MENÜ

A nyereséges repce elemei

Oldalszám: 27
2014.02.25.

A 2009-es évjárat eredménye a repcetermesztõk egy részénél visszavette a korábbi években elért nyereséget. A fõ okok az irreális ár mellett az áprilisi tavaszi szárazság, a drágán vett fejtrágya adagok kárba veszése és a tavaszi rovarkártevõk látványos kártétele voltak.

 

 

Mire számíthatunk idén, hogyan lehet újra nyereségesebb és biztonságosabb a repcetermesztés?

A száraz periódusokhoz csak alkalmazkodhatunk. A N-(NS)-fejtrágyázás idõzítésének érdemes elõnyt adnunk más munkák szervezése során, a fejtrágyázás csak bemosó csapadékkal együtt érvényesül. A repce a talajfagyok elmúlásával már 2°C-tól is képes lassan fejlõdni, a hirtelen kitavaszodáskor pedig intenzív növekedésbe kezd, ezért fontos, hogy ezt megelõzõen megkapja az elsõ nagy N-adagot. A virágzás kezdetéig, de akár taposási kárt is felvállalva újabb N-adagot érdemes kijuttatnunk, ha a tavaszi csapadékosság 3-4 tonnás termést enged sejtetni. A gyengébb és átlagos talajadottságnál szükséges az engedélyezett 170 kg/ha összes N-hatóanyag, míg a jobb területeken ez már a 4-5 tonnás hozamok lehetõségét is fedezi.

A repce kifejezetten kén-igényes (L. tápanyag beépülési dinamika), a S tápelem technológiába illesztése a nitrogénnel vetekszik. Legjobban az intenzív korai szakaszban segíti a gyors növekedést, a jó N-hasznosulást. Fejtrágyázásnál az elsõ adagnál ajánlott ezért NS-mûtrágyát választani, míg lombtrágya formájában bármely virágzás elõtti rovarölõ szeres kezelésekhez érdemes hozzáadni. A leghasznosabb idõzítése a korai, szárormányos elleni védekezéssel közösen történõ, nagy dózisú S-lombtrágyázás.


 

A repce rovarkártevõk elleni tavaszi védelme 3 fontos szakaszra bontható:1. A szárormányos és a nagy repceormányos elleni védekezés a kártevõk betelepedésének elsõ hetén aktuális, mert néhány napos „érési táplálkozás” után a megerõsödött bogarak letojják petéiket a levélnyélbe vagy az induló szárba és ezt követõen már nincs védekezési lehetõség. Az idõjárástól függõ 1-3 hetes betelepedést tartamhatású rovarölõvel lehet átfogni, ezért ellene a kijuttatás után sokáig stabil Talstar® -t javasoljuk, ami jól keverhetõ a Jello® Oil folyékony és komplex S-lombtrágyával. A Talstar® 10 EC a pár nappal késõbb ébredõ fénybogarak és becõormányosok ellen is hat, amíg azok a lepermetezett leveleken hámozgatnak, a következõ permetezés így bimbós kórban, az új növényrészek rágásának kezdetén várható, a fénybogár bimbókártételének észlelésekor.2. A virágzás elõtti permetezés sikerét a rovarölõ szer érintõméreg hatása, vagyis az azonnali taglózó hatás határozza meg, kisebb részben a penetráns (riasztó) mellékhatás. Mivel napról-napra egyre több virág nyílik ki, a fénybogarak és becõormányosok áttérnek az energiadúsabb, kedveltebb virágpor fogyasztására, így az újonnan betelepedõ bogarak már nem érintkeznek a vegyszeres levelekkel és egyre kevésbé táplálkoznak rajtuk. A Vas megyei Növényvédelmi Igazgatóság tavalyi kísérletében a kiváló taglózó hatású Fury® 10 EC bizonyult a leghatékonyabbnak, míg a felszívódó és kontakt standardok valamivel gyengébbek voltak (L. diagram).

 


 

Bimbós korban a virágzás elõtt bór-mikroelemet is igényel a repce, amit majd minden termesztõ elismer. A bór mellett az energiaigényes virágzási fázisban a növény P-igénye is megnõ, ami szintén a jobb termékenyülést szolgálja. A Fury -s rovarölõ kezeléshez ezért 2-3 l Wuxal Boront javasolunk kombinálni, ami egy folyékony, jól keverhetõ N-P-B-komplex, így jelentõsen segíti a virágok termékenyülését..3. permetezés a már virágzó repcében gyakran csak késõn megjelenõ becõormányosok ellen irányul, mert ezek az elsõ kötött becõkbe tojják petéiket. Záporos, változékony májusi idõben a repce gubacsszúnyogjai is felszaporodnak és a becõormányoshoz hasonlóan károsítanak. Ezt a permetezést légi úton vagy hidas traktorral lehet elvégeztetni. A fénybogár elleni védekezéshez hasonlóan itt is elsõsorban a rovarölõ szer, taglózó hatására számítsunk. A piretroidok jó hatásának hosszú távú megõrzése céljából ennél a kezelésnél érdemes eltérõ hatású rovarölõt kombinálni, hogy a rezisztens fénybogarak még sokáig ne alakuljanak ki nálunk.Végül a tavaszi regulátoros permetezésekrõl. Az intenzív növekedési szakaszokban végzett rovarölõ-lombtrágyás kezelésekhez érdemes kombinálni ezeket, mert néhány napra mérséklik a növény fõhajtásának dominanciáját, így segítenek az együttvirágzásban és közvetve termésnövekedést is hoznak. A tebukonazol hatóanyagú Mistyc® 250 EC regulátor most kapott engedélyt repcében. Jól keverhetõ az említett rovarölõkkel, a Jello® Oil és Wuxal® Boron lombtrágyával is, így bármelyik rovarölõ kezeléskor alkalmazhatjuk, ha a hõmérséklet és a növény növekedési erélye indokolja a regulátor típusú gombaölõk használatát.

Összefoglava: a N-fejtrágyázás idõzítése és mértéke, a korai kén- és a virágzás elõtti bór-lombtrágyázás közvetlenül, a helyesen végrehajtott regulátorozás közvetlenül növeli a repce nyereségességét. A termésbiztonságot három jól idõzített rovarölõ permetezéssel érjük el, amelyeket érdemes kombinálni a lombtrágyákkal és fõleg bimbós korban a regulátorozással.A Kwizda a tavalyról már jól ismert módon, a cikkben javasolt Talstar® és Fury® rovarölõket valamint a Jello® Oil és Wuxal® Boron lombtrágyákat idén is 40 ha -os virtuális csomagban, árkedvezménnyel hozza forgalomba. Sok sikert a Kwizdával közös munkához!Fehér Tamás

Kwizda Agro