MENÜ

Energiafüzek telepítése és termesztése

Oldalszám: 69
Babicz Szabolcs 2014.02.27.

Energiafüzek szaporításával és termesztésével hazánkban már több cég is foglalkozik, mégsem terjedt el egységes gyakorlat a technológiával és a piaci lehetõségekkel kapcsolatban. Pedig létezik már olyan modell értékû összefogás az energiafüzek piacán, ami a szaporítóanyagtól kezdve a technológián keresztül egészen a termelt faapríték értékesítéséig összefogja a termékpálya szereplõit.

 

Az ültetvények létrehozásakor az alábbi szempontokat kell kiemelten szem elõtt tartani.

Az ültetvényeken megtermelt faapríték legfontosabb végfelhasználói a brikett- és pelletüzemek, valamint a fûtõmûvek mellett a tisztán apríték, vagy vegyes tüzelésû erõmûvek. A nagy felhasználók nem kötnek külön szerzõdést az egyes termelõkkel. A termelõknek elõször a végfelhasználóval érvényes szerzõdéssel rendelkezõ szervezetekkel kell szerzõdést kötniük a termelt apríték beszállítására. Ez egyébként a támogathatóság egyik alapvetõ feltétele is. A fûz ültetvények létrehozása ugyanis támogatható – ugyanakkor engedélyköteles – tevékenység. A telepítésre hektáronként 200.000 Ft telepítési támogatás igényelhetõ. E mellé még jár a területalapú, valamint a kifejezetten energianövényekre szóló kiegészítõ támogatás is.

Az ültetvények telepítése elõtt az elsõdleges a terület kiválasztása. Fûz telepítésre csak a kifejezetten vizes adottságú élõhelyek alkalmasak. Elsõdlegesen a réti talajok, láp talajok, és öntés talajok jöhetnek számításba. A fûz ezek mellett csak olyan élõhelyeken érzi jól magát, ahol a talajvíz vagy magasan van, vagy az éves csapadék mértéke kiegyenlítetten és biztonsággal magas, valamint kedvezõ eloszlású.

A füzeket sima dugványokkal szaporítják. Az erre bevizsgált és ellenõrzött, engedélyes faiskolák a dugványokat – erre a célra létrehozott törzsültetvényeken – termelik, majd a dugványokat ültetésre elõkészítik, kalibrálják, tárolják. Csak olyan engedélyes termelõtõl vásároljunk szaporítóanyagot, aki a dugványokról származási igazolás kiállítására jogosult. Ez szintén feltétele az ültetvénytelepítési támogatások kifizetésének. Ugyanazon fajta szaporítóanyaga többféle minõségben is elérhetõ. Azt a faiskolát részesítsük elõnyben, amely ugyanolyan ár mellett a jobb minõséget kínálja, illetve több referenciával és saját ültetvényekkel is rendelkezik. Néhány esetben már a faiskolában szerzõdést kötnek a faapríték felvásárlására is.

A telepítés ideje szintén maghatározó fontosságú. Az életképes és megfelelõen tárolt fûz dugványok a vegetáció bármely szakában megerednek, de csak a kora tavaszi idõszakban érdemes ültetvényt létesíteni. Az ültetvénytelepítés optimuma március 10. és április 20. közé esik. Az ennél korábban telepített dugványokat egy visszatérõ korai fagy károsíthatja. A késõbbi telepítések esetében pedig a vegetációt rövidítjük jelentõsen.

A dugványokat 1,5m+0,75m*0,65 méteres sor és tõtávolságra, ikersoros telepítési hálózatba dugványozzuk. Az eltelepített dugványoknak a talajszintig, függõlegesen kell a talajba kerülniük. Hektáronként 14.000-14.500 db simadugványra van szükség.

Telepítés után elsõdleges feladat az ültetvények vegyszeres gyomirtása. Ezt az ültetés után lehetõleg minél hamarabb, de legkésõbb is három napon belül el kell végezni. S-metolaklór és linuron hataóanyagok kombinációjával a fûz tökéletesen gyomirtható. A vegyszeres védekezés hat-nyolc hétre nyújt teljes gyommentességet. Ez után még elõfordulhat, hogy mechanikailag is be kell avatkozni egy töltésre állított sorközmûvelõ kultivátorral, vagy kézi kapálással. Minden esetben arra kell törekedni, hogy az elsõ vegetációban, legalább július közepéig teljesen gyommentes állapotban tartsuk az állományt. Megfelelõ eredést és kiugróan jó kezdeti növekedést, ennek megfelelõen magas hozamokat csak egy intenzíven ápolt ültetvénytõl várhatunk el, ami fõként a gyomok elleni védekezésre irányul.

A jó fejlettségû ültetvények 2 évente vághatóak. A betakarítást járvaszecskázó gépekkel végezzük. Az ültetvények hozama 40-60 tonna/ha/év között alakul, szárazanyagra vonatkoztatva. Az ültetvények élettartama a fûz kiváló sarjadzóképességének köszönhetõen 12-20 vágásra (25-45 évre) tervezhetõ, megfelelõ ápolás mellett. Az idõsebb ültetvények legfontosabb ápolási eleme a tápanyag utánpótlás, melyre a gyakorlatban a szennyvíz iszap az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb megoldást kínálja.

 


 

Az energiaültetvények telepítésének engedélyeztetésérõl és támogatásáról, valamint a termesztéstechnológia legfontosabb elemeirõl részletesebben olvashat szakportálunkon: www.agronaplo.hu/termekinformaciok/206

.

Babicz Szabolcs