MENÜ

Fenntartható bioenergia termelés - fiatal kutatók a bioenergetikában

Oldalszám:
Keresztes Júlia 2014.03.03.

Az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézete a fenti címmel szervezett kétnapos konferenciát és kiállítást október utolsó napjaiban, gödöllõi székhelyén. A sikeres rendezvény az intézmény 140 éves fennállásának elsõ programjaként indította meg a jubileumi esztendõ eseménysorozatát. Az MGI hosszú távú célkitûzései között szerepel a kutatási eredmények széles körû elterjesztése, vitafórum biztosítása az egyes szakterületek kutatói, technológiai szakemberek, cégképviselõk, szakmai döntéshozók és kiemelten a termelõk között – mondta megnyitó beszédében Dr. Fenyvesi László, az intézet fõigazgatója.

 Energia a szántóföldrõl, azaz hogyan hasznosítsuk a vidéket címmel az elsõ nap elõadásainak sorában az érdeklõdõk hallhattak a megújuló energiák és a környezetvédelem kapcsolatáról, a hagyományos és a molekuláris genetikai módszeres nemesítésrõl, új szaporító-anyag-elõállítási lehetõségekrõl, s azok vizsgálatáról.De az energetikai faültetvények, a fás szárú ültetvények összehasonlító vizsgálata ugyanúgy részei voltak a szakmai napok érdekes elõadásainak, mint a biogáz kísérletek illetve az agrártermékekbõl elõállított bio-motorhajtóanyagok témaköre.Az érdekes és értékes szakmai tanácskozás második napja a gépesítés témakörét tárgyalta Környezetkímélõ növényvédelem és növényvédõszer megtakarítási lehetõségek napjainkban címmel. A növényvédelem aktuális kérdései természetesen a környezetkímélõ megoldásokra és fejlesztésekre, a technikai újdonságokra, illetve a permetezõgépek idõszakos felülvizsgálatának hazai kérdéseire helyezték a hangsúlyt.

A rendezvény házigazdájának, az MGI-nek tevékenységérõl, a növényvédelem gépesítésének fejlõdésében vállalt szerepérõl is hallhattak a jelenlévõk. A kétnapos program méltó zárásaképp a résztvevõk részesei lehettek az intézet Hoffherr traktorának tradicionális „beállásának”. S mint ahogy az már a hagyományos õszi program része, a vendégek vállalkozó kedvû tagjai felülhettek a bõ százesztendõs csodamasinára és leróhatták tiszteletkörüket.– Keresztes –Az elõadások részletes beszámolóit a www.agronaplo.hu/hirek/4463 oldalon olvashatja.