MENÜ

Jubileumi születésnap a KWS Magyarországgal

Oldalszám: 35
2014.02.27.

December elején színes programok és rendkívül hangulatos este részesei lehettek a KWS Magyarország Kft. megalapításának 10. évfordulóját ünneplõk. A budapesti Kongresszusi Központban a KWS MAIS GmbH. ügyvezetõ igazgatója, DIRK AUGUSTIN ÉS PALLÓS MIHÁLY, a jubiláló cég vezetõje sajtótájékoztatójával kezdõdött a nagyszabású rendezvény, amelyrõl röviden beszámolunk olvasóinknak.

  

A családi tulajdonban lévõ több mint 150 éves múlttal büszkélkedhetõ német céget a magyar szakemberek is jól ismerik. S bár a vetõmagpiacon jó néhány szereplõje van a nemesítésnek, e cég filozófiája éppen abban rejlik, hogy családi vállalkozás jellege magában hordozza a kultúra, a mentalitás és a gondolkodás más vállalkozásoktól eltérõ voltát. A tulajdonosok és a felügyelõbizottsági tagok napi személyes találkozása a munkatársakkal más cégekétõl eltérõ mûködési formát teremt. Közvetlenebb a kapcsolat így a kollégák között is, ami pozitívan hat a napi munkára.

A vetõmagspecialista KWS a vetõmag nemesítésén túl komplex szervizszolgáltatást biztosít partnerei számára. A közepes méretû vetõmag vállalkozás tulajdonosai hosszú távra terveznek, ami jelentõs kiszámíthatóságot biztosít nemcsak munkavállalóik, partnereik számára is. A világ számostáján lévõ cégeikben összesen mintegy háromezer fõre tehetõ a foglalkoztatottak száma. Partner szintû nagyon szoros személyes kapcsolat jellemzi a német céget a magyar piacon is. Meggyõzõdésük, hogy a kutatásra fejlesztésre fordított magas összeg, illetve  maga a kutatás-fejlesztés tette a KWS-t kiemelkedõ vetõmagvállalkozássá. Természetesen a megrendelõk véleménye az, ami a cégnek számít, mert a termelõ az, aki betakarításkor mérhetõen szembesül elvárásai teljesülésével. Muronyban 2002 óta mûködik kifejezetten kukoricanemesítõ programmal a nemesítõ telep hazánkban, amely jelentõs fejlesztéseken és beruházásokon ment keresztül az elmúlt hét esztendõben. Ennek legfontosabb eleme, hogy a magyarországi klímához leginkább adaptált fajtákat itt helyben nemesítik. A kereskedelmi tevékenységhez szorosan kapcsolódik a tanácsadói hálózat, ugyanis a termelõknek sok esetben van információkra, támogató javaslatokra szükségük, hiszen változóak a termelési körülmények és az adottságok. A sikeresség pedig nem csak azon múlik, hogy éppen melyik hibrid potenciálja nagyobb egy-egy százalékkal a másikénál, hanem meg kell találni a termelõi adottsághoz a legmegfelelõbb hibridet.

Egy nemesítõ vállalkozás legfõbb célja természetesen a legjobb termék biztosítása a gazdálkodó részére, amelyet õ majd az adott piacon a legjobban tud értékesíteni. A GMO termékek jelenlegi helyzetére vonatkozó kérdésre válaszolva az igazgató úr elmondta, hogy bár a fogyasztói társadalom Európában és hazánkban sem fogadja el a GMO termékeket jelenleg –, természetesen mint minden cégnek, nekik is készen kell állniuk arra, hogy ha a piaci igények, elvárások és szükségletek változnak, vagy más irányt vesznek, akkor is a legjobb termékekkel tudják majd kiszolgálni vevõiket. Így kutatásaik kiterjednek a GMO termékekre is. Érdemes megjegyezni, hogy a cukorrépában piacvezetõ KWS teljes értékesítésének 90 százaléka az USA-ban GMO termék. 

A jövõ nemesítési céljairól szólva külön kell választani, az észak-amerikai és az európai piacot. Az európai piac összetettebb: Észak-európa potenciálisan silóterület. Itt is eltérõek lehetnek a termelõi igények, hiszen vannak termelõk, akik elsõsorban a minõségigényt tartják szem elõtt, mások a hektárankénti szárazanyagot tartják elsõdlegesnek. A vetésterületek szemespiacain is a hozam az elsõdleges, de a másik fontos szempont, amiben a KWS az élen jár: a folyamatosan változó klímához való alkalmazkodás. Itt elsõsorban az egyre gyakoribb aszályos évjáratokat és körülményeket kell kiemelni, és az ehhez jól igazodó szárazságtûrõ fajtákat. A nemesítõtelep programjának legfõbb célja tehát a hozam elve mellett a szárazságtûrésre való fókuszálás.

A hazai nemesítésû fajok ennek a szempontrendszernek messzemenõen megfelelnek, harmadik szegmensként pedig a feltörekvõ zöld energiáknál a hektárankénti metánhozam a legfontosabb értékmérõ. Több féle út áll tehát a nemesítõk elõtt, mint ahogy az igények is több félék. 

 


 

Az elmúlt évtized hazai nemesítési céljainak eredményei számokkal: éves szinten átlagosan másfél-két százalékos emelkedés figyelhetõ meg, s a program méretét érzékelteti, hogy a kezdeti 10–15 ezres kísérleti parcellaszám idén már 59 500-ra emelkedett. Elmondható, hogy jelenleg a KWS kukorica nemesítési program hazánkban a legnagyobb!

Az emlékezetes jubileumi program része volt Nagypál Barnabás kukoricanemesítõ elõadása a hazai kukoricanemesítés új dimenzióiról, és Dr. Nagy Sándor termékmenedzser KWS innováció, „Válaszok a jövõ kihívásaira” címû beszámolója is. S hogy valóban igazi születésnap legyen, a cég tíz esztendejének közös, vidám felidézésén túl, kiváló zenés-mûsoros vacsora tette emlékezetessé a napot.

Keresztes Júlia