MENÜ

A repcetermelés lépést tart a kereslet növekedésével

Oldalszám: 27-28
Potori Norbert 2014.02.17.

Bár a világ évrõl évre több repcére tart igényt, a sorozatos rekordtermések miatt a felvásárlási árak a folyó gazdasági évben is viszonylag nyomottak. Az Európai Unió a 2009. naptári évet szokatlanul nagy, 12,6 millió tonna körüli repcekészlettel zárta. A termény árára térségünkben elsõsorban a napraforgómagból rendelkezésre álló készletek megcsappanása és Ukrajna repcetermelésének visszaesése gyakorolhat húzó hatást.

 

 


Az olajnövények globális termelése a 2008/2009. és a folyó, 2009/2010. gazdasági évben egyaránt rekordot döntött. Ugyanez igaz a repcetermelésre: az elõzõ szezonban közel 58,4 millió tonna magot takarítottak be, míg a 2009/2010. gazdasági évben – ha hihetünk a becsléseknek – közel 60 millió tonna került le a táblákról. A világ repce iránti igénye az elmúlt egy évtizedben töretlenül nõtt, a 2009/2010. gazdasági évben felhasznált mennyiség elérheti az 60,5 millió tonnát.

 

(Ez egyetlen év alatt meglehetõsen nagy, közel 9 százalékos ugrást jelent, így a zárókészletek csökkenése valószínûsíthetõ.) A zárókészletek felhasználáshoz viszonyított aránya a 2008/2009. gazdasági évi 12,6 százalékról a 2009/2010. gazdasági évben 10,8 százalék alá eshet.

A termény feldolgozása az elmúlt év júliusa és decembere között, azaz a folyó gazdasági év elsõ felében számottevõen megugrott, elérte a 27,8 millió tonnát. Ez 6 százalékos növekedést jelent az elõzõ gazdasági év ugyanezen idõszakához képest. A 2009/2010. gazdasági év második felében, 2010 januárja és júniusa között további 29 millió tonna, az elõzõ gazdasági év ugyanezen idõszakában feldolgozottnál 3,55 millió tonnával több repcemag kerülhet az olajütõkbe.A repceolaj termelésének növekedése elsõsorban az Európai Unióban, Kínában, Indiában és Kanadában várható, de elemzõk szerint Pakisztán, Törökország, Ausztrália és Fehéroroszország is több repceolajat sajtolhat.

A repcemag feldolgozásának növelése a szezon második felében meglehetõsen szokatlan. A kereslet legerõsebb mozgatórugója a fejlett országokban a biodízelipar, míg a kevésbé fejlett világban a népesség növekedése és – a gazdasági fejlõdéssel párhuzamosan – a fogyasztói szokások, igények változása.Az Európai Unió a világ legnagyobb repcetermelõje (1. ábra) és egyben meghatározó importõre. A terménybõl 2009-ben több mint 21,5 millió tonnát (egy esztendõvel korábban kevesebb, mint 19,1 millió tonnát) takarítottak be, míg a repcemag behozatala 2,4 millió tonna körül alakult (2008-ban a Közösség 3,2 millió tonnát vásárolt harmadik országoktól).

 


 

 

Az importált mennyiségbõl 1,4 millió tonna Ukrajnából (2008-ban 2,4 millió tonna), 420 ezer tonna Ausztráliából (egy esztendõvel korábban 650 ezer tonna) származott. Az olajütõk tavaly 22,8 millió tonna repcemagot használtak fel, 11 százalékkal többet, mint 2008-ban. Ha a 2009/2010. gazdasági évet nézzük, az EU 2009 júliusa és decembere között 7 százalékkal több repceolajat gyártott, mint az elõzõ év ugyanezen idõszakában. Elemzõk szerint a feldolgozás növekedése az elõttünk álló gazdasági évben nem valószínûsíthetõ.Az Európai Unióban a repceolaj kereslete részben a biodízel elõállításának további növelése (kötelezõ bekeverés arányának megemelése), részben a szójaolaj és egyéb növényi olajok egyelõre viszonylag szerény kínálata miatt élénk. Az EU repceolaj-felhasználása a folyó gazdasági évben újabb rekordot dönthet, elérheti a 10 millió tonnát. Ez a világ összes felhasználásának több, mint 40 százaléka.A repcefeldolgozás terén az Európai Unió után Kína következik a sorban: a délkelet-ázsiai országban a folyó gazdasági évben várhatóan 14,7 millió tonna magot sajtolnak (a 2008/2009. gazdasági évben 13,4 millió tonna mag került az olajütõkbe). A harmadik helyen India áll, ahol iparági becslések szerint 5,6 millió tonna repcemag préselésével lehet számolni a mostani szezonban (korábban 4,7 millió tonnát dolgoztak fel). A repceolaj elõállítása a világ vezetõ repcemag-exportõrénél, Kanadában is egyre jobb üzletnek tûnik: az észak-amerikai ország ilyen célú felhasználása 4,3 millió tonnáról becslések szerint 4,7 millió tonnára emelkedik a 2009/2010. gazdasági évben.A repceolaj gyártásához kapcsolódóan érdemes megjegyezni, hogy a szójadara árának a bõséges dél-amerikai szójatermés miatt várható csökkenése 2010 közepén, illetve második felében elõreláthatóan magával húzza nem csak a halliszt, de az európai feldolgozóktól a 2009/2010 gazdasági évben igen nagy mennyiségben kikerülõ napraforgó- és repcedara árát is.

Az Európai Unió a 2009. naptári évet rekordmennyiségû, 12,6 millió tonna körüli repcekészlettel zárta. A magas készletszint a gazdasági év ezen idõszakában meglepõ. A jelenség döntõen azzal magyarázható, hogy a termelõk közül sokan nem voltak hajlandók értékesíteni a repcemagot az elõzõ két szezonhoz képest viszonylag alacsony áron. Ennek következtében számottevõen megnõtt a repcemag behozatala a FÁK országokból. Elemzõk szerint a termény árára térségünkben elsõsorban a napraforgómagból rendelkezésre álló készletek megcsappanása, valamint Ukrajna repcetermelésének drasztikus, 35 százalék körüli visszaesése gyakorolhat húzó ­hatást az év második felében.Az Európai Unióval nem számolva, ebben a szezonban Kína és Japán jelentkezik számottevõ, egyenként 2,3 millió tonna körüli importigénnyel a világpiacon. Mellettük mindenekelõtt Mexikó, az Egyesült Államok, Pakisztán és Törökország behozatalának növekedése vetíthetõ elõre, többek között a napraforgómag és -olaj viszonylagos drágasága miatt.

A repce globális termõterülete a várakozások szerint 4 százalékkal lesz nagyobb 2010-ben, mint egy esztendõvel korábban, meghaladja a 32 millió hektárt. Kanadában 6,8 millió hektáron vetették a növényt (4 százalékot meghaladó növekedés), az EU-ban 6,8 millió hektáron terem a repce (2009-ben 6,5 millió hektárról takarították be), míg Ukrajnában csupán 1,1 millió hektáron (a kemény tél miatt bõ 430 ezer hektáron pusztult ki). Elemzõk a rendelkezésre álló adatokra és információkra alapozva a 2010/2011. gazdasági évre 60,4 millió tonna körüli globális repcetermést jósolnak. Az EU kibocsátását 20,9–21,5 millió tonna között becsülik.Magyarországon a repce igazi slágernövény lett az EU-csatlakozás óta eltelt években, vetésterülete évrõl évre folyamatosan nõtt. Tavaly mintegy 290 ezer hektáron vetették a repcét, 8,6 százalékkal nagyobb területen, mint egy esztendõvel korábban. (Az állomány a kedvezõtlen õszi és téli idõjárás miatt 20,5 ezer hektáron pusztult ki.) A kibocsátás 2008-ig töretlenül emelkedett, ekkor elérte a 655 ezer tonnát, de 2009-ben 581 ezer tonnára esett vissza.A versenyképes és jövedelmezõ repcetermelés feltétele Magyarországon a legalább 3 tonna hektárhozam elérése és szinten tartása (2. ábra). A hozambiztonság azonban erõsen kétséges, ugyanis a növény vetésterülete már messze meghaladja a termõhelyi adottságok szempontjából optimális maximumot.

 


 

 Magyarország 2009 júliusa és decembere között 507 ezer tonna repcemagot adott el külföldön, 42 százalékkal többet, mint az elõzõ év ugyanezen idõszakában. Kivitelünk a jövõben a hazai feldolgozóipar várhatóan gyorsan növekvõ alapanyagigényétõl függ: középtávon a fõleg Ausztriába és Németországba irányuló magyar repcemagexport (3. ábra) erõs visszaesése valószínûsíthetõ.

 


 

 

Potori Norbert (AKI)