MENÜ

Az SZJA-ról szóló törvény fontosabb változásai

Oldalszám:
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.27.

 

Belép egy új fogalom: a szuper bruttósítás. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek esetén a személyi jövedelemadó alapja a bruttó jövedelmek munkáltatói és kifizetõi járulékával illetve EHO mértékkel növelt összege, azaz a kifizetett bér 127%-a. (Lásd. ábra)

 


- Személyi jövedelemadó mértéke: Az alsó adókulcs sávhatára 1900 E Ft-ról 5000 E Ft-ra módosul:

 


 

Adójóváírás:

2010. évtõl 17%, maximum 15 100 Ft/hó lehet az adójóváírás. Amennyiben az éves jövedelem nem haladja meg a 3 millió 188 ezer Ft-ot teljes mértékû adójóváírás jár, amennyiben meghaladja 4 698 E Ft jövedelemig még részleges adójóváírás jár, 4 698 E Ft feletti éves jövedelemnél nem jár adójóváírás! 

Megszûnõ adókedvezmények: 

- tandíjkedvezmény; 

- alapítványi kedvezmény, 

- biztosítások kedvezménye; 

- magán-nyugdíjpénztári kiegészítõ tagdíj és a társadalombiztosítási megállapodás alapján járó kedvezmény; 

- alkalmi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény; 

- háztartási szolg.-ok után járó kedv.; 

 Megmaradó adókedvezmények: 

- súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezménye; 

- õstermelõi kedvezmény; 

- családi kedvezmény; 

- hosszú távú megtakarításhoz (önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári és nyugdíj-elõtakarékossági befizetések) kapcsolódó kedvezmények. 

 Adóelõleg megállapításához szükséges nyilatkozatok: 

- A bevétel adóelõleg-alapjának megállapításához költséghányadról. 

- A megállapításának módjáról. 

- Az adóterhet nem viselõ járandóságok éves összegérõl (pl. nyugdíj, családi pótlék 50%-a). 

- Az adójóváírás figyelembe vételérõl. 

- A családi kedvezmény érvényesítésérõl, megosztásáról. 

- Súlyos fogyatékosságról stb

Új fogalom: az elvárt jövedelemre történõ kiegészítés

Ez az egyéni vállalkozók, és a társas vállalkozás személyesen közremûködõ tagjainak

jövedelem kiegészítésére vonatkozik, amenynyiben a havi díjazásuk nem éri el az adóévben a fõ tevékenységre jellemzõ, a piaci viszonyoknak megfelelõ kereset összegét, amelyet az Állami Foglalkoztatási Szolgálat az adóévet megelõzõ évre közzétett FEOR számok szerint tesz közzé. Ha a havi díjazásuk nem éri el a közzétett összeget, akkor a vállalkozói osztalékalapból illetve a társaságnál meghatározott osztalékból a különbözetet (a hiányzó jövedelemre) ki kell egészíteniük, amely összevonandó jövedelemként adózik, így csak a maradék összeg adóztatandó osztalékként. A társaságnak igazolást kell adnia a társasági adó átlagos mértékérõl, mert a kettõs adóztatás elkerülése miatt ezzel korrigálható a jövedelem (EVA-sokra és átalányadózó egyéni vállalkozókra ez a kötelezettség nem vonatkozik, de a kiegészítõ tevékenységû vállalkozókra igen).

Adómentes béren kívüli és egyéb juttatások 

- ingyenesen biztosított internet- és számítógép-használat, (de az ingyenes számítógép juttatás adóköteles); 

- iskolarendszeren kívüli képzés, ha a képzés a tevékenység ellátásához kell; 

- csoportos személyszállítás; 

- munkaruha juttatás; 

- üzemanyag-megtakarítás 100 E Ft-ig; 

- nemzetközi áru- és személyszállítók napi díjából 25 EUR.

 

Kedvezményesen (25%-kal) adózó béren kívüli és egyéb juttatások: 

- helyi bérlet (nincs korlát, de 25%-os adó terheli); 

- munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári befizetés (min.bér 50%-ig 25%-os adó, felette természetbeni juttatás (54%+27%); 

- munkáltatói önkéntes egészségpénztári befizetés (min.bér 30%-ig 25%-os adó felette természetbeni juttatás (54 %+27%); 

- foglalkoztatói hozzájárulás foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés (a minimálbér 50%-ig 25%-os adó, felette természetbeni juttatás (54%+27%); 

- magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés (egyedi korlát a tagdíj-kiegészítés lehetséges összege) 25%-os adó, felette természetbeni juttatás (54%+27%); 

- üdülési csekk juttatása (egyedi korlát a minimálbérig 25%-os adó, felette természetbeni juttatás (54%+27%); 

- iskolakezdési támogatás (minimálbér 30%-ig 25%-os adó, felette természetbeni juttatás (54%+27%); 

- meleg étkeztetési utalvány (egyedi korlát 18 E Ft/hó) adó 25%, felette természetbeni juttatás (54%+27%). 

Teljes adókötelezettséggel (54%+ 27%) járó béren kívüli és egyéb juttatások: 

- hideg étk.-i utalvány havi 6 E Ft-ig; 

- mûvelõdésintézményi szolgáltatás évente a minimálbér összegéig; 

- csekély értékû ajándék legfeljebb évi 3 alkalommal a minimálbér 10%-áig; 

- ruházati költségtérítés;

A minimálbér összege 73 500 Ft/hó.

A szakmunkás bérminimum 89 500 Ft/hó.

Reprezentáció, üzleti ajándék

Az árbevétel 1%-a (de legfeljebb 25 M Ft) SZJA és járulékmentesen elszámolható reprezentációs költségként, illetve 10 000 Ft-ot meg nem haladó üzleti ajándékként a foglalkoztatott létszám alapján számított 5000 Ft/fõ.

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ