MENÜ

Jó fajta, jó agrotechnika, jó szaktanácsadás

Oldalszám: 14
2014.03.17.

 

A közelmúltban átalakult a szegedi Gabonakutató Közhasznú Társaság Kft.-vé, ugyanakkor a nonprofit és közhasznú jelleget megtartotta, hiszen továbbra is ugyanazokat a feladatokat ellátva folytatja tevékenységét, vagyis a jó fajtákkal, a jó agrotechnikával szolgálja elsõsorban a magyar mezõgazdaságot – hangzott el Szegeden a Gabonakutató Kft. kalászos fajtabemutatóján. A bemutatón dr. Beke Béla nemesítõvel beszélgettünk a fajtáikról.

 

 

 
– Az elõadásban is hallhattuk, hogy a nagyüzemi kísérleteket összevetve a szegedi fajták termésmennyisége 1,5–2 tonnával meghaladta az országos termésátlagot. Valós számok ezek?

– A nagyüzemi kísérletek exponáltak, a legprofibb gazdaságokban folynak. Az idõjárást ugyan nem tudják befolyásolni, de agrotechnikában, mûtrágyában, növényvédelemben az élen járnak. Ezekben a kísérletekben a szegedi fajták az országos átlaghoz képest 500–1000 kg-mal magasabb hozamokat érnek el hektáronként, mint az országos átlag, ami a részarányukat tekintve 250–600 000 tonnát jelent évente, ami igen jelentõs eredmény.– Milyen új szegedi fajtákat ajánl a termelõknek?

– Egy-két éves fajtákat nézve új fajtának számít a GK Csillag, mely korai fajta, jó malmi minõségû, pannon standard kategória, kiemelkedõ termõképességgel. Szintén nagy perspektívát látok a GK Fényben, ami szintén korai érésû, kiváló sütõipari értékkel bíró malmi búza. A tavaszi búzafajták közül a GK Március, a GK Idus pedig tavaszi tritikálé, ami nagy figyelmet érdemel. Újnak számít a GK REGE saját nemesítésû õszi tritikálé fajta is, mely egyedülálló, hiszen eddig Martonvásár és Szeged is lengyel tritikálékat honosított, szaporított és forgalmazott.– Külföldre történik e értékesítés?

– Közép Európát céloztuk meg az exporttal és a vetõmag-szaporítással. Romániá­ban és Szlovákiában már évek óta jelen va­gyunk, a fajtáink vetésterülete közel

1–2%, ami nagyon jelentõs, hiszen a nevezett országokban több, mint 2 millió hektáron termesztenek búzát. Szerbiában és Horvátországban minõsítésre került a GK Bétadúr és a GK Selyemdur õszi durum búza is, melyek vetésterülete évrõl évre nõ.A rendezvényen nagy hangsúlyt kapott a szabadalmaztatott fajták használatának kérdése is (Farm Saved Seed), ami a saját vetõmaghasználat szabályozásáról szól a szabadalmi törvény módosításának függvényében. A témáról lapunk weboldalán www.agronaplo.hu/kepgaleria/58 bõvebben is olvashatnak.