MENÜ

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése és bejelentése

Oldalszám: 6
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.17.

Az egyéni vállalkozásról szóló új törvény több változást is hozott az egyéni vállalkozók életében. A vállalkozóvá válás új szabályai mellett jelentõs változás az egyéni vállalkozás szüneteltetésének lehetõsége. A korábbi idõszakban erre az egyéni vállalkozóknak nem volt lehetõségük, így ha a fõállású vállalkozó tényleges tevékenységet nem végzett, a járulékokat akkor is fizetnie kellett. Az új rendelkezések alapján, ha az egyéni vállalkozó ténylegesen nem végzi a tevékenységét, vállalkozását szüneteltetheti.

 

 

A szünetelés egy hónaptól legfeljebb öt évig tarthat, amelyet az okmányirodához címezve, az erre rendszeresített ûrlapon, elektronikusan kell bejelenteni. Ha az egyéni vállalkozónak van vállalkozói igazolványa, akkor a szünetelés bejelentésével egyidejûleg azt le kell adnia az okmányirodában. A szünetelés alatt egyéni vállalkozóként nem lehet jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni, ugyanakkor a szünetelés elõtt vállalt fizetési kötelezettségeknek a szünetelés alatt is eleget kell tenni. Adózási szempontból az egyik legjelentõsebb változás, hogy a szünetelés alatt az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya szünetel, azaz nem kell járulékot fizetnie. A biztosítási jogviszony szünetelését az állami adóhatóság felé a 10T1041-es nyomtatványon kell bejelenteni.

Amennyiben az egyéni vállalkozónak nincs más biztosítással járó jogviszonya, – illetve olyan jogviszonya, amely jogosítja õt az egészségügyi szolgáltatásokra, – akkor a szünetelés napjától be kell jelentkeznie az állami adóhatósághoz a 10T1011-es adatlapon az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére. Ennek havi összege 2010. január elsejétõl 4950 Ft. A szünetelés bejelentését követõ 30 napon belül – a személyi jövedelemadó bevallás és az éves Eva bevallás kivételével – az egyéb adókötelezettségekrõl soron kívüli bevallást kell beadnia. A személyi jövedelemadó bevallást és az eva bevallást a tárgyévet követõ év február 25-ig kell benyújtani amelyben a szünetelés kezdõ napjáig az egyéni vállalkozás bevételeivel, költségeivel el kell számolni. Ha az adóév utolsó napján a vállalkozó a tevékenységét szünetelteti, bevallásában kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény címen jövedelmét nem csökkentheti, nem tüntethet fel nyilvántartott adókülönbözetet, nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét. A szünetelés idõszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) – a törvényben meghatározott kivétellel – nem lehet elszámolni.A szünetelés kezdõ napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévérõl szóló adóbevallás benyújtásáig befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek minõsül, az igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében vállalkozói költségként elszámolható.Az ezt követõen befolyó bevételre és felmerült kiadásra minden olyan adóévben, amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt, az önálló tevékenységbõl származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a szünetelés teljes évben fennáll, és az egyéni vállalkozónak nem keletkezik adókötelezettsége, nincs bevallás-beadási kötelezettség sem. Ha egy egyéni vállalkozó 2010. évben bejelenti tevékenysége szünetelését, a személyi jövedelemadó (eva) bevallás kivételével valamennyi adóról (pl.: áfa) 30 napon belül soron kívüli bevallást kell beadnia.Az éves szja bevallását pedig 2011. február 25-ig nyújthatja be. Ha 2011-ben egész évben szünetelteti tevékenyégét és máshonnan sem szerez jövedelmet (pl.: munkaviszony), és adatszolgáltatási kötelezettsége sincs, bevallást egyáltalán nem kell beadnia.A szüneteltetés végét – a kezdéshez hasonlóan – az okmányiroda útján kell bejelenteni. Amennyiben a tevékenységét szüneteltetõ egyéni vállalkozó öt év elteltével nem intézkedik a szünetelés megszüntetése iránt, az okmányiroda az egyéni vállalkozói tevékenységtõl határozatával eltiltja és törli a vállalkozót a nyilvántartásból.

 
Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ