MENÜ

A precíziós mezõgazdaság mûszaki feltételrendszere

Oldalszám: 44
dr. Milics Gábor, Prof. dr. Neményi Miklós 2014.02.18.

A helyspecifikus tápanyagkijuttatás és –növényvédelem

 

 

A precíziós mezõgazdaság technológiai elemei közül kiemelkedõ jelentõsége van a helyspecifikus tápanyag- kijuttatásnak, illetve a precíziós növényvédelemnek. A kilencvenes évek végétõl rendelkezésre álló technikai megoldások (GPS, vezérelhetõ mûtrágyaszóró és permetezõ), valamint az addigi tudományos kutatás során felgyülemlett tudásmennyiség megalapozta a környezetkímélõ, változtatható mennyiségû kijuttatást.

Ahhoz, hogy a kijuttatás szakszerûen elvégezhetõ legyen, kellõ ismeretekkel kell rendelkezni a tábla elõéletérõl, és a talaj aktuális állapotáról.A korszerû tápanyagvisszapótlási szaktanácsadás tehát nem csupán a talajadottságokat veszi figyelembe, hanem kellõ mértékben számol az egyes kezelési egységek tápanyagellátottságával is, azaz figyelembe veszi a termesztendõ növény tápanyagszükségletét, valamint a terület megelõzõ évi teljesítményét is, amelyet a gazdálkodó a hozamadatok vagy a hozamtérkép segítségével határozhat meg.Kétséget kizáróan a precíziós növénytermesztés egyik legdinamikusabban fejlõdõ kutatási területe a helyspecifikus növényvédelem és növénytáplálás. Ez többek között azzal magyarázható, hogy a technológia alkalmazása jelentõs mûtrágya és vegyszermegtakarítást eredményez. A megtakarítás nem kizárólag a kijuttatott anyagmennyiségben mutatkozik meg, a jelentõs mértékben növekvõ mûtrágyaárak miatt komoly gazdasági érdek is.A tápanyagkijuttatás a talaj fizikai és kémiai paramétereinek ismeretében végezhetõ csak el, amely figyelembevéve az idõ- és munkaigényes mintavételezést és megbízható laboratóriumi elemzést, a minta begyûjtésétõl számítva csak hosszú idõ (több hónap) múlva lehetséges. Ebben az esetben az adatgyûjtést végzõ berendezések és a kijuttatást végzõ vezérlõ eltérõ munkagépen található. Ezzel szemben a növényvédelmi munkafolyamatok során a beavatkozás ideális esetben a szenzorálást követõen azonnal megtörténik, így az adatgyûjtés és -feldolgozás, illetve a kijuttatás vezérlése ugyanazon a berendezésen történik.Ahhoz, hogy a helyspecifikus tápanyagkijuttatás vagy a precíziós növényvédelem megvalósítható legyen, fontos egy (vagy több) szakember közremûködése, aki a helyspecifikus mezõgazdaságban elengedhetetlen szoftvereket alkalmazni tudja, illetve rendelkezik azzal a biztos tudással, amely megalapozza a helyes döntések meghozatalát. A helyspecifikus gazdálkodás alapjait a hazai felsõoktatási intézmények (a többiek mellett kiemelkedõ eredményeket elért Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar) már beépítették oktatási anyagaikba, így egyre több kíválóan felkészült szakember áll a gyakorló gazdálkodók segítségére.A precíziós gazdálkodás környezetkímélõ gyakorlata a korábbi tapasztalatok alapján bizonyíthatóan jobb eredményeket produkál egy gazdaságban, mint a hagyományos gazdálkodási forma, ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy az adatgyûjtést és beavatkozást végzõ szenzorok és gépek csak kellõen heterogén területen javítják a gazdálkodás sikerességét.Bár nem vitatható az sem, hogy a precíziós, termõhely specifikus növénytermesztési technológiák alkalmazását a környezetvédelmi szempontok és a fenntartható gazdálkodás elvárásai mindenhol indokolják.

Dr. Milics Gábor • Prof. Dr. Neményi Miklós

Nyugat-mo. Egyetem • Mezõgazdaság- és Élelm.- tud. Kar • Biológiai Rendszerek Mûszaki Intézete