MENÜ

Válassza a PIONEER hibrideket 2011-ben is!

Oldalszám:
2014.02.10.

Vízleadás
Termésszint
Évjárat stabilitás
Mindhármat szeretné egyben?
Válassza a PIONEER hibrideket 2011-ben is!

 


 

VízleadásA 2010-es év idõjárási viszonyai között a jó vízleadó képesség különösen fontos tulajdonság. Az érésidõ nagyjából 2 héttel tolódott késõbbre, általában a FAO 300-as csoportba tartozó hibridek tudták kedvezõbben kihasználni a rendelkezésre álló tenyészidõszakot. A mellékelt ábrákon a 2010.11.04.-ig beérkezett Pioneer nagyüzemi kísérletek eredményeinek összesítése látható. Az 1. Számú ábra a FAO 300-as éréscsoport elsõ felébe tartozó hibrideket (FAO 290-330), a 2. Számú ábra pedig a FAO 300 második felébe (FAO 370-390) tartozó hibrideket tartalmazza. A betakarításra került kísérletekben jól látszik a Pioneer hibridek gyors vízleadása, az alacsony betakarításkori szemnedvesség az adott éréscsoporton belül.

 


 Legkorábbi hibridünk a PR38N86 (FAO 290), az idei évre jellemzõ idõjárási körülmények között különösen felértékelõdik gyors vízleadása. Termõképességét már bizonyította a hivatalos kísérletekben is, két egymást követõ évben, 2008-ban és 2009-ben is elsõ helyezett volt a GOSZ-VSZT Posztregisztrációs kísérletek igen korai csoportjában.Termés és szemnedvesség arányt tekintve kiemelkedõ teljesítményt mutat a P9578-as hibrid (FAO 320), betakarításkori víztartalma a hivatalos MgSzH kísérletekben 2008-ban és 2009-ben is alacsonyabb volt valamennyi sztenderd hibridnél!A FAO 300 második felében immár harmadik éve bizonyít a PR37N01. Aktív és gyors vízleadásában sokat segít tipikusan zöld száron érõ tulajdonsága.Az új hibridünk a P9494, rekord termõképessége szintén gyors vízleadással párosul!TermésszintNagyüzemi kísérleteink elõzetes összesítése alapján a korai FAO 300-asok között meggyõzõ terméselõnyt mutat a P9578-as hibrid. A P9578 egyedülálló termésszintjét már a hivatalos MgSzH regisztrációs kísérletek is alátámasztották 2008-ban és 2009-ben is.Kevés olyan kukorica hibrid van, ami minden évjáratban és termõhelyen egyaránt hozza a formáját, minden körülmények között számíthatunk egyedülálló termésszintjére. A PR37N01 egy ilyen hibrid! 2007-tõl kezdve minden évjáratban a legmagasabb termést érte el a nagyüzemi kísérleteink FAO 300-as csoportjában, most ismét eséllyel pályázik erre a címre.

 


 

 A FAO 300 második felébe tartozó hibridek között idén került bevezetésre a P9494. A 2010-es nagyüzemi kísérletek elõzetes eredményei alapján látható, hogy olyan új hibridet tudunk a kukoricatermesztõknek ajánlani, amelynél jelentõs a genetikai elõrehaladás a termõképességet illetõleg.

Évjárat stabilitásA Pioneer rendkívül nagy jelentõséget tulajdonít a termésbiztonságnak, évjárat stabilitásnak. Olyan hibrideket kínálunk a termelõink számára, amelyek az eltérõ körülmények között, különbözõ évjáratokban is egyformán nagy termés elérésére képesek. Jó példa erre a PR37N01-es hibrid, amely bizonyított a 2007-es aszályos viszonyok között is, ezt követõen minden évben az elsõk között szerepelt. Idén a csapadékos körülmények között ugyanígy hozta a formáját, a termelõi visszajelzések szerint ismét jó választás volt, mind termõképességben, mind vízleadásban várakozásokon felül teljesített.Kiemelkedõ teljesítményük, bizonyított évjárat stabilitásuknál fogva ajánljuk a kukoricatermesztõk figyelmébe a következõ hibrideket:


• P9494 - FAO 390
2008-as és 2009-es MgSzH eredményei alapján idén részesült állami elismerésben. Mindkét vizsgált évben az abszolút elsõ helyen szerepelt, jelentõs terméselõnyt képviselve. A P9494 idén is hozza a formáját, számos kísérletünkben kiugró terméseket produkál. Csõtípusa is már sokat sejtet: 16-18 szemsor, vastag hengeres csõ, hosszú, mélyen ülõ szemek.• PR37N01 - FAO 380Az N01 az a hibrid mely neve mindig szóba kerül, ha a termésbiztonságra kell példát hozni. Nagy termõképességére, gyors vízleadására minden évjáratban számíthatunk. Éppen ezért az elmúlt években rohamosan nõtt az N01-et választók száma, ma a Pioneer legnagyobb területen termesztett hibridje. Idei eredményei után további részarány bõvülésére számítunk.• P9578 - FAO 320Idén 2010-ben kapott állami elismerést, az igen fontos FAO 300 eleji csoportban. Egyedülálló termés-szemnedvesség arányát bizonyította az MgSzH kísérletekben 2008-ban és 2009-ben. Valamennyi FAO 300-as sztenderd hibridet megelõzte termésével, miközben szemnedvessége valamennyi sztenderd hibridnél alacsonyabb volt! Gazdaságosság szempontjából tehát az egyik legjobb választás.• PR38A79 - FAO 310A PR38A79 nagyon jó alkalmazkodó képességgel rendelkezik, jól bírja a szélsõséges körülményeket is. Mûtrágyázási kísérleteinkben a tápanyag visszapótlás nélküli, kontroll parcellákon a legnagyobb termést adta. Ez is jól mutatja, hogy megállja a helyét a gyengébb körülmények között is. Érésidejénél fogva õszi kalászosok tökéletes elõveteménye.• P9400 - FAO 330Termés – szemnedvesség arányát tekintve szintén nagyon jól teljesít. Az átlagos és átlag feletti termõhelyeken érzi otthon magát. Agronómiai tulajdonságai nagyon jók, szára, gyökere erõs. Fontos tulajdonsága még gyors korai fejlõdési erélye, mely alkalmassá teszi a korai vetésre is. Õszi kalászos elõveteménynek is nagyon jó választás.