MENÜ

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 2010 õszi tájékoztatója

Oldalszám: 51
2014.02.11.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelõen – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredõ (Farm Saved Seed - FSS) díjigényt:

 

 

 


 

„109/A.§ (1) A mezõgazdasági termelõ – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetõmagjának vagy vetõgumójának (a továbbiakban együtt: vetõmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá.E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegû díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosult díjigény elõzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerzõdéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra esõ jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetõmagmennyiséget és tömegegységre vetített licenszdíj-mértéket – 109/A§ (9).

A visszavetett vetõmag (utántermesztett vetõgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezõgazdasági termelõt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál –, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.