MENÜ

Mezõgazdasági õstermelõ járulékbevallása július 1-tõl

Oldalszám: 3
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.03.10.

Az õstermelõ saját személyére vonatkozó járulék és tagdíj kötelezettségeit negyedévente, a negyedévet követõ hónap 12-ig a 0958. számú bevalláson kell bevallani és azt elektronikus úton beküldeni az adóhatóság részére.

 

 A bevallást akkor is ki kell tölteni, ha a negyedévben járulékkötelezettsége nem keletkezett. Nem kell járulékot fizetnie az adózónak arra az idõtartamra, amikor: táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyereknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül és ezek idõtartama alatt nem folytat õstermelõi tevékenységet. Nem kell fizetni, továbbá katonai szolgálatot teljesítõ katonának és a fogvatartottnak.Ez a nyomtatvány szolgál az elmulasztott bevallás pótlására, javítására (ha az adóhatóság az adózót javításra szólítja fel), helyesbítésére (hibás adat beírása esetén az összes adat újraközlésével, teljes adatcserével), valamint önellenõrzésére is (amennyiben a járulék és/vagy járulékalap is módosul).

A bevallás fõlapján:Azonosítás (A) blokkban értelemszerûen a személyes adatokat kell kitölteni. Bevallási idõszakként az aktuális negyedév elsõ és utolsó napjának dátumát kell beírni, folyamatos biztosítási jogviszony esetén. Kivételt képez, ha a járulékfizetés a negyedéven belül kezdõdik (akkor ez a dátum az idõszak kezdete), vagy negyedéven belül megszûnik (akkor ez a dátum az idõszak vége). A bevallás gyakorisága õstermelõ esetében mindig „N”, azaz negyedéves. Itt kell jelölni, amennyiben a bevallás javító, helyesbítõ vagy önellenõrzõ. Utóbbinál az önellenõrzés esedékességének dátumát is jelölni kell. Ezen a lapon kell „X”-el jelölni, hogy a bevallást biztosított õstermelõként nyújtja be, majd a TAJ számot feltétlenül be kell írni.

A Nyilatkozatok 5. pontjánál, abban az esetben kell „X” jelet tenni, amennyiben az adózó elõzõ évi bevétele a 8 millió forintot nem haladta meg, vagy a 6. pontnál nyilatkozattal magasabb járulékfizetési kötelezettséget vállalt.

Akiknek az elõzõ évi bevételük 8 millió forint alatt volt és nem nyilatkoztak magasabb összegû járulékalap vállalásáról, azoknak továbbra is a 0958-01-es lap 21–26 sorait kell kitölteni (1. ábra).

 


 

Az alkalmazás minõségénél 78 = mezõgazdasági õstermelõt kell jelölni. A 21. sorba a nyugdíjbiztosítási járulék alapjának negyedévre esõ összegét kell beírni. Számítása: 2008. évi bevétel × 20% / 4 negyedév. (pl. 4 millió × 20% / 4=200 000 Ft/negyedév). Amennyiben a termelõ nem tagja nyugdíjpénztárnak, úgy a 22. sorba a 9,5%-os nyugdíjbiztosítási járulékot, a 26. sorba a 4% mértékû természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell bevallani.A nyugdíjpénztár tag a 22. sor helyett a 23. sorba 7,2% nyugdíjjárulékot és a 24. sorba 2,3% tagdíjat (a sor b. oszlopába a magán nyugdíjpénztár kódját is fel kell tüntetni) ír be, majd a 26. sorba a 4% mértékû természetbeni egészségbiztosítási járulékot.

Akiknek a 2008. évi bevétele a 8 millió forintot meghaladta, magasabb járulékalap vállalásáról nyilatkoztak vagy õstermelõi tevékenységüket a 2009. év folyamán kezdték meg.: a július 1-tõl történõ járulék bevallásához a 0958-05-ös lap vonatkozó sorait töltik ki (2.ábra).

 


 

Az alkalmazás minõségénél itt is 78 = mezõgazdasági õstermelõt kell jelölni. A 91. sorba a 26%-os mértékû társadalombiztosítási járulék negyedéves alapját képezõ jövedelmet kell feltüntetni. A 93. sorba a járulékalap után számított 24% mértékû nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. A 94. sorba a járulékalap után fizetendõ 1,5%-os mértékû természetbeni egészségbiztosítási járulék, a 96. sorba pedig a 0,5%-os mértékû pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. A 97. sor a negyedéves nyugdíjjárulék és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj alapját képezõ jövedelem közlésére (a kiesõ idõre esõ nélkül) szolgál. Ez alapján kell kiszámítani és beírni nem nyugdíjpénztári tag esetén: a 98. sorba a 9,5% mértékû nyugdíjjárulék, nyugdíjpénztári tag esetén: a 99. sorba a 1,5% mértékû nyugdíjjárulék és a 100. sorba a 8% magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a 101. sorba az esetleges tagdíj-kiegészítés összegét. A 100. sor b. oszlopába a magán nyugdíjpénztár kódját is fel kell tüntetni. A 102. sorba az egészségbiztosítási járulék alapját, a 103. sorba a 4%-os mértékû természetbeni egészségbiztosítási járulék, a 104. sorba a 2% mértékû pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. Mindkét esetben ki kell tölteni a 0958-02-es lapot, amely a jogviszonyra vonatkozó adatok és az esetleges kiesõ idõszakok feltüntetésére szolgál. Szakmakódként a 2008. januártól érvényes TEÁOR számot kell beírni.Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ