MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Matus László 2014.02.19.

Április hónapban rengeteg feladat várja a mezõgazdasággal foglalkozó termelõket. Az egységes kérelem leadása elõtt az AKG programban résztvevõknek el kell küldeniük a területazonosítási kérelmüket az ügyfélkapun keresztül. Az egységes kérelemhez tartozó borítékok átvehetõk a falugazdásznál. Április hónapban a termeléshez kötött anyatehén támogatás kifizetése is várható.

 

 

Az 2010. évi egységes kérelemrõlAz egységes kérelem beadása elõtt a regisztrációs szám megléte elengedhetetlen, amelyet az MVH által a honlapon közzétett G001 formanyomtatványon lehet kérelmezni. A személyi adatokban és a bankszámlában történt változásokat a beadás elõtt az MVH G002 nyomtatványán lehet beküldeni az MVH megyei kirendeltségéhez.

A 2009. évi jelszó még érvényes, viszont a meghatalmazott személyek esetében érvényes meghatalmazásra van szükség, amelyet elektronikusan és postai úton is be kell küldeni az MVH-hoz. Az egységes kérelem beadása csak elektronikus formában lehetséges az ügyfélkapun keresztül. Fontos megemlíteni, hogy az egységes kérelem végsõ beküldési határideje 2010. május 15.

Megváltozott az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseinek keretében elõírt területazonosítási kötelezettség határideje.

A támogatási határozattal rendelkezõknek a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 90 napon belül elektronikus úton területazonosítási kérelmet kell benyújtaniuk.A rendelet módosítása a területazonosítási kérelem benyújtásának határidejét mind a jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek, mind a jogorvoslattal élt ügyfelek számára egységesen 2010. május 15-i dátumban tervezi meghatározni.Az AKG kifizetési kérelem benyújtása minden évben az egységes kérelem részeként elektronikusan történik. A kifizetési kérelem benyújtásának Európai Unió által rögzített végsõ idõpontja május 15. A területazonosítási kérelem benyújtása idõben meg kell, hogy elõzze a kifizetési kérelem május 15-ig történõ benyújtását, a két kérelem benyújtásának sorrendje nem felcserélhetõ.22/2010. (III. 16.) FVM rendeletAz Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos kérdésekrõl.

II. fejezet az egységes területalapú támogatás1. Közös szabályok(2) Egységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezõgazdasági termelõ nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában az egységes kérelem rendelet alapján jogszerû földhasználónak minõsül.(4) A (3) bekezdés szerinti területre az egységes területalapú támogatás igénylése alapjául szolgáló területeket tartalmazó egységes területalapú támogatási kérelemre – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak akkor fizethetõ támogatás, ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Ha a támogatható terület több mezõgazdasági parcellából áll, az egyes mezõgazdasági parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.(5) Az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában legalább 0,3 hektár támogatható szõlõültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe után a támogatás kifizethetõ(6) Ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület nem éri el együttesen az 1 hektárt, de a mezõgazdasági termelõ rendelkezik legalább 0,3 hektár támogatható szõlõültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területtel, e terület és az egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható a támogatás.2. További feltételek kendertermesztés esetén7. § (1) Kendertermesztés esetén, egységes területalapú támogatás a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére a 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet 10. cikke szerinti fajta után csak akkor fizethetõ, ha a termelt kender tetrahidrokannabinol tartalma nem haladja meg az Európai Unió szerinti mértéket. Azaz a 0,2%-ot, és a vetõmagcímkéket a mezõgazdasági termelõ az egységes kérelemmel együtt, de legkésõbb 2010. június 30-áig az MVH-nak megküldi.(2) A rostcélra termesztett kender esetén - az Európai Unió szerinti szerzõdést is csatolni kell az egységes kérelemhez.31/2010. (III. 30.) FVM rendeletAz EMVA nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az EMVA-ból nyújtott támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról.32/2010. (III. 30.) FVM rendeletAz egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.).29/2010. (III. 30.) FVM rendeletA zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program EMGA-ból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról.28/2010. (III. 30.) FVM rendeletA tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2010. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól.24/2010. (III. 19.) FVM rendeletA zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról.30/2010 (III. 17.) MVH KözleményA 2010. évi anyajuhtartás támogatásról

A K10100 támogatási kérelmet 2010. március 20. és 2010. május 3. között lehet benyújtani.A felsorolt rendeletek teljes szövege a forrásként megadott honlapokon olvashatók.Berta Dávid • Hegedûs Szilvia • Matus László

Forrás: www.mvh.gov.hu

www.fvm.huwww.mgszh.hu