MENÜ

A GRAMIX NPK mûtrágya bizonyított

Oldalszám: 47
2014.03.11.

A Fertilia Kft. 1997 óta foglalkozik tápanyag-utánpótlással. Fõként a hagyományos szántóföldi kultúrákat termesztõ gazdák tartoztak a vevõkörükbe, de az idõjárási anomáliák és a kialakult gazdasági helyzet miatt fokozott figyelmet szentelnek a megbízhatóbban termeszthetõ és biztos jövedelmet nyújtó növények iránt.

 
 

 

Így esett a választásuk Szücs György gazdaságára. Szücs úr 1993 óta gazdálkodik családjával közel 350 ha területen Lepsényben. Az idei évben 50 ha kukoricát, 53 ha mustárt, 50 ha repcét, 56 ha zöldborsót és 141 ha õszi kalászost vetett. A Fertilia Kft-vel 1997 óta van kapcsolatban.Az idei évben Fejér megye déli részén mustár tápanyag-utánpótlási kísérletet állítottunk be. A terület kiválasztásakor fõ szempont volt, hogy ugyanabban a táblában legyen a kísérleti és kontroll parcella is. A kísérleti parcella mérete 1,4 ha volt. A terület elõveteménye õszi búza volt 7,4 tonna/ha átlagterméssel, az õszi alapmûtrágya 0,2 tonna Gramix NPK 15-15-15 t kapott a tábla.

A kísérleti parcella 0,25 tonna/ha MAS Sulfix + UMG (27% N, 12% S, + 0,3 % B) mûtrágyát kapott, vetés elõtt kijuttatva.Szücs György véleménye a kísérletrõl:

- A mustárt vetõmag elõállítás céljából termesztem. Az újdonságokra mindig nyitott voltam, ezért örültem, hogy a Fertila Kft-vel közösen végeztük a mustáros kísérletet. A kelés után, kb. 20–25 cm-es növénymagasságnál már látható volt a különbség a kontroll parcellával szemben, ami 0,25 t/ha MAS (27% N) mûtrágyát kapott. A növények a szárazság ellenére fejlettebbek voltak, az állomány egyöntetû volt. A második kezelésre a kialakult aszályos idõ miatt a folyékony mûtrágyára esett a választásunk. 90 kg/ha Fertisol 24 + 0,3 B% folyékony mûtrágyát juttatunk ki a kísérleti és a kontroll parcellára is. A következõ meglepetés virágzás idején ért minket. Az állomány egyöntetûen virágzott, a növények a kezelt részen sokkal több oldalhajtást hoztak, látszott a területen a vitalitás. Ez a jelentõs különbség az egész vegetáció ideje alatt megmaradt. Az állományt a termékenyülés után is figyelemmel kísértük. A határszemlék során megfigyeltük, hogy a kontroll csoport becõiben átlagban két szem mustár volt, addig a kísérleti parcella becõiben három, sok esetben négy szem volt a becõben.Ez a betakarításkor számokban is megjelent. A betakarításkor a hozammérõ a kezelt parcellán 2 tonna, esetenkét 2 tonna feletti értékeket mutatott, míg a kontroll parcellán 1,5–1,7 tonna között volt a termés mennyisége. Ekkor már sajnáltam, hogy csak kísérleti jelleggel próbáltam ki a MAS Sulfix + UMG mûtrágyát. Ez a termésmennyiség többlet egy ilyen jól jövedelmezõ kultúránál megéri a plusz ráfordítást, egyértelmû bevételnövekedést jelent. A Fertilia Kft-vel való együttmûködés rávilágított arra, hogy mai input anyag árak mellett egyre nagyobb létjogosultsága van a táblaszintre szabott tápanyag utánpótlásnak, amire a Kft GRAMIX programja tökéletes és gazdaságos megoldást nyújt. Az olajos növények esetében a kén és a bór utánpótlásnak, – mint a kísérlet eredménye is bizonyította – kiemelt szerepe van a jövedelmezõség szempontjából. Az idei évben minden olajos növényem alá kénes mûtrágyát használok bór mikroelem kiegészítéssel.Az idei évben egy dél-zalai gazdaság 700 ha területen termesztett repcét. Alapmûtrágyának GRAMIX NPK 5-18-28 + 6S+B+aktív MgO, CaO mûtrágyát használtak. Fejtrágyaként MAS Sulfix +B+S mûtrágyát használtak. Betakarításkor 4,8 tonna/ha nettó termést realizáltak. Ez a kiváló eredmény bizonyítja munkatársaink felé, hogy a folyamatos fejlesztés meghozza az eredményt. Büszkeséggel tölt el minket, hogy az ország legjobb repcetermése alatt a Gramix NPK mûtrágya volt.A folyamatos fejlesztések során figyelembe vettük az olajos növények mikroelem igényét, így minden olajos növénynek javasolt termékünkben szerepel kén, bór, magnézium és kálcium. A kén szerepe elsõsorban a fehérjeszintézisben meghatározó, hiányában a megtermékenyülés romlik, a növény betegségekkel való ellenállása csökken. A kalcium a szárszilárdságot növeli, segíti a többi tápelem felvételét. A mikroelemek közül a generatív szervek fejlõdéséhez és a megfelelõ termékenyüléshez nélkülözhetetlen a bór. Használata a jobb – megtermékenyülés következtében – a becõk számának növekedésében jelentkezik. A magnézium a fotoszintézis nélkülözhetetlen eleme, ami gyakorlatilag a növényt táplálja.A most kialakult gazdasági helyzetben, ahol minden forintnak megvan a helye, egy termelõ sem engedheti meg magának, hogy csak egy termesztett kultúrája ne nyújtson biztos jövedelmet, hiszen majd minden gazdálkodónak közeledik a hiteltörlesztések ideje. A Gramix program és a mikroelem kiegészítések ehhez az elvárt és biztos jövedelemhez segítik hozzá partnereinket.Eichinger József