MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.10.

A gazdálkodóknak 2010. december 31-ig kell elküldeni 2009–2010 gazdálkodási évre a nitrát jelentést az MgSZH-nak elektronikusan az ügyfélkapun keresztül. A nitrát adatszolgáltatás formanyomtatványát az MgSZH honlapjának nyomtatvány menüpontjának E-nyomtatványok pontjából lehet letölteni.

 

 

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 169/2010. (XI. 19.) számú közleményeA zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2010. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek és kötelezettségek teljesítésérõl.• A támogatás igénybevételének feltételeiA zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program különleges támogatása igénybevételének feltétele, hogy a támogatásban résztvevõ ügyfél az elismert tevékenység keretében:

Virginia és Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra, zöldség és gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra elismert élõmunka ráfordítást biztosít, valamint támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységbõl származó legalább 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint árbevételt teljesít.

Töredék hektár figyelembevételével megállapított támogatási jogosultság esetén a fenti éves kötelezettségeket arányosan csökkentve kell meghatározni és teljesíteni.Elismert élõmunka ráfordításnak (29/2010. FVM rend. 1. § 4. pont), elismert tevékenységnek (29/2010. FVM rend. 1. § 5. pont) csak a K0106 számú formanyomtatványon – termelõ által – bejelölt jogosult településen (29/2010. FVM rend. 1. § 9. pont) végzett elismert tevékenység vehetõ figyelembe, amelyrõl a termelõ nyilatkozik! Ha a termelõ az elismert élõmunka ráfordítást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység keretében történõ foglalkoztatással kívánja teljesíteni, akkor ebben az esetben az általa 2009. december 31. után újonnan foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatását lehet figyelembe venni. A rendelkezés alkalmazása során újonnan történõ foglalkoztatásnak minõsül, ha a munkavállalót a termelõ 2009-ben nem alkalmazta.• Kötelezettség teljesítésérõl szóló nyilatkozat benyújtásának módja 2010. évi kötelezettségeinek teljesítésérõla támogatásban résztvevõ ügyfél – a 29/2010. FVM rendelet 4. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti és a jelen közlemény 1. számú mellékletében található – K0107 számú formanyomtatványon nyilatkozik. Javasoljuk, hogy a formanyomtatványt – miután azt a kitöltési útmutató alapján megfelelõen kitöltötte – a saját érdekében tértívevényes küldeményként adja postára.

A formanyomtatvány benyújtásának helye: az MVH illetékes megyei kirendeltsége.

A formanyomtatvány benyújtásának határideje: 2011. február 15.170/2010. (XI. 26.) számú MVH közleményA vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezõgazdasági termelõk, élelmiszer feldolgozók és állattartók által igénybe vehetõ átmeneti állami támogatásról szóló 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet szerinti támogatás igényléséhez rendszeresített formanyomtatványokról.

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 163/2010. (XI. 3.) számú közleményeAz állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl.

Az MVH 167/2010 (XI. 17.) számú ajánlattételi felhívásaA magyar intervenciós készletbõl származó gabona közösségi piacon történõ értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról.

 

A vidékfejlesztési miniszter 34/2010. (XI. 25.) VM rendeleteAz Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez, korszerû ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet módosításáról.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 71/2010. (XI. 12.) közleményeA 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján a kifizetési kérelem benyújtása során elszámolható gépekrõl, berendezésekrõl.

26/2010. (XI. 4.) VM rendeletAz Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

29/2010. (XI. 9.) VM rendeletAz egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, valamint az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról.

Forrás:

www.mvh.gov.huwww.fvm.huwww.mgszh.huwww.agrarkamara.huSzerzõk: Hegedûs Szilvia • Berta Dávid • Dömötör Károly