MENÜ

Új generációs hibridrepcék a SAATEN-UNION idei kínálatában

Oldalszám: 21-22
2014.03.17.

Tavaly, a szinte már eufóriába torkolló emelkedés után a gabonafélék, a növényi olajok piacán továbbá a bio­energetikai célú hasznosítás terén az árak drasztikus visszaesése hozta meg a drámai kijózanodást 2008. második felében. Mi is történt voltaképpen?

 


 

A gyorsuló gazdasági növekedésû világban a keresleti piac hirtelen váltott át egy enyhe túlkínálati piacba: a várakozásokat messze felülmúló átlagterméseket sikerült betakarítani világszerte a kitûnõ idõjárási körülmények, valamint a folyamatosan javuló agrotechnikai körülmények – hatékonyabb mûtrágya- és növényvédõszer-felhasználás – eredményeként. Ez alapvetõen kedvezõ jel bolygónk termelékenységének szempontjából. Persze emellett ott van az a nem elhanyagolható körülmény a világgazdaság és a bankok helyzetével, az intézményi és magánbefektetõk stratégiaváltásával. Ezek mind kedvezõtlenül érintik a termelést, a befektetéseket és a fogyasztást egyaránt, a tendencia alól a mezõgazdaság sem vonhatja ki magát.Az adott körülmények között a termelés színvonalának a fenntartása lehet a legjobb stratégia, mivel a következõ idõszakot ismét az emelkedõ árakat magával hozó keresleti piac jellemezheti, bár valószínûsíthetõen az árak az elmúlt idõszak „végletei” között fognak stabilizálódni. A mezõgazdasági üzemek jövedelmezõsége számottevõen lecsökken 2008-hoz képest, ennek ellenére a vetésszerkezet érdemi átalakítása nem életszerû, mivel valamennyi növényi kultúrát egyformán kedvezõtlenül érintik a változások. Ezért a 2009. évi õszi vetésszerkezet kialakításában ismét meghatározó szerephez kell jusson az õszi káposztarepce, nemcsak jövedelmezõ termeszthetõsége miatt, hanem mint a következõ évi õszi kalászosok legjobb elõveteményeként is. Nehezen elõrejelezhetõ piaci körülmények és különösen a kedvezõtlen idõjárási körülmények között döntõ szempont az elérhetõ legmagasabb termés és a nagy termésbiztonság. A SAATEN-UNION ilyen helyzetben elsõsorban a hibridek termesztését javasolja a termelõknek: nagyobb termõképességük, jobb stressz-tûrésük és termésstabilitásuk, jobb tápanyaghasznosító-képességük, nagyobb kelésbiztonságuk és szélesebb vetésidõ-intervallumuk olyan agronómiai elõnyök összességét testesítik meg, amelyek a magasabb vetõmagköltség figyelembevételével is egyértelmû jövedelemtöbbletet biztosít a fajtákkal szemben.A világ elsõ restaurált hibridrepcéinek állami elismerése 1995-ben a SAATEN-UNION nemesítõinek nevéhez fûzõdött. Az azóta eltelt idõszak egyértelmû tendenciája, hogy a hibridrepcék egyre nagyobb területet foglalnak el a vetésterületbõl Európa-szerte, termésfölényüket valamennyi régióban és valamennyi évjáratban igazolták.A hibridrepcék hazai elterjedése is felülmúlta a kezdeti várakozásokat, napjainkban a vetésterület közel 50%-án szerepelnek. Magyarországi elterjedésükhöz meghatározó módon járult hozzá a SAATEN-UNION, nemcsak a folyamatos termékfejlesztéssel, hanem a legújabb termesztéstechnológiai elemek megismertetésével. Széles hibridportfóliónk megteremtette annak a lehetõségét, hogy minden repcetermesztõ megtalálhassa a körülményeihez, igényeihez, technológiájához leginkább megfelelõ hibridet.

 

 


 


 
A SAATEN-UNION 2009-ben a klasszikusnak számító hibridjei mellé egy olyan új hibridgenerációt vezet be, mellyel magasabb hozamok és olajbonifikáció, nagyobb termésbiztonság, összességében magasabb jövedelmezõség elérése válik lehetõvé. Egy olyan új hibridgeneráció elsõ képviselõi jelennek meg, melyek az eddigi sikeres, de fajtákat használó termelõket is meggyõzik a hibridek elõnyeirõl.Az új generációt az ABAKUS, a ROHAN és a MERANO hibridek képviselik. Ezek a hibridek valódi genetikai újdonságot képviselnek, mivel olyan nemesítési programokból születtek, melyekben teljesen különválik az apai és anyai vonalak fejlesztése. Újabb anyavonalak megjelenése mellett számottevõen megnõtt az új apavonalakkal történõ keresztezések nagyságrendje is. Ráadásul a SAATEN-UNION az egyedüli nemesítõház, amely egyidejûleg több hibridrendszert is alkalmaz a fejlesztéseiben. Ezáltal olyan széles genetikai sokszínûség jelenik meg hibridjeink tulajdonságaiban, melyekre eddig nem volt példa.

Az új generációs hibridek közös tulajdonsága az általuk képviselt új termésszint. A ROHAN már a 2006-os hivatalos kísérletekben is kiemelkedett rel. 105,7% magtermésével és rel. 112%-os olajtermésével. A MERANO a 2007-es szélsõségesen kedvezõtlen körülmények között elért rel. 108%-os termés- és rel. 109%-os olajtermés szintje igazolta, hogy a fajtákkal szemben elvitathatatlan elõnyt biztosítanak hibridjeink, különösen nehéz viszonyok között. Az ABAKUS a 2006–2008-s vizsgálati idõszak legmagasabb magtermését és olajtermését elérõ hibridjelöltje volt a középérésûek hivatalos fajtakísérleteiben. Mindezen elõnyök mellé még számos olyan agronómiai tulajdonság tekintetében sikerült javulást elérni, melyek döntõen hozzájárulnak a termésbiztonság növeléséhez.

Minden termelõ számára – legyen bár maximalista, minimalista, optimista, pesszimista vagy éppen meggyõzõdéses fajtahasználó – a több termés, a nagyobb termésbiztonság mellett a nagyobb jövedelmezõség lehetõségét teremti meg a SAATEN-UNION új generációs hibridjeinek alkalmazása.Az új generációs hibridek elõnyei:• több termés: ABAKUS, ROHAN, MERANO,

• jobb állóképesség: ABAKUS, ROHAN

• magasabb olajtartalom: ABAKUS, ROHAN, MERANO,

• erõteljesebb kezdeti fejlõdés: ABAKUS, ROHAN,

• jobb szárazságtûrés: MERANO,

• jobb ellenálló-képesség betegségekkel szemben,

• szélesebb vetésidõ intervallum,

• nagyobb kelésbiztonság,

• szélesebb érésidõ intervallum,

• nagyobb genetikai változatosság az eltérõ termõhelyi viszonyokhoz,

• alacsonyabb glükozinolát-tartalom.