MENÜ

Az őszi búza tápanyagellátása

Oldalszám: 39
2014.03.10.

A búza az egyik legelterjedtebb és legrégebben termesztett kultúrnövény, mely meghatározó jelentõségû az emberiség élelmiszer-ellátásának szempontjából. Hazánkban is a búza a legfontosabb növény – régi nevével az „élet” –, amelybõl igyekszünk minél többet és minél jobb minõségût termelni. Nagy terméshozam és jó minõség csak megfelelõ tápanyag-ellátottság mellett érhetõ el, ezért tekintsük át röviden a búza tápanyagigényét!

  

 

A búza fajlagos tápanyagigénye egy tonna szemtermésre és a hozzá tartozó szár- és gyökértömegre vetítve 25–29 kg N, 12–15 kg P2O5, 18–22 kg K2O. Ezeket a számokat, valamint a talaj természetes tápanyag-szolgáltató képességét figyelembe véve 5 t/ha szemterméshez kb. 120–130 kg N, 60–70 kg P2O5 és 100 kg K2O szükséges. Ezenkívül még 30-40 kg meszet, 10-12 kg ként és magnéziumot vesznek fel a növények. A mikroelemek közül kiemelkedõ a búza réz-, mangán– és cinkigénye.

Termesztett növényeink közül a búza reagál legérzékenyebben a nitrogénre, a mûtrágyaszórás egyenetlenségét a „csíkos” táblák azonnal jelzik. A N elsõsorban a búza vegetatív tömegének kialakításában jelentõs, fõleg a bokrosodás és a szárba indulás fázisában. A kalászkezdemény kialakulása már a bokrosodás alatt megindul, tehát már ebben az idõszakban eldõl a várható termés mennyisége. A kalászkezdemény fejlõdéséhez szükséges tápanyagokról folyamatosan gondoskodni kell, a bokrosodás fázisában fellépõ N-hiány késõbb nehezen pótolható. Õsszel tehát mindenképpen javasolt 30-40 kg N-hatóanyag kijuttatása, különösen, ha sok szármaradvány maradt a területen. A fennmaradó mennyiséget tavasszal, lehetõség szerint 60-40%-os arányban megosztva juttassuk ki. A sütõipari minõségre kedvezõ hatással van a kalászoláskor kijuttatott nitrogén, feltéve, hogy a többi makroelem is rendelkezésre áll.A búza optimális fejlõdéséhez feltétlenül szükséges az õszi NPK-, vagy NP-alaptrágyázás. A nitrogént csak megfelelõ foszfor-ellátottság esetén tudják hasznosítani a növények, ezért fontos, hogy a kedvezõ tápanyagarány eléréséhez és fenntartásához elegendõ foszfort is juttassunk ki az õszi alaptrágyázás során. A búza kedvezõ fejlõdéséhez legalább 2:1=N:P arány szükséges. A káliumnak a télállóságban van kiemelt szerepe, hiszen számos funkciója közül a leglényegesebb az, hogy javítja a növények vízgazdálkodását, és fokozza a stressz- és fagytûrést.A Linzer Agro Trade Hungary Kft. által végzett keszthelyi tápanyag-ellátási kísérletek is bizonyítják a megfelelõ tápanyagellátás fontosságát. A mûtrágyázás nélküli kontrollhoz képest valamennyi kezelés jelentõsen megnövelte a termésmennyiséget. Az ábrán jól látszik, hogy a megfelelõ õszi alaptrágyázás után a tavaszi nitrogén fejtrágyázás milyen jelentõs hatással van a termésképzésre. Kísérletünkben alaptrágyázáshoz LINZER STAR (15/15/15+3S) termékünket használtuk, tavaszi fejtrágyázásra pedig egy-, két-, illetve háromszori kijuttatással LINZER NAC 27N-t (Linzisót) alkalmaztunk.

 

 

 A Linzer Agro Trade Hungary Kft. kiváló minõségû, jól szórható mûtrágyákat ajánl az õszi búza trágyázásához. Kiegyensúlyozott tápanyagtartalmú talajokra a LINZER STAR, (15/15/15+3S), káliummal jól ellátott talajokra a LINZER MAX (18/25/0+2S) és LINZER TIP (20/20/0+3S) termékünket ajánljuk, célzott mezo- és mikroelempótlásra pedig a YaraVita termékcsalád tagjait. Keresse bizalommal értékesítõinket!Vári Rita


A Linzer Agro Trade Hungary Kft. új neve: Borealis L.A.T Hungary Kft. lat logo verbend horizontal
További információkat talál itt: www.borealis-lat.com