MENÜ

A telepi higiénia szerepe a szalmonella-mentesítésben

Oldalszám: 82
Litz Tamás 2014.02.11.

Az állati eredetû termékek minõségével szemben támasztott piaci igények, valamint a napirenden lévõ szalmonella-mentesítési elõírások ismeretében a baromfitartás ma már nem képzelhetõ el komplett telephigiéniai rendszer nélkül.

 

 

Az intenzív tartás körülményei miatt nagyobb az állománysûrûség, ami a patogén mikroorganizmusok számának növekedéséhez kedvezõ feltételeket teremt, hiszen biztosítja az életben maradásukhoz és szaporodásukhoz szükséges egyik legfontosabb tényezõt , a magas nedvességtartalmú mikroklímát. Az istállóban szerves és szervetlen anyagok rakódnak fel a felületeken és az ivóvízrendszerben, melyek a már említett biológiai kockázaton túl rontják az állatok komfortérzetét (pl. nedves alom vagy magas ammóniatartalom), gátolva a bennük rejlõ genetikai potenciál kiaknázását, így befolyásolva az állatok egészségi állapotát, ami végül a termelési eredmények romlásához vezet.A betegségek elleni védekezés számos terület összehangolt folyamatos mûködését igényli. Fontos elemei a megfelelõ tisztítás-fertõtlenítés, ivóvízfertõtlenítés-kezelés, személy- jármûforgalom ellenõrzés és fertõtlenítés, kártevõ-mentesítés, input (pl. takarmány, alom) és output (pl. elhullott állatok, trágya) anyagok ellenõrzése.


A fertõtlenítést mindig
meg kell elõznie egy alapos tisztítási folyamatnak, mely során a már említett szerves (pl. trágya) és szervetlen (pl. vízkõ, rozsda) lerakódásoktól tisztítjuk meg a felületet annak érdekében, hogy a fertõtlenítõszer ki tudja fejteni hatását. Szerves anyagok eltávolítására lúgos, szervetlen anyagok eltávolítására pedig savas tisztítószerek alkalmazása javasolt. A fertõtlenítésre számos megoldás kínálkozik, melyet mindig a helyi adottságok figyelembevételével, a lehetõ legnagyobb mikrobiológiai tisztaság elérésével kell végezni.Célja a kórokozó mikroorganizmusok elpusztítása, fertõzõképességük megszüntetése. A fertõtlenítõszerekkel szemben támasztott általános kívánalmak: kíméletesek a technológiával, nincsenek káros reakciótermékeik, nem toxikusak az állatállományra, kevésbé terhelik a környezetet, széles hatásspektrummal rendelkeznek (baktericid, virucid, fungicid stb.) már alacsony koncentrációban (0,25–0,5%) hatékonyak, változatos módon (permet, hab, köd) kijuttathatók.

 A kvaterner-ammónium tartalmú készítmények fokozott stabilitással, szerves anyagok jelenlétében is megmaradó hatékonysággal rendelkeznek. Nem korrozívak, így gépek, berendezések fertõtlenítésére is használhatók. Az izopropanol tartalomnak köszönhetõen lebegtetõ anyag hozzáadása nélkül ködösíthetõ, a felületekre száradva pedig egy vékony filmszerû bevonatot képez, így még kb. öt napig megõrzi hatását. A fertõtlenítõszerek másik hatékony csoportját az oxidatív fertõtlenítõszerek alkotják, melyek rendkívül gyorsan (másodperceken belül) kifejtik hatásukat. Használatuk ideális lehet olyan esetekben, ahol a felületek gyorsan száradnak, valamint lábfertõtlenítõ tálcákban, ahol a rövid ideig tartó kontaktus következtében lép fel igény a fertõtlenítõ hatás gyorsaságára. A hidrogén-peroxid molekulájában a két oxigén atom között lévõ un. peroxokötés elég gyenge, ezért bomlásakor nascensz oxigén szabadul fel, emiatt igen erõs oxidálószer. Nem alakul ki vele szemben rezisztencia. Használat után gyorsan lebomlik oxigénre és vízre, nincs szermaradványa, így a környezetre sem ártalmas. Rendkívül hatékony eszköze a szalmonella elleni védekezésnek. Emellett a hidrogén-peroxid hatóanyagú szerek kiválóan alkalmasak az ivóvízrendszer tisztítására és fertõtlenítésére is.

A komplett, jól mûködõ telephigiéniai rendszerhez elengedhetetlen a telepi zártság biztosítása, igyekezzünk minimalizálni a telepi személy- és jármûforgalmat. A telepre belépõk kivétel nélkül kötelesek betartani a személyfertõtlenítésre vonatkozó szabályokat a látogatói naplóban való regisztrálást követõen. A gépjármûvek csak fertõtlenítés után hajtsanak a telepre, más állattartó farm gépeit használni nem célszerû. A telep környezete legyen rendezett, a betegségek terjedésében szerepet játszó kártevõk (rovarok, rágcsálók, vad madarak) állománnyal való érintkezését meg kell akadályozni. Az elhullott állatok tetemeit a lehetõ legrövidebb idõn belül el kell távolítani a teleprõl. A nevelõépületek állagmegóvására a szervizperiódusban kiemelt fegyelmet kell fordítani.

Összefoglalva elmondható, hogy a korszerû állattenyésztés ma már nem nélkülözheti egy jól átgondolt, a gyakorlatban hatékonyan mûködõ biobiztonsági rendszer mûködtetését telepi szinten. Az alkalmazott programban természetesen kiemelt helyet kapnak a fertõtlenítõszerek, melyek sokkal kedvezõbb tulajdonságokkal rendelkeznek a sajnos még sokak által favorizált alapszerek használatával szemben. Ne feledjük, hogy a fertõtlenítés hatékony tisztítószer alkalmazása nélkül nem más, mint az ablakon kidobott pénz!

 Litz Tamás