MENÜ

Az RAGT vezérhibridje az ALEXXANDRA

Oldalszám: 45
2014.02.27.

A korai, FAO 300-as éréscsoportban az RAGT az idei szezonban mintegy 15 hibridet forgalmaz, ezek között kiemelkedõ szerep jut az ALEXXANDRÁNAK.

 


 

Az ALEXXANDRA egy 380-as FAO számú, nagyon magas termõképességgel és nagyon jó alkalmazkodó képességgel rendelkezõ hibridünk, amely magas hektolitersúlyú, nagy szemeket fejleszt. Az ALEXXANDRA már a regisztrációs- és teljesítmény kísérletek során is felhívta magára a szakma figyelmét. 2006-ban az MgSZH kísérletében 107,1%, 2007-ben 101,4% -os teljesítménnyel végzett az átlag felett. 2008-ban a Magyar Kukorica Klub Top 20-as kísérletben a 3. legjobb helyezést érte el éréscsoportjában, és mindössze 0,16 t/ha-ral tért el a gyõztestõl, piacvezetõ versenytársak legjobb hibridjeit utasítva ezzel maga mögé, ahogy azt az 1. ábra is mutatja.

 


 

MIND 2007-BEN, mind pedig 2008-ban rendkívül jó teljesítményt nyújtott az ALEXXANDRA az RAGT saját fajtakísérleteiben is. 2008-ban országosan 11,1 t/ha-os termést és 18,4%-os szemnedvességet produkált 71 mérõhely átlagában.

 

2009-ben az RAGT bemutató kísérletekben összesen 67 helyszínen volt beállítva az ALEXXANDRA. A rendkívül aszályos körülmények ellenére kiemelkedõ átlagot, 9,4 tonnás nettó átlagtermést ért el hektáronként 15,8%-os átlag szemnedvesség mellett. A 67 kísérleti helyen belül: 44 helyen éréscsoportjában az elsõ tíz hibrid között szerepelt úgy, hogy a helyek 44%-án az elsõ három hely valamelyikén végzett terméseredményével. Huszonkét kísérleti hely átlagában pedig a piacon meghatározó versenytárs vezetõ hibridjeivel azonos termésszintet ért el. (Lásd 2. ábra.)

 


 AZ ALEXXANDRA a tavalyi évben a VSZT-GOSZ kísérletben 11,8 tonna hektáronkénti átlagtermésével 11. helyen a kísérleti átlag fölött végzett úgy, hogy termése 0,5 tonnával tért el az éréscsoport gyõztesétõl. (3. ábra)

 


 ÚJDONSÁG VOLT, hogy az RAGT Vetõmag Kft. hagyomány teremtõ szándékkal 2008 decemberében országos ALEXXANDRA termelõi versenyt hirdetett. Az eredmények a verseny során változatosan alakultak az egyes régiók talaj- és idõjárási viszonyainak megfelelõen. Az alábbi térkép mutatja a versenyben a régiónkénti elsõ- és második helyezettek terméseredményeit.

 

ÖSSZESSÉGÉBEN elmondható, hogy a versenyben résztvevõ termelõk nagy része elégedett volt az ALEXXANDRÁVAL a tavalyi évben, és idén is szerepelni fog vetésszerkezetükben ez a hibrid. A termelõi versenyt követõen a nyertes termelõk elmondták véleményüket az ALEXXANDRA 2009-es teljesítményérõl, aminek részleteit az alábbi linken találják: http://www.agronaplo.hu/termekinformaciok/192 Mind a termelõi tapasztalatok, mind az elmúlt évek kísérleti eredményei igazolják, hogy az ALEXXANDRA fölveszi a versenyt az éréscsoportjában lévõ hibridekkel. Az idei szezonban már DUO-system változata is kapható Magyarországon!

 


 

RAGT – A MÁSIK ÚT A SIKERHEZ!

Túri-Horváth Krisztina

marketing- és fejlesztési vezetõ