MENÜ

2009. évi kísérletek eredményei - Pioneer ajánlat 2010-re

Oldalszám: 24-25
2014.03.03.

A betakarítási eredmények feldolgozása után a Pioneer hibridek idei kísérleti eredményeibõl szeretnénk közre adni egy összefoglalót. Az eredmények alapján pedig fókuszba állítjuk azokat az új és már jól ismert hibrideket, melyeket termõképességük és termésbiztonságuk folytán kiemelten ajánlunk az Önök figyelmébe.

 


 Termõképesség és termésbiztonság. Mit is ért ezek alatt a Pioneer? Erre inkább úgy lehetne választ adni merre is tart a Pioneer nemesítési irányvonala, melyek azok a fõ szelekciós szempontok, amelyek eredményeként hibrideket ajánlunk Önöknek. A teljesség igénye nélkül kiemelek néhányat:

1, Korai vethetõség, a hideg, kedvezõtlen körülmények tûrése, a jó korai fejlõdési erélyAz idei év jó példa volt arra, hogy a korai vetéseknél még nedves talajba került a mag, de a máskor normális vetésidõre a talaj már kiszáradt a csapadékhiány miatt. Ezért volt sok helyen egyenlõtlen kettõs kelés és ez bizony terméskieséshez vezetett. A Pioneer hibridjei jó korai fejlõdési eréllyel rendelkeznek (MgSzH vizsgálatok), jó példa erre a P9400.

2, Fõ nemesítési szempont továbbá a szárazságtûrésA szárazságtûrés az egyik legfontosabb termésgarancia a kukoricatermesztõknek Magyarországon. Bár a kukorica kozmopolita növény, nekünk mégis a hazai száraz körülményekhez legjobban adaptálódó hibrideket kell ajánlanunk a Pioneer hibridek választékából. Ezért hozott létre a Pioneer nemesítõ és kutató­központot Hódmezõvásárhelyen, az ország talán legszárazabb termõhelyén. A Pioneer hibridek szárazságtûrését mi sem bizonyítja jobban, mint a 2007-es év, amikor számos kísérleti rendszerben (MgSzH-VCU, GOSZ-VSZT, Pioneer nagyüzemi kísérletek) termésükkel kimagaslottak hibridjeink. A PR37N01 nevét ekkor ismerték meg a kukoricatermesztõk, nagyságrendekkel nyerte az államilag elismert hibridek kísérletét. Az N01 a termésbiztonságra törekvõ nemesítés eredménye. Ez azt jelenti, hogy a hibrid 2007-tõl minden évjáratban, termõhelyen és termesztési szinten megtartotta kimagasló termõképességét a fentebb idézett kísérleti rendszerekben. A PR37N01 eltérõ évjáratokat áthidaló termésstabilitása mellett, a különbözõ termõhelyekhez is remekül alkalmazkodik.

3, A szárazságtûrésnél még egy fontos tulajdonságot kell megemlíteni, a zöld száron éréstEz a tulajdonság az idei évben is fontos volt az aszályos augusztus miatt. A zöld száron érõ kukoricák képesek ellensúlyozni az aszály hatását a szemkitelítõdés idõszakában. A Pioneer számos zöld száron érõ hibridet ajánl a termelõknek.Szintén az idei év sajátossága volt, hogy az éréshez szükséges hõösszeget elõbb megkapták a kukoricák így korábban értek be a megszokott idõszaknál.

4, Elõtérbe került a jó szárszilárdság,a jó állóképesség, mivel a betakarításra kész kukoricák akár egy hónapot is kint töltöttek még a szántóföldön mire a kombájn megérkezett. Ezért nemesítõi programunk kiemelt eleme a Pioneer hibridek szárszilárdságának fokozása.

A fenti követelmények értelmében nézzük is meg, mely hibridek képezik a Pioneer ajánlatának gerincét, milyen terméseket adtak az idei kísérletekben.

 1. FAO 300 eleji éréscsoportA FAO 300 elsõ felébe tartozó kukoricáknál a termõképességet, termésbiztonságot tekintve három hibridet ajánlunk. A FAO 300 eleji kukoricáink 2009-es kísérleti eredménye látható az 1. számú ábrán.

 


 

A PR38A79 – P9400 – P9578 alkotta hármas a Pioneer FAO 300 eleji új ajánlata a gazdálkodóknak! E három hibrid fõ jellemvonásai, ami alapján eldönthetõ melyiket hova, milyen technológiához tervezzük, a következõek:

PR38A79: a Pioneer hibridek között az egyik legjobb stressztûrõ és alkalmazkodó kukorica. Termésében stabil, ha valamelyik környezeti tényezõ negatív hatása érvényesül remekül helyt áll, aszályos száraz években megbízhatóan teljesít. A kukoricatermesztés gyakorlatában szinte mindig van valami negatív tényezõ, ezért az A79 a termésbiztonságra törekvõ gazdák kukoricája! Mûtrágyázási kísérleteinkben az A79 adta a legnagyobb termést – más Pioneer hibridekhez viszonyítva – a kontroll, tápanyag nélküli szinteknél, ez is mutatja kiváló alkalmazkodó- és stressztûrõ képességét.P9400: termõképességét a korai vetésekben lehet kamatoztatni. Jól tûri a korai vetések idején elõforduló hidegebb körülményeket. Jól reagál a magasabb tõszámokra, tõszámkísérleteinkben nagyobb tõszámon magasabb termést adott a többi Pioneer hibridhez képest. Tetszetõs nagy csövei egészségesek, jó ellenálló képességgel rendelkezik a különbözõ csõbetegségekkel szemben.P9578: már az új generációt képviseli, termõképességben a genetikai elõrehaladás látványos! 2008-ban az MgSzH kisparcellás fajtakísérleteiben minden sztenderd hibridet megelõzött termésben és betakarításkori szemnedvességben is (2. számú ábra). A FAO 300 végi hibridek szintjén terem, miközben vízleadása FAO 300 eleji! Szembetûnõ jellemvonása talán a kétcsövûsége, még ebben a száraz évjáratban is hozta a második csövet! Ezt a hibridet határozottan ajánljuk mindenkinek, egy új termésszintet ismerhetnek meg általa a FAO 300 elején. A Pioneer idei nagyüzemi kísérleteiben is a vezetõ helyen végzett. A fentiek alapján is látszik, hogy a P9578 a jövõ nagy hibridje, a Pioneer, bevezetõben is vázolt, nemesítõi munkájának új FAO 300 eleji kukoricája.

 


 

A P9578 kiváló termésbiztonságát mutatja, hogy a 2008-as MgSzH kísérletekben és a 2009-es Pioneer nagyüzemi kísérletekben elfoglalt pozíciója megegyezik: mindkét említett kísérletben FAO 300 végi hibridekre jellemzõ termése az éréscsoport legkorábbi hibridjeire jellemzõ vízleadással párosul. Ennél a tulajdonságánál fogva az egyik leggazdaságosabb hibrid!A FAO 300 elsõ felében a Pioneer három fenti hibridje biztonságos termés elérését teszi lehetõvé. Mindhárom hibridre jellemzõ a jó szárszilárdság, állóképesség.

2. FAO 300-as éréscsoport második feleA magyar kukoricatermesztésben, vetésterületét tekintve, ez az éréscsoport bír a legnagyobb jelentõséggel Magyarországon. A Pioneer hibridjei a FAO 300 második felében jelentõs szerepet töltenek be (Kleffmann, 2009), termõképességben közülük is kiemelkedik azonban a PR37N01. 2009-ben sem okozott meglepetést az N01, mint az elõzõ években most is a legnagyobb termést adta a Pioneer nagyüzemi kísérletekben a FAO 300-as éréscsoportban. (3. sz. ábra)

A FAO 300 második felében kettõ hibridet helyezünk az ajánlatunk középpontjába, természetesen a PR37N01-et és az P9494-et.

 


 

PR37N01: az utóbbi két évben (2008–2009) már jól ismertnek számít a magyar gazdák körében. Mindkét évjáratban számos kísérleti rendszerben (MgSzH-VCU, GOSZ-VSZT, IKR, Pioneer nagyüzemi kísérletek) termésben igen jól szerepelt. Különösen kiugrott az államilag elismert hibridek kísérletében (GOSZ – VSZT) az aszályos 2007-es évben. Agronómiai tulajdonságai nagyon jók, szára, gyökere erõs. Korán vethetõ, nagyobb tõszámokra jól reagál.Stressztûrõ, jól adaptálódik az ország valamennyi termõhelyére, jól alkalmazkodik a különbözõ évek eltérõ idõjárási viszonyaihoz. Méltó utóda a korábbi generációk nagy Pioneer hibridjeinek. Az utóbbi két évben meredeken növekedett az ezzel a hibriddel bevetett terület Számítunk rá, hogy 2010-ben jelentõsen növekszik részaránya. Termésstabilitását jól mutatja a következõ két diagram (4-5. sz ábra), melyek úgy keletkeztek, hogy a 2009-es Pioneer nagyüzemi kísérletek eredményeit két részre bontottuk, a 8,5 tonna feletti és alatti kísérleti átlagok alapján. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mely hibridek szerepelnek jobban az alacsony, illetve a magasabb termésszinten. A Pioneer hibridek termésstabilitását jól mutatja, hogy nincs nagy átrendezõdés, az egymáshoz viszonyított pozíciók hasonlóak, egy hibridet kivéve. Ez a hibrid az N01, mely magas termésszinten a legjobb FAO 300-as, az ábrázolt Pioneer hibridek között. (4. sz. ábra)

 


 

 

Az alacsony termésszinten azonban már felülmúlja a FAO 400-as Pioneer hibrideket is (5. sz. ábra)!

 


 

 P9494: ez a hibrid már az új generációt képviseli. 2008-ban a hivatalos MgSzH kísérletekben elsõévesként több, mint egy tonnával múlta felül a sztenderd hibridek átlagát! Ez az eredménye látható a 2. számú ábrán. 2008-ban ugyanígy kiemelkedett a Pioneer termékfejlesztési kísérletekben is. Minden kukoricatermesztõnek határozottan ajánljuk a vetéstervbe illesztését!

A P9494-rõl készült a fénykép.

 

3. FAO 400-as éréscsoportA FAO 400-as éréscsoportban találjuk az igazán „nagy ágyukat”, melyek közepes és jó csapadékviszonyok esetén mutatják meg teljes terméspotenciáljukat. Az itt található hibridekhez fûzõdnek általában a legnagyobb termések. A Pioneer egyik FAO 400-as hibridjét, a PR37F73-at termésstabilitása, megbízhatósága miatt az MgSzH sztenderd hibridnek választotta. Az idei évben került bevezetésre a PR36V52, mely termõképességben, agronómiai tulajdonságaiban hibridjeink közül kiemelkedik.PR36V52: erõt sugárzó növényfelépítésével, széles leveleivel jól megkülönböztethetõ más hibridektõl. 2007-ben az MgSzH fajtajelöltek kísérleteiben 1400 kg-mal (!) múlta felül a sztenderd fajták átlagát, megmutatva kiváló aszálytûrését. Teljesítménye a Pioneer idei, 2009-es kísérleteiben is visszaköszön, ez látható a 6. számú ábrán, mely a teljes Pioneer portfolió teljesítményét mutatja.

 


 

 


 Fábián László

termékmenedzser