MENÜ

A hidrolizált sörélesztõ elõnyei a tejelõ teheneknél (PROGUT RUMEN)

Oldalszám: 95
2014.02.21.

A kérõdzõknek adott leggyakoribb élesztõtermékek az élõsejtek, amelyek tejtermelésre gyakorolt pozitív hatása fõként a korai laktációs idõszakban figyelhetõk meg. Az állatok reakciói azonban nem voltak meggyõzõek.

 

 

Több különbözõ tényezõ lehetett hatással rájuk, de a takarmány-feldolgozás és - tárolás során az élesztõk életképessége volt a legtöbb vita tárgya a takarmánygyártók között. Egy részt a normál, inaktív takarmányélesztõ - tápértékén túl - nem bizonyult hatásosnak. Kutatásunk szerint az inaktív élesztõt hidrolizálással mûködõképessé tehetjük a bendõben. A megfelelõ hidrolízissel növelhetjük az oldódó komponensek (fõként cukrok) mennyiségét az élesztõben, ami összefüggésben van a funkcionális hatásokkal. A vizsgálatok kimutatták, hogy a hidrolizált sörélesztõ (Progut®, Progut® Rumen) növelte a bendõ - fermentációt, amivel több energiát és proteint biztosított az állat számára. A vizsgál tok során ez magasabb tejhozamot és jobb takarmányhasznosítási eredményeket mutatott a teljes laktációs idõszak folyamán. Ezen kívül a hidrolizált élesztõ a takarmány - feldolgozás és - tárolás során igen stabilnak bizonyult.Az élesztõ hidrolizálása erõsítette a bendõreakcióját a különbözõ étrendekre. A hidrolízis jelentõségét elõször egy bendõ - szimulációs kísérlet során ismerték fel a hannoveri Állatorvosi Egyetemen 2006-ban. A kísérlet során a Progut® hidrolizált sörélesztõ függvényében növelte az SCFA, acetát és propionát termelését, míg a kevésbé hidrolizált élesztõk hatása ugyan arra a nyers anyagra elhanyagolható volt (Vuorenmaa, J. 2007.). Az Alimetrics független vállalat 2008-ban invitro tesztelte a Progut® és a hidrolizáltabb Progut® Rumen bendõ - fermentációra gyakorolt hatását. A Progut® jelentõsen megnövelte a bendõ mikrobáinak számát és az SCFA termelést, de a hidrolizáltabb Progut® Rumen hatása még hangsúlyosabb volt.Az Alimetrics vállalat 2006-os bendõ - szimulációs kísérlete során a hidrolizált sörélesztõ hatása a bendõ - fermentációra a fû - és kukorica szilázs étrendek esetén is hasonló volt. E kísérlet során a Progut® jelentõsen növelte a bendõ - fermentációs arányt, az illó zsírsavak (volatile fatty acids, VFA) és a mikrobás biomassza termelését minden vizsgált szilázs - keverék takarmányarány esetén. A VFA - termelés növekedését a fermentáció késõbbi szakaszában fõként a megnövekedett propionát - termelés okozta. A Progut® a kísérlet során a táptalajjal rendelkezõ és metabolikusan legaktívabb mikrobákat segítette. A szimuláció késõbbi szakaszaiban a Progut® növelte a tejsavat propionáttá alakító Selenomonas csoport baktériumainak, illetve magas szilázs tartalmú étrendekkel a cellulolitikus (cellulóz bontó) baktériumok mennyiségét. Összefoglalva, az eredmények azt jelzik, hogy a hidrolizált sörélesztõ hatása a laktáció különbözõ fázisaiban hasonló lehet.Finn tehenészeti telepeken 2006-2007-ben tesztnapos feljegyzéseket gyûjtöttek 22 teleprõl a hidrolizált sörélesztõ étrendbe vezetése elõtt és után. Az elemzett adatok összesen 714 tehén 5846 tejhozamának megfigyelését tartalmazták.

A diagramm jól mutatja, hogy a laktáció teljes szakaszában plusz tejet eredményez a Progut etetése (Forrás: Vuorenmaa, J 2007. Hydrolysed yeast for dairy cows. International Dairy Topics Vol. 6 no 4.)