MENÜ

Raiffeisen-Agro Magyarország

Oldalszám:
2014.03.11.

14 éve 1995-ben alakult a cégünk akkor RWA Magyarország Kft. néven. Az akkori és a jelenlegi cégünkben is az osztrák RWA (Raiffeisen Ware Austria)mezôgazdasági kereskedelmi cég a 100 % tulajdonosunk. 14 év eltelt idôközben, és ilyenkor az ember visszatekintés számadást ad arról, hogy mit is sikerült elérnünk ezenidô alatt.

 

 

Alapvetô célkitûzésünk volt, hogy megfelelô – a magyar piacon is – versenyképes, a hazaiakhoz képest additív tulajdonságokkal rendelkezô fajtákat honosítsunk. Elmondhatjuk, hogy ezt a célkitûzést maradéktalanul sikerült teljesítenünk, hisz több mint 16 faj mintegy 70 fajtáját vezettük be a magyar piacra. Ez természetesen az OMMI kísérleti rendszerén keresztül valósult meg az összes fajta esetén,hisz célunk - több multinacionális vetômagkereskedôcéggel ellen tétben – akkor és most isváltozatlan: csak és kizárólag a magyar klimatikus és talajadottságainak tökéletesen megfelelô fajtákat ajánlhatunk termelôinknek! További elképzelésünk volt, hogy néhány éven belül a magyar agrárium meghatározó kereskedô cégévé nôjük ki magunkat! Mit is értünk ebbôl el az utóbbi években növényfajokralebontva:

• Az ôszi sörárpa vetômag értékesítés területén abszolút piacvezetôkké válunk a Vanessa ôszi árpa fajtánkkal,

• jelentôs piaci részesedésünk van ôszi búzában (Astardo,Capo, Ludwig, Fabula, Eurofit),

• tavaszi árpában (Scarlett),

• triticaléban (Talentro),

• borsóban (Crista),

• olajtökben (Gleisdorfi),

• kukoricában (Corixx illetve a Sempol nemesítôház fajtái: Vlasta, Quintal, Allscore),

• tavaszi zabban (Escudino, Effektiv),

• tavaszi búzában (Sensas),

• és az utóbbi évek sikeres nemesítési munkájának köszönhetôen ôszi káposztarepcében is.

 

Vajon a kedves olvasónk tudja-e, hogy melyik az a Magyarországi cég, amely az utóbbi 4 évben évrôl évre az MGSZH (hajdani OMMI) államilag elismert repcehibridjei közül a termôképességben az abszolút elsô helyet foglalják el?

A választ gondolom nem nehézkitalálni: Igen a Raiffeisen-AgroMagyarország Kft. két új hibridjérôl a RALLY-ról és a SITRO-ról van szó, amelyeket termôképességben a konkurencia hibridjei 4 éve képtelenek „megverni”! Természetesen erre a kirobbanó teljesítményre a termelôk is felfigyeltek, és elmondhatjuk, hogy 2 év alatt eljutottunk oda, hogy a Magyarországon eladott repce vetômagok több mint 10%-a ezen két hibrid vetômagjaiból került ki! Bízok benne, hogy a fenti tények is bizonyítják, hogy milyen komoly munka folyik cégünkben azért, hogy kedves termelôinket egyre kiválóbb technológiákkal ismertethessük meg a minél nagyobb gazdasági hasznuk elérése érdekében. Természetesen a vetômagjainkon túl kiváló növényvédôszer, mûtrágya technológiákkal és gázolaj üzletágunk termékeivel állunk a következô években is kedves partnereink rendelkezésére!

Bene László Ügyvezetô