MENÜ

Univerzális traktorok alapkövetelményei

Oldalszám: 53
Kassai Zsolt 2014.03.10.

A traktoroknál megvalósuló fejlesztések jelentõs része arra irányul, hogy az optimális erõ- és munkagép kapcsolatokon keresztül lehetõvé váljon az erõgépek megfelelõ kihasználtsága. Biztonságosabbá válik a munkamûveletek energetikai kiszolgálása és az ebbõl eredõ technológiai hibák mérséklõdnek.

 


 

Az univerzális traktorok több olyan szerkezeti egységgel rendelkeznek (pl. a teljesítményleadó tengelyek, a kihelyezett hidraulikus egységek), mely univerzális erõforrást eredményezett. A traktorokba épített motor teljesítménye egyrészt a traktor vonóképességén keresztül vontatási teljesítményként, másrészt TLT és hidraulikus teljesítményként hasznosul. Így tulajdonképpen a traktorok alkalmas berendezések a vonóerõ kifejtéssel egyidejûleg mechanikus és hidraulikus mûködtetésû munkagépek, berendezések meghajtására.Az agrotechnikai követelmények gyakran egymással ellentétes igényeket fogalmaznak meg az erõgépekkel szemben (pl. a vonóerõ növelése tömegnövelést, a káros talajtömörödés elkerülése tömegcsökkentést kíván; ikerabroncsozással csökkenteni lehet a talajtömörödést, de ezzel a traktor sorközmûvelésre alkalmatlanná válhat stb.). Ezek az ellentmondások részben oldhatók azzal, ha a traktor egyes jellemzõi az adott technológiai mûveletekhez igazíthatóak. E célból az erõgép vázszerkezetének, fõdarabjainak kialakításakor az univerzalitás lehetõ legteljesebb megvalósítására kell törekedni, vagyis az alapgépen ki kell alakítani azokat a csatlakoztatási lehetõségeket, amelyek a különbözõ felhasználói igényeknek megfelelõen, az üzemeltetõi elvárások jobb kielégítésére szolgáló mûszaki megoldások alkalmazását lehetõvé teszik. Az univerzális gépek az egyetemes jelleget, a traktorok többcélú felhasználhatóságát helyezik elõtérbe.Az univerzális traktorok fõ jellemzõje a sokoldalú felhasználhatóság. Az erõgépek a könnyû talajmunkáktól, a vetésen, a sorközmûvelésen és a majori munkákon át a szállítási feladatok ellátásáig, szinte valamennyi mezõgazdasági gépi munka elvégzésére alkalmasak.

Az univerzális traktorok fõ jellemzõi, illetve elvárásai:• sok fokozatú – terhelés alatt kapcsolható, vagy fokozat nélküli – sebességváltó,

• automata differenciálzár,

• a vonóerõ növelését szolgáló szerkezeti megoldások (pótsúlyozás, a tengelyterhelés változtatásának lehetõsége), kerékcsúszás gátló (szlip-határoló) rendszerek,

• elsõ, illetve hátsó függesztõ szerkezet,

• nagy teljesítményû szabályozós hidraulika rendszer,

• gyorscsatlakozó a külsõ munkahengerekhez,

• legalább egy, de opciós szinten több, többfokozatú terhelés alatt kapcsolható TLT,

• pótkocsi vontató szerkezet, légfék és elektromos csatlakoztatási lehetõségek,

• szervokormány,

• jó manõverezõ képesség,

• gyorsan állítható nyomtáv,

• ergonómiailag korszerû vezetõfülke kényelmes rugózott üléssel, jól átlátható és tájékoztató mûszerekkel, jól elérhetõ és könnyen kezelhetõ kezelõelemekkel.Napjainkra az univerzális kategórián belül már megkülönböztethetünk könnyû univerzális, univerzális és nehéz univerzális traktorokat, sõt a szántó traktorok kategóriájával összemosódva ma már külön beszélhetünk az un. szupernehéz univerzális traktorokról.

A gyártók az univerzális traktorokat – a többi kategóriához hasonlóan – család elven készítik, illetve építik fel. Egy-egy család általában egy-egy teljesítménykategóriának felel meg, a már említett könnyû (20–50 kW), középnehéz (50–80 kW), nehéz (80–130 kW) és szupernehéz (130 kW felett) kivitelnek megfelelõen. A gyártók egy-egy családon belül a vevõ igényeinek megfelelõen sokféle kivitelben és felszereltségben készítik az univerzális traktorokat, így nem ritka, hogy egy-egy gyártmánycsaládon belül akár 60–80 típusváltozat is rendelkezésre áll a kiválasztáshoz.A traktormotorok fejlesztése a gyártók körében komoly versenyhelyzetet okoz napjainkban. Az univerzális traktorok motorjának teljesítménye minden kategóriában növekszik, nõ a motorok nyomatéki rugalmassága és csökken a fajlagos hajtóanyag fogyasztásuk. Ezzel együtt a motorfejlesztések terén is jelentõs szerephez jutott az elektronika. Az elektronikus vezérlésû elemeket már a kisebb, a középnehéz teljesítményû traktoroknál is elfogadott megoldásokat jelent, mellyel az EU-n belül elvárt szigorú emissziós követelményeket is be tudják tartani.

A korszerû univerzális traktorok jellemzõje, hogy 4-6-8 hengeres közvetlen befecskendezésû, legtöbb esetben turbófeltöltõvel szerelt korszerû dízel motorok, melyek eleget tesznek a károsanyag- kibocsátási szint – EU normák által elõírt – követelményeinek is.Kassai Zsolt