MENÜ

Pr

Szakfolyóirat > 2009/10 > Pr hibrid Dekalb Kukorica

A DEKALB nemesítés válaszai a kukoricatermesztést érintõ idõjárási kihívásokra

A következõ írásban az alábbi témaköröket szeretném áttekinteni: 1. A meteorológiai helyzet hazánkban 2009 nyarán és õsz elején a kukorica betakarításának megkezdéséig. 2. A tavasszal elhangzott kérdés – „Mire számíthatunk? A környezet hatása a kukorica kelésére és korai fejlõdésére. Kilátásaink a szezon további részeire, különös tekintettel a virágzási idõszakra.” – eddigi válaszainak rövid értékelése 3. Megfeleltünk-e a szélsõséges környezet kihívásainak?

Szakfolyóirat > 2009/10 > Pr hibrid Kukorica Pioneer

A gazdák növekvõ bizalma a Pioneer fejlesztések iránt

A 2009-es évben a mezõgazdaségi termelõknek is meg kellett küzdenie a gazdasági világválság okozta kihívásokkal. A mindenki számára ismert kedvezõtlen körülmények között, a gazdák még nagyobb hangsúlyt fektettek az inputanyagok, így a vetõmagok körültekintõ megválasztására. Tovább élezõdött a verseny a nemesítõházak között a termelõi bizalom elnyeréséért, amely „küzdelemben” a világ egyik legnagyobb vetõmag piacain, Észak-Amerikában, a Pioneer - folyamatos kutatási és fejlesztési munkájának köszönhetõen – tovább növelte elismertségét. A gazdák termékeinkbe vetett bizalma következtében az említett régió kukorica vetõmag piacán 2%-os, a szója estében 3%-os és a tavaszi káposztarepce piacán 5%-os bõvülést eredményezett a versenytársakkal szemben.  

Szakfolyóirat > 2009/10 > Pr Vetőgép gépek Zanin

Magyarország lesz a ZANIN kelet-európai központja

Több, mint fél évszázada mûködik a minõség és a technológia garanciájának jegyében az olasz ZANIN testvérek – mára már nemzetközi hírû – vállalata, amely a mezõgazdasági terményszárítók tervezésében és gyártásban világszínvonalú munkát végez. Az olasz cég ez év áprilisában alapította meg magyar érdekeltségét azzal a céllal, hogy megvesse lábát a térségben. Ezért székesfehérvári telepüket a cég kelet-európai központjává kívánják fejleszteni. Ennek kapcsán beszélgetett a ZANIN magyar leányvállalatának ügyvezetõjével, Sági Rikárddal az Agro Napló munkatársa  

Szakfolyóirat > 2009/10 > Pr műtrágya búza Tápanyag

Mit adjunk a búza alá?

Ismét itt az õsz, és vele együtt a búza vetésének ideje is. E növény mindig is meghatározó szereppel bírt az emberiség élelmiszer-ellátásának szempontjából, és hazánkban is a búza a legfontosabb szántóföldi termény. Hogy milyen lesz a jövõ évi kenyerünk, azt az idõjárás mellett a tápanyagellátás is nagyban befolyásolja. Nagy terméshozam és jó minõség csak megfelelõ tápanyag-ellátottság mellett érhetõ el!  

Szakfolyóirat > 2009/10 > Pr műtrágya Rauch Axis

RAUCH AXIS - iránymutatás a mûtrágyaszórásban

A növények tápanyag-utánpótlásában évtizedek óta meghatározó szerep hárul a mûtrágyázásra. Hazánk mûtrágya-felhasználása a különbözõ kényszerek hatására óriási változásokon ment át: 1960 és ’85 között dinamikusan fejlõdött (1985-ben 270 kg/ha), 1985–90 között mérsékelt, majd 1990 után erõteljes csökkenés követte, és a felhasználás visszaesett a 60-as évek szintjére (37 kg/ha), azzal a különbséggel, hogy abban az idõszakban 10-szer több szerves trágyát használtak.