MENÜ

Rés a pajzson - rágcsálók a telepen

Oldalszám: 71
Kiss Barnabás 2014.02.10.

Gyakran elfelejtett vagy nem megfelelõ hangsúllyal kezelt probléma az állattartó telepeken megtelepedõ kártevõk, a hideg idõszak közeledtével elsõsorban a behúzódó és az állattartó telepeken „ideális” élõhelyet találó rágcsálók (egerek, patkányok) irtása. Sokan úgy gondolják, hogy a patkányokkal, egerekkel együtt kell élnünk, teljes kiirtásukra nincs esély.

 

 

Márpedig amíg rágcsálók mozognak állattartó telepeinken, addig biológiai biztonságról, hatékony szalmonellamentesítésrõl nem beszélhetünk. Ráadásul a rágcsálóirtásra nem csak állategészségügyi okok miatt kell sort kerítenünk, hanem a 18/1998 sz. járványügyi rendeletben leírtaknak megfelelõen, mint közegészségügyi kártevõkkel szemben is kötelesek vagyunk fellépni.


A megtelepedett rágcsálók kártétele telepenként eltérõ. Zavaró hatásukon túl jelentõs gazdasági veszteséget okoznak. Rágásukkal számottevõ mértékben károsíthatják a mûszaki berendezéseket (számítógépek, jármûvek, gépek mûanyag és gumialkatrészei), a takarmányt, tárolt terményt, a vetõmagot. Ürülékükkel, vizeletükkel az elfogyasz-tott takarmánymennyiség többszörösét szennyezik be, amely így használhatatlanná válik, illetve állategészségügyi kockázatot jelent. Mozgásukkal, ürítésükkel fertõzési gócokat hoznak létre, tönkre téve a legprecízebb fertõtlenítést is.

 Az egerek elsõsorban a szalmonella, a baromfipestis, a száj- és körömfájás, a mastitis, a juhok orbagócsossága, a patkányok (vándorpatkány) a leptospirózis, a toxoplazmózis, a trichinellózis, az enterális betegségek és a trópusi patkánybolha köztigazdájaként a humán pestis terjesztésében játszanak kulcsszerepet.Ezeket a rágcsálókat rendkívüli szaporaság jellemzi, a patkányok például számukra megfelelõ körülmények között évente 600–800, az egerek 800–1000 utódot is világra hozhatnak. Szaporodásuk elsõsorban a fészkelõhely zavartalanságától és a rendelkezésre álló táplálékmennyiségtõl függ. Ezeket a tényeket a biológiai védekezésben használhatjuk ki.

A rágcsálók elleni védekezést végezhetjük magunk, de kiadhatjuk kártevõirtó szakvállalkozásnak is. Bizonyos alapszabályokat azonban mindkét esetben be kell tartanunk, illetve tartatnunk. Legfontosabb, hogy a védekezés tervszerû legyen és a felmérés, megelõzés, irtás, fenntartás négyesére épüljön. 
- A védendõ telep felmérése során állapítsuk meg a kártevõ fajtáját, a gócok, fészkek elhelyezkedését, a fertõzöttség mértékét, a lehetséges bejutási pontokat. - Megelõzésként szûntessük meg a táplálékforrásokat (pl. kiszóródott takarmány), a lehetséges fészkelõ helyeket (szeméthalmok, gazos területek), javítsunk a zárt épületek valódi zártságán (ajtók, ablakok, csatornafedél stb.). Ezek az intézkedések a telepen megszületõ populáció számát nagyságrendekkel redukálják (biológiai védekezés). - Az irtást – bár rendeleteink minimum évi két irtást határoznak meg –, folyamatosan kell végeznünk. Az irtószert mindig megfelelõen feliratozott, zárt csalétekkihelyezõ ládákba helyezzük ki. Fontos, hogy a kihelyezett ládákat beszámozzuk és a kihelyezés helyét – az etetõdoboz számával – egy térképvázlaton feltüntessük. Az etetõdoboz védi a kihelyezett csalétket, biztonságot nyújt az állatnak a táplálkozáshoz. A csalétekállomásokat folyamatosan ellenõrizni kell. Az õsztõl tavaszig tartó szezonban, illetve jelentõs fertõzöttség esetén hetente, késõbb kéthetente végezzünk ellenõrzést. A csalétekfogyásokat monitoring naplóba jegyezzük fel, a csalétekállomásokat töltsük fel friss csalétekkel. A fogyás jelzi a fertõzöttséget, illetve a gócpontokat. A rágásnyomból a rágcsáló fajára is következtethetünk. Monitorozás szempontjából fontos, hogy a megrágott darabokat is el kell távolítani, hogy egyértelmû legyen a friss rágás a következõ ellenõrzésnél. Hatékonyak csak úgy lehetünk, ha a rágcsálók elõtt mindig van csalétek. - A gyakorlatban pénzügyi okokra való hivatkozással elterjedt évi kettõ vagy negyedévente történõ irtás sajnos nem elégséges, ily módon maximum a rágcsáló állomány gyérítését és nem a teljes mentességet érhetjük el. A mentes állapotot késõbb folyamatos irtószer kihelyezéssel és a prevencióban leírtak betartásával tudjuk fenntartani.Irtószer választáskor célszerû nem vagy kevésbé szóródó, a nedves, párás idõnek is ellenálló pépes, illetve paraffinos termékeket választani. A szabadforgalmú termékek mindegyike a véralvadás gátlásán alapulnak (a legelterjedtebb hatóanyagok a bromadiolon, a difenakum és a brodifakum), késleltetett hatásuk fontos a rendkívül óvatos patkányok táplálékkal szembeni bizalmatlanságának kijátszásában, illetve a termékek felhasználásának biztonsága szempontjából, mivel véletlen fogyasztás után (gyerek, kutya) van idõ az ellenszer (Konakion inj.) beadására.A hatékony rágcsálóirtással még egy lépést teszünk célunk felé, hogy az élelmiszer elõállítás alappilléreit jelentõ állattartó telepeket, biológiailag biztonságos zónává alakítsuk. Különösen fontos ez akkor, amikor a szalmonellamentes baromfi hús elõállítása már nem csak piaci elõny, hanem 2010. december 11-tõl az értékesítés, ezzel együtt termelésünk alapfeltétele lesz.

Kiss Barnabás