MENÜ

SAATEN-UNION - kézzelfogható elõny az õszi búza genetikai alapokban

Oldalszám: 19-20
2014.02.10.

Szinte már nem is meglepetés, hogy ez az év is olyan körülményeket teremtett a növénytermesztésben, amelyekre emberemlékezet óta nem volt példa. Újabb különleges év, a már szinte megszámlálhatatlanul sokadik a sorban.
És minden bizonnyal a jövõ sem fog gyökeresen másként alakulni: az éghajlatváltozás, a növekvõ népesség élelmiszerellátásának biztosítása olyan új fajtákat igényel, melyek nagyobb termõképesség, jobb stressztûrés és magasabb szintû betegség-ellenállóság mellett tudják biztosítani az élelmiszer- és takarmány vagy éppen az energetikai célú jövedelmezõ gabonatermesztést. Ez pedig egyet jelent a fejlesztéssel, innovációval, melyben a SAATEN-UNION kalászos gabona nemesítõi mindig is élenjárók voltak.

 

A SAATEN-UNION nemesítõinél már jó ideje a termésbiztonság, a széles ökológiai alkalmazkodóképesség és a stressztûrés a meghatározó szelekciós kritériumok. Célkitûzésünk, hogy az új, széles körû genetikai változatosságot a lehetõ leggyorsabb nemesítési és biotechnológiai eljárásokkal „rögzítsük” a fajtáinkba.A dihaploid nemesítési technológia európai éllovasaként gyorsabban tudunk reagálni a változó környezeti feltételekre. Mindemellett a SAATEN-UNION európai vizsgálati hálózatát jelentõsen kibõvítette az elmúlt idõszakban azzal a céllal, hogy valamennyi ígéretes fajtajelöltje a lehetõ legszélesebb körû stresszvizsgálaton igazolja alkalmasságát. Ezáltal sikerül a magyarországi termelõk számára is olyan gabonafajtákat ajánlani, amelyek széles agro-ökológiai alkalmazkodóképességgel, nagyfokú szárazságtûréssel és betegség-ellenállósággal, jó állóképességgel biztosítják nehéz és változó termesztési körülmények között is a jövedelmezõ termesztést.A SAATEN-UNION közkedvelt és Magyarországon is jól bevált kalászos fajtáinak köre tovább bõvül a 2010-es vetési szezonra. Új, kiemelkedõ minõségû búzáink mellé felsorakoznak a hibridbúzák legújabb generációi is. Biztosak vagyunk benne, hogy a termelõk számára megtérülõ befektetés ha élnek a nemesítés kínálta elõnyökkel és fajtáink fémzárolt vetõmagjának használatával alapozzák meg sikeres gabonatermesztésüket.Malmi búzaGENIUS: kiemelkedõen magas, export minõségû búza, mely kategóriájában új termésszintet képvisel. Valamennyi termõhelyre és termesztési intenzitáshoz ajánlott kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságainak köszönhetõen. A 2008–2010-es vizsgálati idõszakban mintegy 10%-kal múlta felül a minõségi st. fajták termését. (1. ábra)

 


 

 

ADLER: nagy termés mellett is biztosan kiváló, exportpiacokon is keresett minõséget adó késõi fajta, mely lisztharmattal és rozsdabetegségekkel szemben kimagasló rezisztenciális tuljadonságokkal rendelkezik.MULAN: Európa vezetõ búzája, kimagasló termésszinttel és stabil malmi minõséggel. A MULAN európai vezetõ pozíciója a fajta rendkívüli alkalmazkodóképességének köszönhetõ, ugyanis a fajta a mindenkor rendelkezésre álló vízellátottsághoz nagyon korán és gyorsan igazodva képes vegetációs felületét alakítani.

A hazai hivatalos kísérletek összehasonlító fajtájaként is bizonyította, hogy termésben csak a hibridbúzák tudják legyõzni. (2. ábra )

 


 

 

QUEBON: nagy termõképességû, jó minõséget adó búza, melyet elsõsorban az intenzív termõhelyekre ajánlunk. Kiváló adaptációs képességét igazolja, hogy szélsõséges idõjárási körülmények között is nagy termõképesség és stabil, magas minõség jellemezte. Rezisztenciális tulajdonságai rendkívül kedvezõek, mind lisztharmattal, mind rozsdával szemben nagyfokú ellenállóságot tanúsít. Magassága a hazai fajták átlagához mérhetõ, állóképessége kitûnõ, megdõlésre nem hajlamos.TORRILD: kiváló értékesíthetõséget biztosító minõségét magas fehérjetartalma és szedimentációs értéke mellett magas és stabil esésszáma biztosítja. Kiváló lisztharmat-toleranciával rendelkezik. Termõképességben sem kell kompromisszumokra készülni.

 

 


 

HibridbúzaA hibridbúzák a hagyományos fajtákkal szemben jóval jelentõsebb fiziológiai aktivitással rendelkeznek – ez a jól ismert heterózishatás, mely egyrészt magasabb terméspotenciált eredményez, ugyanakkor jobb stressztoleranciával is együtt jár.A hibridbúzák erõteljesebb és mélyebbre hatoló gyökérzetükkel nagyobb szívóerõt tudnak kifejteni a talajban, így a tápanyag- és vízhasznosító-képességük is felülmúlja a hagyományos fajtákét. Ezért elsõsorban azokon a kevésbé kedvezõ adottságú területeken jelentenek valós alternatívát, ahol eddig búza búza után, rozs vagy tritikálé termesztése volt jellemzõ. Forró, aszályos évjáratokban szinte hihetetlen terméstöbblet elérésére képesek a fajtákkal szemben, kedvezõ évjáratokban pedig képesek megmutatni azt az elképesztõ terméspotenciált mely bennük rejlik. A magyarországi hivatalos fajtakísérletek és a gyakorlati tapasztalatok is egyértelmûen bizonyították az elmúlt években, hogy a hibridbúzák jelentik a csúcstermések elérésének legbiztosabb genetikai alapjait.A hibridbúzák vetésnormája jóval alacsonyabb mint a fajtáké (1,5 millió mag/ha, kb. 70-80 kg/ha!) sok esetben annak felét sem érik el. Korai vetése miatt rovarölõszeres csávázószerrel kezelt vetõmag használata ajánlott.A HYSTAR nemesítési programunk egyik legkorábbi hibridje, ezért különösen alkalmas azokra a termõhelyekre ahol az elérhetõ termés mennyiségét leginkább a hõség és az aszály okozta stressz-hatások limitálják. Ezt meggyõzõen bizonyította 2009-ben is, amikor a hivatalos fajtakísérletekben rel. 120%-os terméseredménnyel került a dobogó legfelsõ fokára. Termésstabilitását kitûnõen jelzi, hogy 2010-ben gyökeresen ellentétes körülmények között is ugyanezt a terméstöbbletet érte el a fajtákkal szemben. (3. ábra)

 


 

 A HYBRED rendkívül jó termõképességû, hivatalosan is malmi búzaként jegyzett hibridbúza. Európai sikerét a változó termõhelyekhez igazodó rendkívüli alkalmazkodóképessége, rendkívül erõteljes és mélyrehatoló gyökérzete valamint kiváló…? Az eddigi termesztési tapasztaltok igazolták esésszám-stabilitását valamint megbízható fuzárium ellenállóságát, mely csapadékos idõjárás esetén is biztosítja a kiváló piaci értékesíthetõséget.A HYLAND érésidõ tekintetében a HYSTAR és a HYBRED hibridek között helyezkedik el, így ideálisan beilleszthetõ az ütemezett betakarítási munkák folyamatába.

A hazai hivatalos fajtavizsgálatokban kiemelkedõ termõképessége mellett lisztharmattal és levélrozsdával szembeni rezisztencája valamint kiváló szárszilárdsága miatt is a versenytársak fölé kerekedett. (4. ábra)