MENÜ

A cégtelefonok magánhasználata után adófizetési kötelezettség

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.03.03.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2006. szeptember 1-jei módosítása szerint minden kifizetõnek adófizetési kötelezettsége keletkezik a cég költségére fenntartott vezetékes- és mobiltelefon, valamint a feltöltõkártya, a dolgozó által meg nem térített magáncélú használata után.

 Ez alól kivétel az egyéni vállalkozó, mezõgazdasági õstermelõ saját telefonhasználatának költsége, mivel saját magával szemben nem kifizetõ. További kivételt képez annak a telefonszolgáltatásnak a költsége, amellyel kizárólag meghatározott üzleti vagy hivatali partner számok érhetõk el.

 


 

 

A magánhasználat értékének megállapítására az alábbi módszereket lehet alkalmazni:• a kifizetõ hívásnapló vagy részletezõ számla alapján állapítja meg a magánhasználat értékét, mely után adóköteles természetbeni juttatásként megfizeti az adóterheket;

• a kifizetõ hívásnapló vagy részletezõ számla alapján állapítja meg a magánhasználat értékét, és ezt a magánszeméllyel megtérítteti, ekkor nem keletkezik adófizetési kötelezettsége;

• a kifizetõ a telefonköltség bruttó értékének a 20 százalékát tekinti a magánhasználat értékének, amely után adóköteles természetbeni juttatásként megfizeti az adóterheket;

• a kifizetõ a telefonköltség bruttó értékének a 20 százalékát tekinti a magánhasználat értékének, és ezt a magánszeméllyel megtérítteti, ekkor nem keletkezik adófizetési kötelezettsége.Ha a magáncélú használat személyre szólóan nem állapítható meg, a térítést a használók egymás között felosztva közösen is megfizethetik. Amennyiben a munkáltató nem térítteti meg a munkavállalóval a magánhasználat értékét, úgy adóköteles természetbeni juttatásként 54% személyi jövedelemadót, 3% munkaadói járulékot, és a magánhasználat összegének szja-val megnövelt értéke után pedig 29% társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie.

Példa: a cég vezetékes telefonszámlájának bruttó értéke 80 000 forint. A vállalkozásnál nem vezetnek hívásnaplót és nem kérnek részletes számlát, ezért a számla bruttó értékének a 20 százalékát tekintik a magánhasználat értékének. Ebben az esetben vagy megtéríttetik a telefont használókkal a 80 000 forint 20 százalékát ami 16 000 forint, vagy ez után az összeg után befizetik az adóterheket. Személyi jövedelemadóként fizetendõ a 16 000 × 54% = 8 640 forint, munkaadói járulékként 16 000 × 3% = 480 forint, társadalombiztosítási járulékként pedig (16 000 + 8 640) × 29% = 7 146 forint, összesen 16 266 forint.Amennyiben a kifizetõ nem térítteti meg a magánhasználatot a magánszeméllyel, és vállalja az adóterhek megfizetését, úgy annak idõpontja megegyezik a telefonszolgáltató által küldött számla fizetési határidejének idõpontjával attól függetlenül, hogy milyen idõszak díját tartalmazza.Amennyiben a munkaadó a dolgozóval megtérítteti a magánhasználat értékét, úgy arról áfát tartalmazó számlát kell kiállítania és a tárgy idõszaki áfabevallásban, mint fizetendõ általános forgalmi adó, be kell állítania. Tételesen megállapított magáncélú használat esetén a szolgáltatást nettó értéken kell továbbszámlázni, amelyre 20% áfát kell felszámítani. Ha viszont az szja törvény szerint vé­lel­­mezett 20 százalékos mértékû magáncélú hányad kerül továbbszámlázásra, úgy azt a számla bruttó értékébõl kell kiszámítani, de ez az összeg már tartalmazza az áfát is.

Az áfatörvény telefonköltség áfájának levonhatóságával kapcsolatos alkalmazásai az alábbiak:• ha a kifizetõ kimutatása szerint nincs magánhasználat: akkor a cégtelefon számlája alapján az elõzetesen felszámított áfa 70 százaléka vonható le, 30 százaléka nem;

• ha van magánhasználat és annak teljes értékét a tényleges híváslista alapján továbbszámlázza a kifizetõ;

• amennyiben a továbbszámlázott összeg nem haladja meg a számlaérték 30 százalékát, úgy az elõzetesen felszámított áfa 70 százaléka vonható le, 30 százaléka nem;

• amennyiben a továbbszámlázott összeg meghaladja a számlaérték 30 százalékát, úgy az elõzetesen felszámított áfa 100 százaléka levonható;

• ha a kifizetõ a magánhasználat értékét nem fizetteti meg a dolgozóval: a számla bruttó értékének 20 százaléka után, mint adóköteles természetbeni juttatás megfizeti az adóterheket, a cégtelefon számlája alapján az elõzetesen felszámított áfa 70 százalékát levonhatja, 30 százalékát nem;

• ha a magánszemély részére kiszámlázza a szja törvény szerint vélelmezett 20 százaléknyi összeget, úgy a cégtelefon számlája alapján az elõzetesen felszámított áfa 70 százalékát levonhatja, 30 százalékát nem.

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ