MENÜ

Minõségi silókukorica szilázs készítése korszerûen Pioneer oltóanyagokkal

Oldalszám: 87
2014.03.10.

TECHNOLÓGIA, MELLYEL SIKERT ARAT

(11CFT új Pioneer oltóanyag a termelõk szolgálatában)

 

Az erjedési folyamat biológiai irányítása.Minden szilázskészítés egy természetes konzerválás. A konzerválószer a tejsav, amelyet tejsavbaktériumok állítanak elõ a szilázs alapanyag szénhidrátjából. A természet szigorú törvényei szerint még a kukoricaszilázs készítése során is mindhárom tényezõ minimumban lehet.

Jó esetben a szilázskészítés számára minden rendelkezésre áll, ellenben egy technológiai elem természetes körülmények között mindenképpen minimumban marad. Ez az optimális „induló” tejsavtermelõ baktérium létszám. A silókukoricán található természetes mikroorganizmus-tömegnek csak 1%-a tejsavtermelõ baktérium és ennek csupán 8%-a a tejsavas erjedésben generális szerepet játszó Lactobacillus plantarum. Ahhoz hogy egy szilázs jól erjedjen legalább 100.000 élõ, növényfajspecifikus tejsavtermelõ baktériumra van szükség 1 gramm silózandó takarmányon. Természetes körülmények között ennek csupán 1–20%-a áll rendelkezésre.

Az optimális erjedéshez szükséges mikroszervezetet csak oltóanyagokkal lehetséges biztosítani. Az optimális tejsavbaktérium számának biztosítása elvén alapuló erjesztett takarmány beoltását nevezzük az erjedési folyamat biológiai szabályozásának.

A PIONEER oltóanyagok alkalmazásával biztosított a megfelelõ baktérium és annak koncentrációja.

1132 kukoricaszilázs oltóanyagA 1132 oltóanyag fermentációval elõállított liofilizált, élõ Lactobacillus plantarum és Streptococcus faecium speciálisan csak a kukorica levelén tenyészõ tejsavtermelõ baktériumfajok törzseinek keverékét tartalmazza.1132 alkalmazásának elõnyei, az optimális erjedés következményei:

• a nettó energia megtartás (+ 0,30 MJ NEL/kg szárazanyag azáltal, hogy az erjedési folyamat lerövidítésével ennyivel kevesebb az energiafelhasználás.);

• emészthetõség javulása (nyersfehérje + 3,1%, nyersrost + 8,3% );

• optimálisabb szerves sav mennyiség és arány;

• ízletesebb takarmány, nagyobb szárazanyag felvétel (+1-2 kg / nap / állat);

• többlet hús és tejtermelés (30 és 48 kg/tonna szilázs, 0,7 és 2,0 kg/állat/nap.

11C33 Kombi kukoricaszilázs oltóanyagAz oltóanyag Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium és Lactobacillus buchneri kukoricanövényeken található tejsavtermelõ baktériumok szelektált törzseit tartalmazza, melyek használatával optimalizálható az erjedési folyamat a növények silózása/erjesztése során.

A Lactobacillus buchneri tejsavtermelõ baktérium illózsírsavak széles spektrumát termeli, melyek lényegesen csökkentik a szilázs fermentációja során a káros élesztõ és penész fajok elszaporodását melyek a szilázs romlását elõidézik. A szilázs romlását elõidézõ organizmusok szignifikáns csökkenése növeli az aerobic stabilitást, vagyis csökken a szilázs megbontás utáni melegedése és csökkennek az aerobic veszteségek a megbontott szilázs felületén még oxigén bejutása esetén is.

A L. buchneri újdonság. Minden más Pioneer oltóanyag csak homofermentatív baktériumot tartalmaz, amely a glükózt és fruktózt tejsavvá alakítja. A heterofermentatív L. buchneri a Glükózt és fruktózt egyenlõ arányban fermentálják tejsavvá és ecetsavvá. A L. buchneri-vel kezelt szilázs pH csökkenése lassúbb, mert az ecetsav nem olyan erõs sav, mint a tejsav ezért a lassúbb pH csökkenés miatt növekszik a szilázs szárazanyag vesztesége a fermentáció elején, de az utóerjedés csökkentésébõl származó elõny ezt kompenzálja.

11CFT Enzimes kukoricaszilázs oltóanyag – ÚJ!A 11CFT Lactobacillus casei és Lactobacillus buchneri tejsavtermelõ baktériumok szelektált törzseit tartalmazza melyek használatával optimalizálható az erjedési folyamat a kukorica silózása/erjesztése során.

A CFT-ben található specifikus Lactobacillus buchneri törzsek Esterase enzimet termelnek, melyek lekapcsolják a rost poliszaharidjait (cellulóz, hemicellulóz) a lignin tartóvázról így a bendõbaktériumok gyorsabban megemésztik azokat.

 


 


 


 

 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
 

Mi a CFT?„Corn Fiber Technology” – a Pioneer legújabb fejlesztésû oltóanyaga kukorica ­szilázshoz, amely növeli a rost emészthetõségét és jól erjedt, stabil kukoricaszi­lázst biztosítHogyan növeli a CFT a rost emészthetõségét?A CFT-ben található specifikus Lacto­bacillus buchneri törzsek Esterase enzimet termelnek, melyek lekapcsolják a rost poliszaharidjait (cellulóz, hemicellulóz) a lignin tartóvázról ezáltal a bendõbaktériumok gyorsabban megemésztik azokat. A lignin nem épül le, így a sejtfal lignintartalma változatlan marad.

Mi az elõnye a megnövekedett emészthetõségnek?Az NDF-rost emészthetõségének növekedése miatt az állatok több takarmányt tudnak felvenni. A szilázs módosított NDF rostja sokkal gyorsabban emészthetõ a bendõbaktériumok által, amely lehetõvé teszi a kukoricaszilázs mennyiségének megemelését a takarmányadagban. Üzemi CFT tesztek átlagosan 3-5% pont NDF emészthetõség növekedést mutattak. A Wisconsin Egyetem MILK2006 modelljét alkalmazva a becsült tejtermelés növekedés 32 kg szilázs tonnánként.Milyen értéket képvisel a CFT az állattartók számára?A CFT-nek hármas elõnye van:

• 3–5% ponttal növeli az NDF (Neutral Detergent Fiber = sejtfal) emészthetõségét,

• növeli az eltarthatóságot hasonlóan a 11C33 Kombi kukoricaszilázs oltóanyaghoz,

• gátolja az utóerjedést (csökkenti a veszteségeket) hasonlóan a 11C33 Kombi-hoz.A CFT szilázs etetésének melyek a látható és kézzelfogható / konkrét jelei / eredményei?A CFT szilázs etetése az alábbi – a telepen – megfigyelhetõ elõnyökkel jár:

• a TMR takarmány/szárazanyag felvétel nõ,

• a tehenek jobban megtartják a kondíciót a laktáció korai szakaszában,

• a szilázs kevésbé melegszik (hasonlóan a 11C33 használatakor).A CFT milyen külsõ ügynökség által adott certifikációval rendelkezik?A 11CFT rendelkezik az USA Food and Inspection Agency certifikációjával, amely szerint a termék használata:

• növeli a szárazanyag felvételt,

• növeli az NDF-rost emészthetõségét,

• növeli az állatok termelését tej-hús/tonna szilázs

• növeli takarmány értékesülését,

• csökkenti a szilázs utómelegedését.A versenytárs termékek közül van, amely enzimtermelõ baktériumot tartalmaz?Nem ismert jelenleg más termék, amely speciálisan szelektált enzimtermelõ baktériumot tartalmaz. A CFT-ben található speciális Lactobacillus buchneri törzsek alkalmazkodnak az alacsony szilázs pH-hoz. Amint az organizmusok szaporodnak és számuk növekedik, az enzimet (Esterase) gazdaságosan biztosítják a szilázsban. Egyes oltóanyagok tartalmaznak hozzáadott enzimet (celluláz, pentozanáz ,amiláz).

Az enzimtartalmú oltóanyagok sokat vitatott kérdése, hogy a silóban uralkodó körülmények több tekintetben nem felelnek meg az enzimek mûködéséhez szükséges optimális feltételeknek. Így például a celluláznak 4-4,5 pH között van a mûködési optimuma, ugyanakkor a jó minõségû szilázs pH-ja csak rövid ideig van ebben a tartományban. Még nagyobb a különbség a hõmérsékleti optimum tekintetében, hiszen a celluláz hõmérsékleti optimuma gyakorlati körülmények között 40–65°C között van, a silózás során ugyanakkor arra törekszünk, hogy a silóban a hõmérséklet lehetõleg ne haladja meg a 30°C-ot. Hasonló a helyzet a pentozanáz esetében is, amely a maximális aktivitást 4-6 pH közötti tartományban, illetve 75°C körüli hõmérsékleten éri el. Hasonlóképpen magas a hõmérsékleti optimuma az amiláznak is. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy a silóban ezek az enzimek csak csökkentett aktivitással tudnak mûködni, azaz a vártnál kevesebb nyersrostot (cellulózt, hemicellulózt) és keményítõt fognak lebontani.Miért nem adunk enzimet közvetlenül a takarmányba?Mert a hozzáadott enzimek:

• megfelelõ mennyiségben adagolva túl költségesek,

• az idõ múlásával veszítenek aktivitásukból,

• nem biztosítják a szilázsnál a kombinált fermentációs és stabilizáló elõnyöket.

dr. Knódel János

termékmenedzser

Kelet-Európa