MENÜ

Adótörvények évközi változásai I.

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.03.17.

 

SZJA törvény változásaA személyi jövedelemadóról szóló törvény július 1-jei módosítása szerint egyrészt az adótábla változik, ezzel a 2009. év egészére 1 900 000 forint jövedelemig 18% adókulcs alkalmazandó úgy, hogy az adójóváírás szabályai változatlanok maradnak. Ezt elõször a július havi bér számfejtésénél kell alkalmazni úgy, hogy az adókülönbözet az év második felében rendezésre kerüljön.Az SZJA törvény szeptember 1-tõl hatályos változása, hogy az eddig adómentes családi pótlék 50%-a adóterhet nem viselõ járandóságnak minõsül ettõl az idõponttól. Ez azt jelenti, hogy a családi pótlék összegének 50%-át elõször a szeptember havi bér számfejtésénél össze kell vonni az egyéb összevonás alá esõ jövedelmekkel (ezáltal elõfordulhat, hogy az adózó esetleg magasabb adósávba kerül), majd a családi pótlék összegére jutó adó összegét a megállapított adóból le kell vonni (mint a nyugdíj és más adóterhet nem viselõ egyéb járandóságoknál is).Ezzel kapcsolatos teendõ, hogy a munkavállalót augusztus 31-ig nyilatkoztatni kell a részére folyósított családi pótlék havi összegérõl. Ez az összeg házastársak és élettársak esetén 50-50%-os megosztásban, egyedülálló szülõ esetén 50%-ban lesz jövedelem mindaddig, amíg a magánszemély a családi pótlék folyósításának megszûnésérõl nem nyilatkozik. Továbbra is adómentes a családi pótlék összege: a saját jogon jogosultként kapott támogatás, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerek után kapott magasabb összegû ellátás, a gyámként vagy nevelõszülõként kapott összeg, stb esetén.

Járulékfizetéssel kapcsolatos változásokA minimálbér kétszeresének megfelelõ havi 143 000 forint járulékalapig július 1-tõl a járulékterhek %-ai a táblázat szerint csökkennek:

A 143 000 forint járulékalap feletti összegre a június 30-ig hatályos kulcsokat kell alkalmazni.

START kártyás foglalkoztatás esetén az elsõ évi járulék 15-rõl 10%-ra, a második évi járulék 25-rõl 20%-ra csökken.

Fenti változásokat elõször a júliusi bér számfejtésére kell alkalmazni.

Áfatörvény változása2009. július 1-tõl az általános adókulcs 20%-ról 25%-ra változik, kivéve a tej és tejtermékek, ízesített tej, és a gabona, liszt, keményítõ vagy tej felhasználásával készült termékek, amelyek adókulcsa (késõbbi idõpontban a távhõszolgáltatás is) 18% lesz az 5%-os adómérték változatlan meghagyása mellett. A bruttó ellenértékbõl visszafelé számított adókulcs 25%-nál 20%, 18%-nál 15,25%. Ezt a módosítást az áfa- és az EVA törvény alanyainak kell alkalmazniuk. Az adókulcsváltozást a számlázásnál az alábbi módon kell érvényesíteni: elõször azon értékesítésekre kell alkalmazni, amelyeknél a teljesítés idõpontja július 1. vagy azt követõ idõpont. Általános esetben a teljesítés kelte az a nap, amikor a termék a vevõ birtokába kerül vagy a szolgáltatás nyújtása megvalósul, illetve az ellenérték megfizetésre kerül.

Egyéb adótörvények módosulása• Az EVA törvény változása: 2009. adóév egészére az adóalanyiság feltételeként elõírt értékhatár 26 millió forintra változik.

• Táppénz szabályok változása augusztus 1-tõl: táppénz a biztosítási jogviszony fennállása esetén maximum 1 éven át, a jogviszony megszûnése esetén (passzív táppénz) a megszûnést követõen maximum 30 napig jár.

• Betegszabadság idejére a jövedelem 70%-a fizethetõ, a táppénz összege: két év folyamatos biztosítási jogviszony esetén a jövedelem 60%-a, ettõl kevesebb biztosítási jogviszony esetén a jövedelem 50%-a.

 


Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ