MENÜ

Szakmai tanácskozás Keszthelyen az Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezésrõl

Oldalszám: 32
2014.03.11.

Az elmúlt két évben immár ötödik alkalommal mérték fel országosan szántóföldjeink gyomnövényzetét. Az Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság koordinálásával, huszonhét megyei igazgatóságon dolgozó és huszonöt külsõ szakember együttes munkájával, a Parlagfûmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság támogatásával valósult meg. A legfontosabb eredmények kiadásra kerültek a „Magyarország szántóföldjeinek gyomnövényzete” címû könyvben.

 

 


Dr. Gólya Gellért megnyitója.

Ülnek: Dr. Karamán József,

Dr. Lehoczky Éva,

Dr. Novák Róbert.

(Fotó: Czifra Lajos)

 

Az FVM, a Zala Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság és a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet 2009. május 28-ára szakmai fórumot szervezett Keszthelyen.

A tanácskozáson a gyomfelvételezési eredményeket mutatták be és a további feldolgozással, publikálással kapcsolatos kérdéseket beszélték meg.

A fórum résztvevõit Dr. Lehoczky Éva intézetigazgató egyetemi tanár, dékánhelyettes köszöntötte. Megállapította, hogy egy olyan szakmai adat- és monitoringbázisnak vagyunk a birtokában, aminek az értéke szinte felmérhetetlen.

A gyomfelvételezési adatok feldolgozásának elõkészítésérõl Dr.

Karamán József igazgató számolt be. Célként jelölte meg, hogy a Dr. Ujvárosi Miklós által elvégzett és feldolgozott munkához hasonló, illetve azzal összehasonlítható adatsorok, elemzések, összefoglaló tanulmány készüljön.

Dr. Novák Róbert az Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés országos eredményeit mutatta be elõadásában.

Az Agro Napló következõ számában részletesen olvashatnak a gyomfelvételezési eredményekrõl.

Dr. Gólya Gellért zárógondolataiban megfogalmazta, hogy ez a szakmai fórum nem a munka lezárását jelenti, hanem az aktív munka tovább folytatódik. A záródokumentum egy tudományos igényû alapmû. Az összefoglaló könyv megjelenéséig azonban kellenek további kiadványok a különbözõ társadalmi rétegekre (gazdálkodók és más célközönségek) lebontva. Szakmai fórumokon, a kutatás-fejlesztésben és az oktatásban egyaránt célszerû hasznosítani az eredményeket.

dr. Novák Róbert és munkatársai