MENÜ

Megbízható és költséghatékony megoldás a nagy széltippan ellen: Logran

Oldalszám: 20-21
2014.02.25.

A nagy széltippan a legnagyobb területen fertõzõ egyszikû gyomnövény napjainkban a kalászosokban. Az ellene való védekezés egyik módja az õsszel elvégzett gyomirtószeres kezelés. Az õszi gyomirtás mind a nagyszéltippan, mind a magról kelõ kétszikû gyomnövények elleni harcban és mind a kultúrnövény szempontjából több haszonnal jár. A Logran 20 WG, elsõsorban kettõs, levélen és talajon keresztüli hatásának köszönhetõen kiválóan alkalmas a gyomirtás õszi elvégzésére és használata során az elõbb felsorolt elõnyökkel lehet számolni.

 

 

Nagy széltippan ellen a Logran õszi felhasználása megbízható hatású és a speciális egyszikûirtó szerekhez képest olcsóbb megoldást jelent. A széltippan csírázását és kelését gátolja valamint 2-3 leveles koráig - azaz gyökérváltásig - hatékonyan irtja. A széltippannal erõsen fertõzött területeken elsõsorban a preemergens felhasználás ajánlott, mivel a széltippan már fiatal korban és viszonylag rövid idõn belûl erõs depressziót és terméskiesést okoz a gabonának. Éppen ezért fontos a gyomkonkurencia minél korábbi kiiktatása. Ezt támasztják alá a Kókán beállított kísérletünk eredményei is. A kiválasztott tábla nagy széltippannal erõsen fertõzött volt, valamint kisebb mértékben perzsa veronikával. A preemergens Logran kezelést a búza vetése után, a gyomok kelése elõtt, október 25-én végeztük el. A korai posztemergens permetezést Logran-al november 19-én, az egyenetlenül kelõ széltippan növények 2-3 leveles korára próbáltuk idõzíteni, azonban néhány egyed már a gyökérváltáson átesett. A standard készítménnyel a tavaszi gyomirtás a széltippan 3-4 leveles állapotában, a kultúrnövény bokrosodásakor, április 10-én történt meg. A kísérlet eredményei alapján az õszi kezelések adták a legjobb gyomirtást és egyben a legmagasabb termést is. A Logran preemergens használata során a kultúrnövény szinte teljesen gyommentes maradt, az általa elért termésmennyiség a legmagasabb volt.

 


 


 


 

A Logran vízoldékonyságának köszönhetõen viszonylag kevés bemosó csapadék hatására is kifejti gyomirtó hatását, ami biztonságot nyújt a felhasználónak. Kíméletes az õszi gabonával, nagyobb esõ hatására sem okoz fitotoxicitást, az õszi búza kelése elõtt is felhasználható. A talajrészecskékhez való kötõdése optimális, az õsszel és a tavasszal kelõ egyéves kétszikû gyomnövények elleni hatása az egész tenyészidõszakra kiterjed. Megfelelõ alkalmazása esetén nincs szükség egy újabb, tavasszal elvégzett gyomirtásra. Ez szabadságot ad a felhasználónak, megkíméli attól, hogy az õszi kalászos tavaszi gyomirtásával foglalkozzon, a munkacsúcsok csökkennek, a gépkapacitás egy része felszabadul más tavaszi munkálatok számára. A Logran alkalmazása esetén a betakarítást követõen a tarló kevésbé gyomosodik fel. Hatékonyságát az alacsony hõmérséklet nem befolyásolja, fagymentes napokon bármikor kipermetezhetõ.

 


 

Több éves vizsgálataink eredményeként és a hatósági engedély alapján biztonsággal kijelenthetõ, hogy a fentiekben megadott felhasználási javaslat alapján, a betakarítás után kalászos növények, és a következõ évben szántást követõen kukorica, napraforgó kockázat nélkül termeszthetõ. 6,5 pH értékû vagy ennél savasabb talajok esetén az engedélyezett dózisban kijuttatott Logran után õszi káposztarepce a fitotoxicitás veszélye nélkül vethetõ.Kurtz György

Syngenta Kft.