzük, ügyelve arra, hogy a kezelendõ állomány egyenletes fejlettségû, egészséges, stressz mentes legyen. Szikleveles, ill. egyéb okból, pl. hõ- (hideg, csapadékos, vagy meleg, száraz idõjárás) vagy gyomirtószer-stressz miatt gyengén fejlett napraforgót nem szabad kezelni!A posztemergensen kijuttatott a legtöbb szik-4 leveles állapotú magról kelõ kétszikû gyomnövényt jól irtja. Az évelõ gyomokat (pl. mezei acat, apró szulák) ugyan nem pusztítja el teljesen, de a föld feletti hajtásainak leperzselésével jelentõsen visszaveti õket fejlõdésükben. A javasolt idõpontban kipermetezve a PLEDGE-t a kultúrnövény levelein enyhe, átmeneti fitotoxikus tünetek elõfordulhatnak, amelyek azonban sem a termés mennyiségét, sem pedig annak minõségét nem befolyásolják. A kezelést követõ napokban lehulló csapadék hatására a hatóanyag a talajon aktivizálódik és a késõbb kelõ gyomokat is elpusztítja. A fejlettebb napraforgóban mindaddig lehet és adott esetben szükséges kezelni vele, amíg a napraforgó a 8-10 leveles fejlettséget el nem éri, vagyis amikor levelei a talaj felszínét és a gyomokat már takarják, illetve amíg azok „nem nõnek ki a foga alól”. Szélsõséges esetben még akár 10–14 leveles napraforgóban is szóba jöhet a PLEDGE-s kezelés, de ebben az idõszakban történõ alkalmazása már csakis levél alá permetezéssel lehet eredményes. Ez esetben a kezelés célja nem lehet más, mint a napraforgó „helyzetbe hozása” a gyomokkal szemben.A gyomirtó hatás további fokozására különbözõ adalékanyagok hozzáadásával van lehetõségünk. A PLEDGE hatásfokozóval történõ kijuttatására különösen száraz idõjárás esetén van szükség. Ugyancsak javasolt adalékanyagok használata a túlfejlett, nehezen irtható (pl. parlagfû), viaszos levelû (pl. libatop, csattanó maszlag), vagy vastag-bõrszerû levéllel (pl. szerbtövis) bíró gyomok esetében. Számtalan kísérlet és üzemi tapasztalat alapján erre a célra legalkalmasabb a permetléhez hozzáadott 100–200 ml/ha Hyspray vagy Trend, illetve 50 ml/ha Silwet, 100 ml/ha Dash és a Frigate 200 ml/ha dózisban. Ezen hatásfokozók segítségével a PLEDGE még egyes nehezen irtható magról kelõ egyszikû (pl. köles) és évelõ kétszikû gyom (pl. apró szulák) ellen is látványos hatás érhetõ el. A hatásfokozó anyagok adagolásánál fokozottan ügyelni kell a javasolt dózisok pontos betartására. A permetezéseknél az egyenletes fedettség biztosítása érdekében törekedni kell a magasabb, 300–400 liter/ha permetlémennyiség kijuttatására. Tûzõ napon ne kezeljünk! További praktikus tanács, hogy a permetezés elvégzése után a permetlétartályt azonnal ürítsük ki és mossuk át tiszta vízzel, majd lúgos tisztítószerrel, amelyet 2-3 órán keresztül hagyjunk a tartályban állni, végül pedig az egészet tiszta vízzel öblítsük át. Ezzel elkerülhetjük a szer esetleges lerakódását a tartályban és a vezetékekben.Másik fontos szempont – ami a posztemergens kezelésekkel kapcsolatban felmerül – a keverhetõség kérdése. A gyakorlat szemszögébõl nézve két okból kerülhet szóba ez a kérdés a napraforgóban. Az egyik az egyszikû gyomok elleni posztemergens herbicidekkel, a másik pedig a rovarkártevõk – elsõsorban a barkók – ellen használható inszekticidekkel való keverhetõsége, illetve tankkeverékben való alkalmazásának lehetõsége. A PLEDGE-t tilos az engedélyezett posztemergens egyszikûirtók (graminicidek) és az olajos, EC formulációjú rovarölõ szerek bármelyikével együtt kijuttatni! A posztemergens egyszikûirtó és a PLEDGE kijuttatása 3 nap eltéréssel történjen. Barkók elleni védekezésre a MOSPILAN 20 SP minden korlátozás nélkül használható a PLEDGE-vel tankkeverékben is.Ki kell emelni a PLEDGE igen kedvezõ árfekvését, amelynek köszönhetõen használata nem drágítja számottevõen a termelés amúgy is magas költségeit. Tehát a PLEDGE egy olyan egyedülálló lehetõség a napraforgó termesztõk kezében, amely rugalmas felhasználhatóságának, gazdaságosságának, környezet és felhasználó „barát” (alacsony dózis, vízoldható csomagolás) tulajdonságainak köszönhetõen a napraforgó termesztés biztonságának egyik fontos alappillére különösen száraz, csapadékszegény idõjárás esetén.A PLEDGE elõnyös tulajdonságait napraforgó mellett a hasonló gyomosodási viszonyokkal, agrotechnikai (széles sortávolság) és biológiai (kezdeti lassú növekedés) sajátosságokkal jellemezhetõ kultúrákban, így kukoricában és szójában is jól ki tudjuk használni. A kukorica gyomirtásában emellett egy másik, alacsonyabb hektárköltséggel megvalósítható gyomirtási lehetõséget is kínálunk, a PLEDGE-PROFI ikercsomagolású herbiciddel, amely a Pledge mellett acetoklórt és diklórmid antidótumot tartalmaz.

 


 Mindezek mellett a szõlõültetvényeink, az almástermésûek, és a csonthéjasok aktuális gyomirtási problémáira is hatékony megoldást kínál a PLEDGE herbicid alkalmazása. Talajon keresztüli tartamhatása révén már rügyfakadástól biztosítja az ültetvény gyommentességét. Hatását gyorsan és a hõmérséklettõl függetlenül kifejti, ezért kedvezõtlen idõjárási körülmények között is eredményesen használható. Csapadékfüggõsége más talajherbicidhez viszonyítva kevésbé jelentõs, mindössze 4-5 mm-nyi csapadék is elegendõ. Felhasználása során káros utóvetemény hatással nem kell számolni, így akár az ültetvény felszámolásának évében is kijuttatható. Kedvezõ környezetvédelmi megítélése mellett toxikológiai paraméterei is megfelelõek. A 107/2005. (XI.24.) számú FVM rendelet alapján a szõlõ integrált növényvédelmében is felhasználható!A terület gyomviszonyaihoz igazodva bármely más gyomirtó szerrel jól keverhetõ. Mivel nem szívódik fel a növényben – a szõlõ fásodott törzsén perzselést nem okoz – ezért még a szõlõ „nem kívánatos” törzshajtásainak eltávolítására is kiválóan alkalmas.

Hogyan használjuk a PLEDGE-t ültetvényben?

 


 A készítmény 3 évesnél idõsebb (fásodott törzsû) ültetvényben használható fel, elsõsorban a magról kelõ kétszikû (széles levelû) gyomnövények ellen. Kora tavasszal, a szõlõ rügyfakadása elõtt növényi maradványoktól mentes, jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre 0,2 kg/ha (sorkezelésre számolva: 60–70 g/ha!) dózisban, legalább 300 l/ha vízzel kell kijuttatni.

Ebben az idõszakban már kikelt egynyári gyomokat gyorsan elpusztítja és kihajtott évelõ gyomok zöld növényi részeit is leperzseli. Kedvezõ hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a készítmény nem csak preemergensen, hanem a vegetációban, irányított (levél alá) permetezéssel is jó eredménnyel és biztonságosan használható. Megkésett kezelés esetén ugyanis a kultúrnövény levelére kerülve nem szívódik fel, csupán lokális jellegû, enyhe és gyorsan múló pettyezettséget okozhat, amely nem befolyásolja károsan a szõlõ következõ évi rügydifferenciálódását. A hatásspektrum kiszélesítése érdekében a magról kelõ vagy évelõ egyszikû és az évelõ kétszikû gyomnövények ellen a szelektív és/vagy totális gyomirtó szerek engedélyezett dózisaival tankkombinációban javasolt kijuttatni. További hatásfokozás céljából – kifejezetten száraz, arid viszonyok mellett, illetve túlfejlett, nehezen irtható gyomok jelenléte esetén – nedvesítõ szerrel kombinálva célszerû alkalmazni.Vizsgálataink alapján erre a célra az ismert készítmények közül – a „költséghatékonyságot” is szem elõtt tartva – különösen az Actirob B (1 l/ha) és az Agropon (3 l/ha) használata javasolható. A kezelések hatékonysága és biztonságossága (különösen fitotoxicitást kiváltó kombinációs partner pl. glifozát esetén) nagyságrendekkel növelhetõ az Auditker Kft.-vel közösen erre a célra kifejlesztett „Pledge-Spray” elnevezésû speciális, sávos szóró keret alkalmazásával, amely bármely univerzális erõgépre felszerelve üzemeltethetõ. A sorpermetezõ kerettel kapcsolatos további információkért hívja a 76/484-378-as telefonszámot.

 

Dr. Magyar László

Summit-Agro Hungaria Kft.

30/9510-394