MENÜ

A július 1-tõl hatályos áfatörvény alkalmazása

Oldalszám:
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.03.14.

2009. július 1-tõl az általános adókulcs 20%-ról 25%-ra változott, kivéve a tej és tejtermékek, ízesített tej és a gabona, liszt, keményítõ vagy tej felhasználásával készült termékek, amelyek adókulcsa (késõbbi idõpontban a távhõszolgáltatás is) 18% lett az 5%-os adómérték változatlan meghagyása mellett. A bruttó ellenértékbõl visszafelé számított adókulcs 25%-nál 20%, 18%-nál 15,25%. Ezt a módosítást az áfa- és az EVA-törvény alanyainak kell alkalmazniuk.Az adókulcsváltozást a számlázásnál az alábbi módon kell érvényesíteni: elõször azon értékesítésekre kell alkalmazni, amelyeknél a teljesítés idõpontja július 1. vagy azt követõ idõpont. Mint tudják általános esetben a teljesítés kelte az a nap, amikor a termék a vevõ birtokába kerül vagy a szolgáltatás nyújtása megvalósul.

Ez alól kivétel:Az ellenérték megfizetése készpénzzel történik:ekkor a teljesítés napja az a nap, amikor az ellenérték megfizetésre kerül, de ennek a napnak meg kell egyeznie a fizikai teljesítés napjával is. Amennyiben ez a nap június 30-a elõtti úgy 20%, amennyiben viszont július 1. utáni úgy 25%-os adómértéket kell alkalmazni.A felek határozott idõnkénti elszámolásban állapodtak meg:ekkor az adókulcs alkalmazásánál azt kell figyelembe venni, hogy mely idõszak értékesítésével számolnak el. Amennyiben a ténylegesen elszámolt idõszak június 30-a elõtti úgy 20%, amennyiben viszont július 1. utáni úgy 25%-os adómértéket kell alkalmazni.Folyamatos teljesítés esetén, amikor a számlán szereplõ teljesítés kelte megegyezik a fizetési határidõ keltével:szintén azt kell figyelembe venni, hogy az ügylet fizikai teljesítése mely idõszakra esik. Pl. július 10-i fizetési határidejû és teljesítési dátumú június havi bérleti díj számlázásakor még a 20%-os mértékû áfakulccsal számlázhat, hiszen a ténylegesen elszámolt idõszak július 1-je elõtti.

Ha akár a meghatározott idõszakonkénti elszámolásnál, akár pedig a folyamatos teljesítésnél az elszámolás mindkét idõszakot érinti, úgy azt két soron két különbözõ adókulccsal kell szerepeltetni a számlán.A teljesítést megelõzõen elõleg fizetésére került sor:elõleg számlázásakor továbbra is az elõlegre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Azaz az elõlegrõl szóló számlán szereplõ teljesítés idõpontja egyben az adófizetési kötelezettség keletkezésének idõpontja, az elõleg pénzügyi teljesítésének napja. Ha az elõleg teljesítésére 2009. június hónapban került sor, a végszámla kiállítása pedig 2009. júliusban történik, a következõk szerint kell eljárni:• az elõleg számlán felszámítandó áfa mértéke az elõleg teljesítésének idõpontjában érvényes adómérték, tehát 20%;

• a végszámlán szereplõ teljesítési idõ 2009. július 1 után lesz, tehát ezt már 25% áfamérték felszámításával kell kiállítani. A végszámlán azonban szerepeltetni kell a már teljesített elõleg összegét is, amely esetében a felszámított adómérték 20% volt. Tehát a végszámlát úgy kell kiállítani, hogy a már teljesített elõleg 20%-os áfakulccsal szerepeljen rajta.Az ügylet teljesülésekor a végszámlában úgy kell elszámolni az ellenértéket, hogy a kulcsváltozással érintett összeget, és az elõleg összegét is külön sorban, a saját adókulcsával kell feltüntetni és kiszámítani. Csak a hátralékos összeg tekintetében lehet és kell az új adókulcsot alkalmazni, az elõleg adókulcsa nem változhat. Természetesen más az elszámolás menete akkor, ha a felek bruttó összegben, és más akkor, ha nettó összegben állapodtak meg.

 


 

Krenovszkyné Lovász Andrea

okl. adószakértõ