MENÜ

Háromgenerációs gazdaság - 21. századi technológiával

Oldalszám: 43
2014.02.10.

Gyõr dél-keleti határában gazdálkodik 410 hektáron a Megyer-Agro Kft. Az immáron közel két évtizedes családi vállalkozás három generáció tagjának ad munkát, illetve lehetõséget, hogy a tapasztalat, a tudás, a szorgalom és a korszerû technika együttesen biztosítsa számukra az elérhetõ legjobb eredményeket.

 

 

Kukorelli Gyula, a társaság ügyvezetõje elismert szakember hírében áll a környéken. Gazdaságukban 1992 óta foglalkoznak növénytermesztéssel, jelenleg négy szántóföldi növény (búza, kukorica, napraforgó és repce) szerepel vetésforgójukban. Eredményes gazdálkodásukat nemcsak jó likvidátási mutatóik és folyamatos fejlesztéseik igazolják, de szívesen vesznek részt fajtabemutatókban és más kísérleti lehetõség közvetlen megtapasztalásában is.A Megyer-Agro Kft. tulajdonosai vállalkozásuk kezdete óta az Axiál által forgalmazott gépeket választják, és idõrõl idõre keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel a leggazdaságosabban és legkorszerûbben tudják a lehetõ legjobb termésmennyiséget, illetve -minõséget produkálni. Ennek szellemében tértek át a precíziós gazdálkodásra, amely során a párhuzamvezetés rendszerét alkalmazzák traktoraikon. Gazdaságuk gépparkjában a FENDT 927 Vario erõgépükben az EZ-Guide 250 sorvezetõvel mûködtetik az EZ-Steer dörzskerekes kormányautomatikát, a Fendt 413 Vario erõgépükön pedig az EZ Guide 500 típusú sorvezetõ mellett a robotpilótát alkalmazzák. A Fendt 413 néhány mûszaki paraméterével érzékeltetjük, milyen adatok is jellemzik ezt a korszerû traktort: a színes kijelzõvel ellátott sorvezetõ robotpilótával rendelkezik, a beépített kétfrekvenciás GPS vevõnek köszönhetõen a vezetési technika valamint a csatlakozási pontosság a 2 cm-es abszolút-pontosságot tudja biztosítani. A rendszer fantasztikus elõnye például az is, hogy 24 órás mûszakra tervezhetõ vele a munkavégzés, – mert a munka minõsége és pontossága technikai értelemben valamint a gyakorlatban ugyanúgy állandó marad a sötétedést követõen is.

 


 

 

Az ügyvezetõ perspektivikus gondolkodását jellemzi, hogy traktorainak megválasztásánál mindig szem elõtt tartja a fejleszthetõséget. A felkészült, és szakmai ismereteit folyamatosan megújító Kukorelli Gyula megfontolt, semmit nem bíz a véletlenre. A márka kiválasztásánál lényeges szempont volt számára, hogy a precíziós gazdálkodás minden fejlesztõ fázisában a pontosság és a biztonság egyaránt legyen jelen. Márpedig Axiál Kft. kínálatában szereplõ korszerû FENDT traktorok kiváltképp alkalmasak az Agromatic Kft. által forgalmazott GPS irányítási rendszerek fogadására és pontos alkalmazására.A biztonságos megoldás garanciája az Axiál Kft. és az Agromatic Kft. közötti rendkívül jó kapcsolat, – amelynek eredményeképpen a FENDT erõgépeket Magyarországon az Agromatic rendszereivel szerelik fel. A nagy precizitású korszerû és könnyen kezelhetõ traktorok a Trimble GPS rendszeren keresztül érkezõ utasítások végrehajtói.A párhuzamvetés, mint a korszerû gazdálkodás nélkülözhetetlen eleme, a robotpilótával valósítható meg könnyedén. A precíziós gazdálkodás létrejöttéhez azonban vannak még egyéb bevonható lehetõségek a rendelkezésre álló hozamtérképek illetve az erõgépekre szerelt párhuzamvezetõ rendszerek mellett, amelyekre épül majd a többi technológiai elem.A talajmunkagépek azonban már a terveknek megfelelõen és az elvárt pontossággal dolgoznak. A vállalkozás tulajdonában már korábban szereplõ Sulky mûtrágyaszóró, a Horsch vetõgép, a Monosem szemenkénti vetõgép, és a Berthoud permetezõ munkáinak összehangolására ma már a GPS eszközök alkalmasak, – függetlenül a terepviszonyoktól – és teljes mértékben megfelelnek az egyre magasabb szintû agronómiai elvárásoknak. A rendszerbe vonásukat azonban még ki kell dolgozni annak érdekében, hogy a hozamtérképek adatainak megfelelõen adagolják a mûtrágyát, a vetõmagot illetve növényvédõ szert. Ez tehát a következõ feladat, amelynek eredményeképpen az inputanyag-felhasználás is optimalizált lesz. Ezen eredmények alapján pedig már joggal várható el a termésszintek növekedése, stabilizálódása, a táblán belüli eltérések kiegyenlítõdése épp úgy, mint a munkák elvégzésére fordított idõ csökkenése, illetve a termelés hatékonyságának fokozása.

 


 

 Nyilvánvaló tehát, hogy a termelõ számára a legfontosabb kérdés az, hogy a beruházása valóban megfelel-e az elõzetes elvárásainak. A Megyer-Agro Kft.-nél szerzett informális adatainkat összegezve elmondható, hogy az elsõ év tapasztalatai a földeken – esztétikai értelemben mindenképpen – jelentõs elõrelépést mutatnak. Vagyis a talajmûvelés során a táblaméreteket sikerült jobban kihasználniuk, a szegélyek pontosan bemûvelhetõk, a vetések sorai egyenesek, a csatlakozósorok pontosan illeszkednek, és a késõbbi kultivátorozás abszolút biztonságos. Ezek pedig még mindössze azok az említett jellemzõk, amelyek elsõ benyomásként összegezhetõk. Az alapos ökonómiai vizsgálódás eredményei viszont még inkább alátámasztják a kedvezõ változásokat. Köszönhetõen a GPS irányítási rendszereknek valóban az elvárásnak megfelelõen csökkent az üzem- és inputanyag-felhasználás – amely természetesen csökkenti a termelési költségeket, és a kiadások mérséklésére nyújt lehetõséget.Joggal merül fel tehát a kérdés: vajon mennyi idõ szükséges egy ilyen mértékû és igényes beruházás megtérüléséhez? A válasz természetesen több tényezõtõl függ, mint például: termõhelyi viszonyok, a géppark korszerûsége és mûszaki állapota, az inputanyagok minõsége, – de az emberi tényezõk is szerepet játszanak, mint például a gazdálkodó igényessége, precizitása. Mindezek figyelembe vételével számításaik szerint 5–6 éven belüli megtérüléssel kalkulálnak.De mint minden beruházás-megtérülés számolgatása esetén, itt sem hagyható figyelmen kívül az, milyen módon és eszközökkel tesszük a ténylegesen a földeken munkát végzõk számára vonzóvá, kedveltté, ez által hatékonnyá a teljesítést. A technikai újdonságoknak köszönhetõen – mint például a kormányautomatika, a robotpilóta, vagy a klimatizált vezetõfülke – olyan munkakörülmények valósíthatók meg, amelyek valódi 21. századi megoldásokkal segítenek a lehetõ legjobb eredmények elérésében.Márpedig esetünkben a sikeres, perspektivikus vállalkozás dinasztiákon átívelõ – és már a negyedik generáció tagjai is cseperednek.–Keresztes Júlia–