MENÜ

Hódítanak a Pioneer repcehibridek

Oldalszám:
2014.02.17.

 

Az azóta eltelt idõ alatt jó néhány említésre méltó mérföldkõ adódott az életünkben, ezekbõl a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány: 

- 1995-ben a Pioneer létrehozta az elsõ alacsony glükozinolát tartalmú restorer repcét OGURA-INRA alapokból, ami megoldotta az OGURA repcék addig jellemzõen magas glükozinolát problémáját; 

- 1996-ban a Pioneer eldöntötte, hogy csak hibridek nemesítésével foglalkozik; 

- 1997-ben elkezdõdnek a féltörpe hibridekkel kapcsolatos nemesítõ munkálatok; 

- 2006-ban a Pioneer megkezdi a repce vetõmagok értékesítését Kelet-Európában; 

- Állami elismerést kap Franciaországban a 45D03-as MAXIMUS® hibridünk 2007-ben; 

- A 2009-ben elvetett hibridek közül a 45D03-as a 2. legnagyobb vetésterületen termelt repcehibrid Magyarországon; 

- 2010-ben megkezdi munkáját a Pioneer ukrán nemesítõ állomása, amely repcével kiemelten is foglalkozik.

A fiatalnak tekinthetõ Pioneer repce-nemesítõi program rendkívüli sikerei különösen az utóbbi 4-5 évben váltak igazán láthatóvá. A Pioneer a repcepiacon meghatározó szereplõvé vált, csupán négy rövid esztendõ kellett ahhoz, hogy az egyik legnagyobb repcés vállalattá váljon Közép-Kelet Európában. Érzékelve a repce vetésterületének jelentõs keleti növekedését, a fejlesztõ munka mind nagyobb kiszélesítését kezdtük el néhány évvel ezelõtt régiónkban, ahol a klasszikus termõképesség, olajtartalom, állóképesség mellett olyan hibridtulajdonságok is hasonló súllyal szerepelnek, mint a kontinentális klíma körülményei között olyan fontos szárazság tolerancia és télállóság.

A termékfejlesztés eredményeit nézve örömmel mondhatjuk, hogy a Pioneer elsõ repcehibridjét a 46W31-est szinte minden fontos repcetermesztõ országban termesztik Franciaországtól Magyarországon át Oroszországig. Az ezt követõ második, harmadik, majd negyedik generációs hibrideket ma már a legjobbak között tartja számon a szakma. Ezek közül szeretnénk megemlíteni néhányat a jelenleg legkedveltebbek, valamint a leginkább ígéretes újak közül.

A Pioneer MAXIMUS® repcehibridjeit évrõl évre egyre nagyobb területen termesztik hazánkban, hiszen az általuk elérhetõ elõnyök nagyban hozzájárulhatnak a sikeresebb, jövedelmezõbb repcetermesztéshez. Az elõnyök elsõsorban az eltérõ növényfelépítésbõl és alacsonyabb növénymagasságból adódnak. Termesztésük esetén kevesebb taposási kárral, egyenletes éréssel, gyorsabb és olcsóbb betakarítással számolhat a termelõ, továbbá a hagyományos hibridekkel ellentétben itt nem kell megdõlésbõl adódó veszteséggel kalkulálni. A betakarítás elõtt álló repcék esetében ez nagyon fontos tulajdonság, hiszen egy viharos idõjárás óriási veszteségeket okozhat. A MAXIMUS® repcék különbözõ fenológiai stádiumaiban megmutatkozó fontosabb elõnyeit foglaltuk össze az 1. ábrán.

 

 


 

 

Az intenzív nemesítõi munka következtében idén már négy MAXIMUS® repcehibrid közül választhatnak a gazdálkodók. Az elsõ féltörpe repcénk a PR45D01, 2006 óta termesztik széles körben egész Európában. Stabil, megbízható termõképessége folytán továbbra is kínálatunkban szerepel.

A PR45D03-as hibridünk 2008-ban került bevezetésre. Két év alatt rendkívül gyorsan elterjedt a köztermesztésben, ma Magyarországon a második legnagyobb területen termesztett hibrid. Nagy termõképessége a MAXIMUS® hibridek nyújtotta elõnyös tulajdonságokkal párosulva a legszélesebb termesztõi igényeknek is megfelel. A D01-es elõdjéhez képest 2-3 nappal késõbb virágzik, 1–1,5%-kal jobb az olajtartalma.

Növénymagassága 120–130 cm az átlagos termesztési feltételek között. A Pioneer saját kísérleteiben az elmúlt évben a legnagyobb termést adta, ez látható a 2. ábrán.

 

 


 

 

A PR45D04 az elmúlt évben került bevezetésre. Elsõsorban olajtartalomban elõrelépés a MAXIMUS® hibridek sorában. Kedvezõ kórtani tulajdonságaival, nagyon alacsony glükozinolát tartalmával ajánljuk mindazoknak, akik szélesebb alapokra szeretnék helyezni a MAXIMUS® hibrideket a vetésszerkezetben. Növénymagassága normál termesztési feltételek mellett 125–135 cm.

Az idei évtõl ismét egy új MAXIMUS® hibridet tudunk ajánlani a repcetermesztõknek, a PR44D06 személyében. A D06 egy nagy várományos, mondhatni „trónkövetelõ” a MAXIMUS® hibridek sorában, a termékfejlesztési kísérletekben jelentõs terméselõnyt mutatott a vizsgált féltörpe hibridek között. A 3. ábrán látható az elmúlt év eredménye a nemesítõi kísérletekben.

 


 

 

A PR44D06 nemcsak termõképességben, hanem olajtartalomban, kórtani tulajdonságokban is elõrelépést mutat, javasoljuk minden repcetermesztõnek kipróbálásra, akik a legnagyobb terméseket célozzák meg! Érésidejét tekintve a korai repcehibridekhez tartozik, növénymagassága 130–140 cm normál termesztési feltételek között.

A Pioneer legalább akkora nemesítõi erõfeszítéseket tesz a hagyományos, magas repcék tekintetében is, mint a MAXIMUS® termékkör esetében. Ahogy a bevezetõben említésre került csak a hibridekre koncentrálunk, mert jelentõsen nagyobb elõnyt jelentenek a hibridek a repcetermesztés gyakorlatában, mint a fajták.

A hibridek nyújtotta elõny szembetûnik, ha megnézzük a különbözõ kísérleti rendszerekben (MgSzH, nagy forgalmazók, kereskedõ vállalatok kísérletei) a hibridek és a fajták közötti terméskülönbségeket. Ezekben a kísérletekben a hibridek nagyjából 6,4–9%-kal teremtek többet, ami számszerûsítve 240–310 kg többlettermést jelent. Ha ezt a terméstöbbletet forintosítjuk (72.900 Ft/t terményáron számolva) és levonjuk belõle a hibridek átlagosan 5.000 Ft-al magasabb hektáronkénti vetõmag költségét megkapjuk, mennyivel nagyobb jövedelmet tudnak biztosítani a hibridek. Ezen számolás alapján tehát azok a termelõk, akik hibrideket termesztenek fajták helyett, máris 12 000–17 100 forint hektáronkénti többletet realizálhatnak, csupán a megfelelõ vetõmagválasztással!

A hagyományos, magas Pioneer repcehibridek közül a legismertebb a PR46W14. Jól ismert termelõink körében megbízhatósága, az elmúlt 3 év Pioneer kísérleteiben mindig az elsõk között szerepelt. A W14 egy hibridben egyesíti a stabilitást, nagy termõképességet és a magas olajtartalmat. Õszi növekedése igen gyors, ezért kései vetésekhez is ideális választás. A növénymagassága átlagos termesztési feltételek között 160–170 cm, glükozinolát tartalma igen alacsony (10,5–15 mol/g).

A PR46W20 az elmúlt évben került bevezetésre. A W20 kiemelkedik olajtermõképességével a Pioneer repcehibridjei közül. Õszi fejlõdési erélye és szárba indulási hajlama visszafogott, ezért kifejezetten javasoljuk a korai vetésekbe. Korán és gyorsan beérik, korai betakarítást tesz lehetõvé. Nem nõ túl magasra, normál termesztési körülmények között 155–165 cm, ezért a W20 nagyon jó állóképességgel rendelkezik, dõlésre nem hajlamos. Különösen azoknak a gazdálkodóknak javasoljuk, akik a dõlésbõl eredõ termesztési kockázatot szeretnék minimalizálni a hagyományos magas repcék közül. Glükozinolát tartalma nagyon alacsony, 11–14,5 mol/g.

Kedves Repcetermesztõ!

A Pioneernál a repcenemesítési program igen intenzíven, nagy ráfordításokkal folyik. Ez jól nyomon követhetõ abban is, hogy évrõl évre több új hibridet is tudunk ajánlani. Jól látszik továbbá azon is, hogy egyre több gazdálkodó választ Pioneer repcehibridet, hiszen elégedettek velünk, mind a MAXIMUS®, mind pedig a hagyományos magas hibridjeink sikeresen járulnak hozzá a repcetermesztés jövedelmezõségéhez. Legyen része Önnek is a sikerben, válasszon Pioneer repcehibridet!

Fábián László

termékmenedzser

Dr. Piukovics László

olajnövények termékmenedzsere