MENÜ

Pioneer hibridek teljesítménye a független és hivatalos kísérletekben

Oldalszám: 47-48
2014.02.27.

A mostani idõszak a termelõk számára a tervezés ideje. Az év elején bizonyára már sokan azon gondolkodnak, hogy milyen kukoricahibridekre fogják alapozni gazdálkodásukat. A hibridek kiválasztásában talán legfontosabb a saját tapasztalat mellett számos kísérlet eredménye is támpontot adhat.

 


 

A mostani idõszak a termelõk számára a tervezés ideje. Az év elején bizonyára már sokan azon gondolkodnak, hogy milyen kukorica hibridekre fogják alapozni gazdálkodásukat. A hibridek kiválasztásában a talán legfontosabb saját tapasztalat mellett számos kísérlet eredménye is támpontot adhat. A fajtatulajdonosok, így a Pioneer is, számos kísérletet állít be és bocsájtja azok eredményeit a termelõk rendelkezésére, ezzel is segítve a döntéseket. A gazdálkodóknak azonban lehetõségük van arra is, hogy nemesítõktõl független szervezetek által beállított kísérletek eredményeire is hagyatkozzanak. Ilyen kísérleti rendszer Magyarországon a GOSZ–VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérlet vagy az MgSzH regisztrációs kísérletek rendszere. Mindkét kísérleti rendszer esetében garantált az adatok megbízhatósága és a függetlenség. Cikkünkben a független kísérleti eredmények bemutatásával igyekszünk segíteni a termelõket a hibridválasztásban.

 

GOSZ–VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet, 2009.Immár harmadik éve szervezi és állítja be a GOSZ (Gabonatermelõk Országos Szövetsége) és a VSZT (Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) az államilag elismert kukorica hibridek kísérletét. A kísérletek lebonyolításához a szakmai hátteret az MgSzH adja, mely garancia a szakszerû kivitelezéshez. A kísérletben elvetésre került hibridek kód alatt szerepeltek, így a betakarítási eredmények közléséig senki sem tudta, hogy az adott parcellán mely hibrid van elvetve. Ez a körülmény tovább növeli az eredmények hitelességét. A kísérletek eredménye bárki számára hozzáférhetõ a GOSZ honlapján: http://www.gabonatermesztok.hu/

A 2009-es eredményeket a fenti honlapon letölthetõ „GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2009” címû kiadvány alapján közöljük.

A FAO 200-as igen korai csoport 2009-es eredménye látható az 1.sz.ábrán.

 


 

A FAO 200-as csoportban kerül bevezetésre az idei szezontól a PR38N86. 2007-ben, az aszályos évben volt másodéves fajtajelölt az MgSzH kísérleteiben, ekkor is megnyerte éréscsoportját. 2008-ban, mint államilag elismert hibrid szintén nyert a GOSZ-VSZT kísérletekben. A PR38N86 bevezetését széles körû tesztelés elõzte meg, az elmúlt három évben elsõ helyen szerepelt a hivatalos és független kísérletekben. Elsõsorban azoknak a gazdálkodóknak ajánljuk, akik az igen korai csoportból választanak, de már nagyobb termõképességû hibridet keresnek.A FAO 300-as éréscsoport bír Magyarországon a legnagyobb jelentõséggel, az ide tartozó hibridek képviselik a vetésterület nagyobb részét. A 2. számú ábrán a FAO 300-as csoport eredménye látható.


 

Az elsõ helyezett a PR37Y12, második helyezett a PR37N01! A Pioneer ajánlatának elsõ számú hibridje a PR37N01. Termésstabilitását jól mutatja, hogy 2007-ben, a szélsõségesen aszályos évben elsõ helyezett volt ugyanezen kísérletben. A Pioneer nagyparcellás fajta összehasonlító kísérleteiben 2007 óta szerepel az élen a FAO 300-as csoportban. A PR37N01-es hibridet Magyarország valamennyi termõtájára ajánljuk!

 


 

A FAO 300 elsõ felébe tartozó hibridek között szerepel a PR38A79 és a P9400. A PR38A79 a saját vizsgálataink szerint nagyon jó stressztûrõ képességgel rendelkezik, ezért a megbízhatóságát lehet kiemelni. A P9400 jó korai fejlõdési eréllyel rendelkezik, azoknak javasoljuk, akik korán vethetõ hibridet keresnek a FAO 300-as éréscsoport elsõ felébõl.

 

A FAO 400-as csoport eredményeit láthatjuk a 3. számú ábrán


 

A FAO 400-as éréscsoportban a „dobogón” két Pioneer hibridet találunk. A második a PR36V52, míg a harmadik a PR37F73. A PR36V52 tavaly, 2009-ben szerepelt elõször a köztermesztésben, míg a PR37F73 már több éve bizonyít. Az F73-ast megbízhatósága, termõképessége miatt az MgSzH sztenderd hibridnek választotta.A PR37V52 2007-ben mint másodéves fajtajelölt nyerte az MgSzH regisztrációs kísérleteit, 1400 kg-mal múlta felül a sztenderd hibridek átlagát. Ez a 2007-es hivatalos eredménye is bizonyítja nagyszerû aszálytûrését. Növényfelépítése ideális, szárszilárdsága a Pioneer vizsgálatai szerint nagyon jó. Kísérleteinkben immár második éve a PR37V52 adta a legnagyobb termést a FAO 400-as csoportban.A GOSZ-VSZT 2007 óta szervezi és állítja be az államilag elismert hibridek posztregisztrációs kísérleteit. A 4. számú ábrán 2007-tõl 2009-ig az elsõ három helyezettet foglaltuk össze a különbözõ éréscsoportok szerint.
 

A három évben a három éréscsoportban összesen kilenc elsõ lehetséges. A kilencbõl hét alkalommal Pioneer hibrid végzett az élen! Az eltérõ évjáratok mindegyikében a legtöbb dobogós hely Pioneer kukoricához kötõdik.

 

A GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletekben mutatott teljesítményük alapján a következõ Pioneer hibrideket emelhetjük ki:– PR38N86

– PR37N01

– PR37Y12

– PR37F73

– PR36V52

 

MgSzH regisztrációs kísérletekAz MgSzH hivatalos kísérleteibõl származó eredmények is nagyon hasznos információkat hordoznak a termelõk számára, hiszen az új hibridekrõl már megbízható és hiteles információkat kaphatnak. A Pioneer a FAO 300-as éréscsoportban két új hibridet vezet be az idei évtõl – a P9578 -at és a P9494-et. Az alábbiakban az elmúlt két év hivatalos MgSzH eredményein keresztül mutatjuk be e két hibridet, azok termelõk számára nyújtott gazdasági hasznát (5. és 6. ábrák).

 


 
 

 

A két új FAO 300-as hibridünk a P9578 (FAO 320) és a P9494 (FAO 390) mindkét évben kiemelkedett termõképességével az itt elvetett hibridek közül. Néhány fõbb jellemzõje e két hibridnek:

P9578:

FAO száma 320, az éréscsoport elején érik be. Mindkét évben megelõzte az összes sztenderd hibridet termésével, miközben betakarításkori szemnedvessége valamennyi sztenderd hibridnél alacsonyabb volt az MgSzH kísérleteiben (5. és 6. ábrák). Tipikus lófogú szemtípusa van. Termõképessége a Pioneer kísérleteiben a legmagasabb volt a FAO 300 eleji csoportban. A saját vizsgálatainkban gyakran tapasztaltunk kétcsövûséget. A tõszámreakciós kísérleteinkben jól reagált a tõszámnövekedésre, jól sûríthetõ hibrid. Ajánljuk Magyarország valamennyi termõhelyére, termés-víz aránya kiemelkedõ!P9494:

FAO száma 390, az éréscsoport végén érik. Mindkét évben az elsõ helyezett volt éréscsoportjának hivatalos regisztrációs kísérleteiben (5. és 6. ábrák)! 2008-ban több mint 1 tonnával, 2009-ben pedig 800 kg-mal elõzte meg a sztenderd hibridek átlagát! Az elõzõ új hibridünkhöz hasonlóan tipikus lófogú szemtípusa van. A Pioneer kísérleteiben is a hivatalos eredményekhez hasonlóan a legnagyobb termést adta a FAO 300-as csoportban.