MENÜ

A DK EXQUISITE a DEKALB repceportfolió legújabb csillaga

Oldalszám: 29-30
2014.03.17.

A repcetermesztésben érdekeltek bizonyára egyetértenek velünk abban, hogy a Monsanto repcenemesítõi az elmúlt évtizedben kiemelkedõ hatékonysággal munkálkodtak, és ennek eredményeként a termelésbe bocsátott repcéink teljesítménye folyamatosan nõtt. Nemesítõink elévülhetetlen érdemeket szereztek a hibridrepcék elõállításában, melyek Európa-szerte egyre népszerûbbek és elterjedtebbek.

 

A kezdeti években még „csak” a termõképességben, késõbb már a betegség-ellenállóságban is felülmúlták a versenytársakat, míg mára elértük, hogy a minõségben – itt elsõsorban az olajtartalomra és a glukozinolát-tartalomra gondolunk – is a legjobbak között lehetünk. Az utóbbi évek változékony, elsõsorban aszályos évjáratai újabb igényt támasztottak a repcefajtákkal szemben, ez pedig a szárazságtûrés. Örömmel jelenthetjük, hogy legújabb nemesítésû hibridjeink ebben is élenjárnak, és a száraz években is biztonsággal teremnek. Hibridjeink teljesítménye – és természetesen versenytársaink folyamatosan fejlõdõ hibridkínálata is! – elõsegítette, hogy mára a kereskedelemi forgalomban az értékesített és elvetett hibridrepcék aránya nemcsak elérte, de meg is haladta a repcefajták arányát: a Kleffmann-jelentés szerint a 2008/09. évi vetésterületen a hibrid:fajta arány 52:48.

 Termelõ partnereink okos és szakértõ döntésére utal ez az arány, hisz azt jelenti, hogy a repcetermesztõk egyre több jó tapasztalatot szereznek a hibridek nagyobb termõképességérõl, a fajtákénál nagyobb stressztûrõ képességérõl – legyen az aszály, megkésett vetés, megritkult állomány – biztosak lehetnek abban, hogy a hibridek nagyobb fejlõdési erélye, vigoritása, kiegyenlítõképessége révén sokkal gyorsabban és hatékonyabban „gyógyulnak”, mint a fajtarepcék. Az utóbbi években bevezetett hibridek pedig már minõségben is utolérték vagy meg is haladták a legjobb fajtarepcék minõségét. A tõlünk keletre, északra esõ területeken pedig, ahol a télállóság minden évben meghatározó szerepet kap a termésbiztonság alakulásában, nos, ott is a hibridek állják meg sokkal jobban a helyüket, mint a fajtarepcék.Nemesítõink – felismerve a termesztõk érdekeit és a termésbiztonság iránti egyre nagyobb igényét, – továbbra is elszántan dolgoznak a hibridek értékmérõ tulajdonságainak javításán. Munkájukat dícséri a legújabban – 2008. decemberében – állami elismerésben részesült DK EXQUISITE elnevezésû hibridünk, melyet az új repceszezonban – ez év õszén! – már ki is próbálhatnak termelõink.

Betakarítási eredményeik megérkezé­séig ezúton szeretnénk néhány, az MgSZH regisztrációs kísérleteiben kapott információt megosztani kedves partnereinkkel. Ez a legújabb hibridünk a kisparcellás állami kísérletek mindkét vizsgálati évében kiemelkedõen szerepelt. Az elsõ, 2006/07-es emlékezetesen száraz évjáratban a legjobb termést érte el versenytársai között, ami kiváló szárazságtûrõ képességére enged következtetni. A 2., 2007/08-as kedvezõ évjáratban is a harmadik legjobb volt termésben – szignifikáns differencián belül, azaz azonos szinten a legjobbal! – ami pedig stabilitását bizonyítja.A vizsgálati 2 év termés- és olajadatai alapján kimagaslóan a legjobb teljesítményt érte el, mint ahogy az látszik az 1. ábrán.

 


 

 

De ha nemcsak a termést és az olajat, hanem a többi fontos értékmérõt, például a Phoma és Sclerotinia ellenellóságot tekintjük, abban is a legjobb, vagy a legjobbak között volt (táblázat).

 


 

 

Glükozinolát-tartalma ugyancsak alacsony, a 2. legjobb, mint ahogyan azt a 2. ábra bizonyítja.

 


 

 

Ugyanígy a meghatározó fenológiai tulajdonságokban is, mint a korai fejlõdési erély, a szársziládság, vagy a pergési hajlam, nagyon jó, vagy a legjobb értékeket hozta (3. ábra).

 


 

 

Üzemi kísérleteinkben itt Magyarországon idén elsõ ízben vizsgáljuk. S bár döntõ adatokkal csak a betakarítási eredmények birtokában szolgálhatunk, az eddig kialakult kép nagyon kedvezõ. Állománya rendkívül kiegyenlített, kompakt, kevésbé robosztus, mint pl az EXagone hibridünk. Ennek ellenére elágazó képessége hihetetlenül jó, ami tudvalévõen a nagy termés záloga. Tavaszi szemléink során sokszor elámultunk a gyökérnyakhoz közeli, aztán fejlebb egyre sûrûsödõ elágazásain. Hihetetlen, de számoltunk 40 feletti elágazást is! Növényei mindvégig – még a száraz hetekben, hónapokban is – megtartották levélzetüket, aminek köszönhetõen nagyszámú becõ, széles „termõréteg” képzõdött. Legutolsó szemléinken is az egyik legszemrevalóbb, legegészségesebb hibridnek tûnik a legjobb versenytársak mezõnyében. Eddigi méréseink, tapasztalataink alapján okkal remélhetjük, hogy a DK EXQUISITE Magyarországon is megerõsíti a nagyszámú francia és német kísérlet eredményét, melyekben az elmúlt 1-2 évben eddigi „nagyágyúink”, úgymint az EXAGONE és az EXOCET teljesítményét is sikerült felülmúlnia. Izgalommal várjuk a betakarítást, és reméljük, ugyanerrõl tudunk beszámolni a magyar eredmények birtokában is!Legújabb kiválóságunk bemutatása mellett fontosnak tartjuk röviden felsorakoztatni a már jól ismert, a közelmúltban bevezetett hibridjeink legfõbb értékeit is, abban a reményben, hogy ezzel elõsegítjük Termelõink döntését a legmegfelelõbb repcék kiválasztásában az elõttük álló 2009-es szezonra.EXOCET – a rekorder! A teljesítmény és a minõség kiváló harmóniája. A tavalyi évben bemutatkozó EXOCET kiválóan reprezentálja a hibridekben rejlõ potenciált. Kimagasló termõképessége mellett kiváló olajtartalma és alacsony a glükozinolát tartalma, valamint egyedülálló betegségtoleranciája emeli az eddig legjobbaknak számító hibridek fölé. 2008-ban hihetetlennek tûnõ, európai rekordnak számító 7,19 t/ha terméseredményt ért el üzemi körülmények között! Azoknak a termelõknek ajánljuk, akik évrõl évre fejleszteni kívánják a repce teljesítményét minõségi és mennyiségi kompromisszumok nélkül, és ehhez megfelelõ technológiai feltételeket tudnak biztosítani.EXOTIC – a terméspotenciál és a termésstabilitás különleges kombinációja, az egyik legkiválóbb hibrid a termelési kockázatok menedzselésére. A 2007-es év nagy felfedezettje, a MONSANTO fajtakísérleti hálózatában a rendkívül aszályos évben a legnagyobb termést adó hibridnek bizonyult. Kelet-Európában rendkívül fagyveszélyes helyeken az egyik legkiválóbb télállóságú hibridként szerepel. Azoknak a termelõknek ajánljuk, akiknek az elérhetõ legmagasabb magtermés mellett a termelési kockázat kezelése is elsõdleges szempont.EXAGONE – az életerõ, a termõképesség és a minõség magasabb szintû kategóriája. Az EXAGONE 2005-ben került elõször kereskedelmi forgalomba, mely kísérleti eredményei alapján igazoltan új távlatokat nyitott meg az életerõ, a termõképesség és a termésstabilitás növelésében. Azon termelõknek ajánljuk, akik a hibridekben rejlõ terméspotenciált és ezáltal magasabb jövedelmezõséget ki szeretnék használni. Az EXAGONE hatalmas terméssel, kiváló minõséggel és ellenállóképességgel hálálja meg a belévetett bizalmat.DEKADE – kedvezõ árfekvésû, kiváló télállóságú és állóképességû, gazdaságos zöldtömegû hibridrepce. Rendkívüli télállóságú hibrid, kiválóan szerepelt a fagyveszélynek kitett helyeken. Azoknak a termelõknek ajánljuk, akik nem engedhetik meg maguknak a csúcsteljesítményû hibrideket, de szeretnék a hibridrepcék elõnyeit élvezni, és biztonságosan termeszthetõ, kedvezõbb árfekvésû hibridet keresnek.dr. Kiss Erzsébet

Monsanto fejlesztésvezetõWagner József

Monsanto olajosnövény vetõmag termékmenedzser