MENÜ

Új lehetõség az egyszikû gyomok ellen õszi búzában

Oldalszám: 16
2014.02.25.

Az õszi búza gyomirtásában évrõl évre fokozódó problémát jelent az egyszikû gyomnövények elleni védelem. Ki kell emelnünk a nagy széltippan, vadzab, parlagi ecsetpázsit és az egyre feljövõben lévõ rozsnok fajok fertõzését, amelyek megjelenése bár az ökológiai és talajtulajdonságoktól függõen regionális, de annál komolyabb gondot jelentenek a termelõknek.

 

 

A Cheminova Magyarország Kft. a Caliban nevû gyomirtó szerével a problémára olyan megoldást kínál, amely az említett magról kelõ egyszikû gyomokon túl a tarackbúzára is hatékony. A készítményben a 10 g/kg jodoszulfuron mellett nagyon fontos szerep jut a 168 g/kg propoxikarbazonnak, amellyel a levélen keresztüli hatás tökéletesen kiegészül egy talajon keresztüli tartamhatással is. A Caliban a magról kelõ kétszikûek közül kiválóan irtja a pipitérféléket, tyúkhúrt, pásztortáskát, vadrepcét és az árvakelésû repcét. Kísérleti megfigyelésekben a mezei acatra 80 %-os hatékonyságot tapasztaltunk. A hatóanyagok a növénybe kerülve blokkolják a fehérje bioszintézist és anyagcserét (ALS enzim gátlás), a növények sejtosztódása, majd növekedése leáll, a levelek elszínezõdnek. A hatóanyagok növénybe történõ bejutása viszonylag gyors, a gyomirtási tünetek megjelenése és a pusztulási folyamat a befolyásoló tényezõktõl (hõmérséklet, talaj kémhatás) függõen 1-2 hét körül alakul.

 


 



A Caliban 250 g/ha dózisának kijuttatását a kultúrnövény 3 leveles állapotától a bokrosodás végig, szárbaindulás kezdetéig idõzítsük, ekkor érhetjük el a legjobb hatékonyságot. Vegyük figyelembe, hogy a készítmény eredményességét – fõként egy megkésett kijuttatás esetén is – jelentõsen fokozhatjuk a Keratív 0,5 l/ha-os dózisának hozzáadásával! Tudnunk kell, hogy a Caliban kevésbé hatékony a kék búzavirágra, árvacsalán fajokra és a nefelejcsre. A mezei árvácska, veronika fajok és a pipacs ellen nem hatékony!

 


 



Vetésváltási elõírások: Caliban-nal kezelt õszi búza után következõ tavaszi vetésû növény esetében vetési korlátozások nincsenek. Ugyanabban az évben õsszel a kezelt területre kalászos gabona vethetõ, õszi káposztarepce csak szántást követõen kerülhet a területre! Caliban-nal kezelt õszi búza betakarítása után, másodvetés esetén kerüljük a keresztesvirágú növények vetést!

 

Dr. Varga Zsolt



00-36-20/943-86-22