MENÜ

Mi lesz veled magyar föld?

Oldalszám: 59
Dr. Késmárki István 2014.02.27.

2009. december 4-én az MTA Székházában az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága, a KvVM és a Magyar Természetvédõk Szövetsége az EU Feeding and Fuelling Europe projekt támogatásával Mi lesz veled magyar föld és A mezõgazdaság és a földhasználat jelene és jövõje hazánkban és a világban alcímmel konferenciát rendezett.

 

 

A konferencia aktualitását az adta, hogy 2011-ig élvez csak a magyar termõföld védettséget (moratórium a 2004. évi EU csatlakozásunkhoz, továbbá az 1994. évi LV. törv. és módosításai) a tõkeerõs külföldi vásárlókkal szemben, mert 2004-2009 között a honi gazdálkodók vásárlóerejét nem sikerült javítani. Továbbá késik az a jogalkotói munka, amelyik biztosítaná a termõföld magyarkézben maradását 2011. után, pl. moratórium hosszabbítással, vagy a külföldi vásárlást korlátozó elõírásokkal.Az elmúlt közel 60 évben a mezõgazdaságilag mûvelt terület több, mint 1 millió hektárral csökkent hazánkban. Meg kellene akadályozni a termõföld csökkenést, pl. nem mezõgazdasági célú beruházásnál legyen „termõföld kiesési járulék”.Hazánk területének 9,5 %-a (878 483 ha) természetvédelmi oltalom alatt áll, a területen folyó tevékenység (termelés, idegen forgalom) önálló gazdasági ággá vált.A paguay-i monokultúrás szójatermesztõ latifundiumok erõszakos terjeszkedésével okozott természeti károk, életminõség romlás intõ példa a hazai növényfaj szûk, nagybirtokok felé vezetõ út megtétele ellen. A délutáni pódiumbeszélgetés témafelvezetõi Font Sándor az OGY Mezõgazdasági Bizottság elnöke, Csontos János az OGY Mg-i Biz. tagja, Tanka Endre Prof. Károli G. Ref., E., Tóth István MOSZ titkár és Varga Géza Szövetség az Élelmiszer Önrendelkezésért elnöke szintén a termõföld értékét hangsúlyozták.Problémaként említették:

- a kárpótlással a termõterület atomizálódott (5,4 millió hektár és 2,6 millió tulajdonos),

- a koncentrált nagybirtok nem kedvez a vidéknek, a kistérségi értékesítésnek,

- új élelmiszer kódex kellene, ami az élelmiszer szabad áramlását korlátozná,

- az állam tulajdonában lévõ termõföldet nem szabad áruba bocsátani, hanem még gyarapítani kellene,

- a mezõgazdasági termékek kereskedelmét három dimenzióban kell vizsgálni: hazai-EU-WTO,

- a vitákban lényeges az objektív (pártatlan) adatok felhasználása,

- a csökkenõ termõterület védelmét nem csupán a népesség növekedés követeli, hanem az újonnan támasztott (vitathatóan megalapozott) energetikai, nyersanyag igények.Fontos felvetés volt a vitafórumon a hazai termõföld védelméhez szükséges agrárfelsõoktatás és kutatás elhanyagolása és a vidékfejlesztési stratégia hiánya.

-

Dr. Késmárki István