MENÜ

Magas minõségû hazai durum búza

Oldalszám: 14
2014.02.10.

Vetõmagtól a tésztáig. Az MF Agrária Kft. olyan lehetõséget kíván a magyar gabonatermelõknek biztosítani, amely kiküszöböli azokat a piaci anomáliákat, amelyek a 2009-es évet, vagy a 2010-es év elejét jellemezték. Emlékezzünk vissza, az említett idõszakban jellemzõen csak rendkívûli nehézségek árán lehetett a megtermett búzát értékesíteni! A termelõk májusban tudtak tavalyi búzájuktól, nyomott áron „szabadulni”. Az ehhez hasonló értékesítési nehézségek az elmúlt években többször is elõfordultak, megnehezítve a gazdálkodás tervezését, rontva jövedelmezõségét.

 

 

A termelõk jogosan várnak egy kiszámíthatóan és nyereségesen termelhetõ növényt, melynek értékesítése nem okoz majd fejtörést! Így született a „Vetõmagtól a tésztáig” gondolat, amelyben: a nemesítõ kiváló fajtákat biztosít, a felhasználó ipar felvásárolja a minõségi terményt és tésztát gyárt belõle. Zárt rendszerben, meghatározott fajták felhasználásával biztosítani tudjuk a megtermelt minõségi termény visszavásárlását akár elõre meghatározott, fix áron, akár az aktuális tõzsdei ár alapján!

 


 

2010 tavaszán nagyüzemi termelési körülmények között mutatkoztak be Magyarországon a Bologna-i PSB tavaszi durum búza fajtái. Miért épp tavaszi? Azért mert a Barilla magas minõségi elvárásainak kizárólag tavaszi durum fajták beltartalma képes megfelelni, az õszieké nem!A PSB a legnagyobb múltra visszatekintõ olasz búzanemesítõ. Küldetése a mezõgazdasági termelõk, a malom- és élelmiszeripar, valamint a fogyasztók igényeinek maradéktalanul megfelelõ fajták nemesítése. Durum búza nemesítését 1989-óta összehangolja a szintén olasz Barilla céggel. Barilla a legnagyobb kompetenciával rendelkezõ tésztagyártó a világon. Közös munkájuk gyümölcsei azok a fajták, melyek minõségi paramétereiket, valamint termõképességüket tekintve messze túlszárnyalják a hagyományos durum búza fajtákat. A PSB durum búza fajtáiból termett minõségi terményt a Barilla korlátlanul felvásárolja. Így lett mára a PSB a világ egyik vezetõ kalászos gabona nemesítõje!

Mielött munkához láttunk volna, gondosan teszteltük a fajták viselkedését a Kárpát-medence idõjárási viszonyai között. A 2009-es rendkívûli száraz évben a fajták 4–5,8 tonna/hektár hozamokat produkáltak, idén ez 3,4–6,7 t/ha között alakult. Teljes mértékben beigazolódott az olasz nemesítõ állítása, miszerint fajtái hozama nem tér el jelentõsen az õszi kalászosok hozamaitól. Sõt! Mindkét vizsgált (száraz és csapadékos) évben azt tapasztaltuk, hogy az adott gazdaság õszi búza termés átlagát 2–3 mázsával felül tudtuk múlni!A fajták kiváló hozam és minõségi paraméterekkel kápráztatták el az ország különbözõ pontjain a termelõket.Beszéljenek a tények: - Vas megyében, Szombathely mellett Bosits András gazdaságában tavaszi durum búza fajtáink az alábbi eredményeket produkálták:

SARAGOLLA 6,75 t/ha szemtermés, 81,7 HL-súly, 13,9% fehérje;

LEVANTE 6,55 t/ha szemtermés, 81-es HL-súly, 14,7% fehérje. - Somogy megyében, Somogyjádon, a Jádi Zrt.-nél a következõ eredmények születtek:

SARAGOLLA 6,19 t/ha szemtermés, 80,1 HL-súly, 12,5% fehérje;

LEVANTE 4,03 t/ha szemtermés, 77,5-ös HL-súly, 13,2% fehérje.

Az elért beltartalmi és hozam eredmények egyértelmûen igazolják részünkre annak a szoros és egyedülálló együttmûködésnek az eredményességét, amelyet a PSB a Barillával együttesen folytatott az elmúlt 20 évben. Magyarországi és a szomszédos országok több éves eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a PSB tavaszi durum búza fajtái esetében megdõlt az a korábbi vélemény, hogy a tavaszi kalászosok terméspotenciálja jelentõsen alulmarad az õsziekével szemben. MF Agrária Kft. által 2011-es vetésre ajánlott két kiváló tavaszi durum búza fajta: SARAGOLLA és LEVANTE.

 


 Õsszel a kalászosok vetését a kukorica elhúzódó betakarítása és a lehullott csapadék egyaránt akadályozta, sok helyen lehetetlenné tette. Ennek következményeként 15–20%-kal kevesebb õszi búza került elvetésre, mint megelõzõ években, így a búza jegyzései is magas árakat mutatnak a következõ évre. A durum búza piacán is magas árakra számítunk az elkövetkezõ esztendõben, ezért javaslom a Tisztelt Termelõknek, jövõ tavasszal vessenek nagyobb területen tavaszi durum búzát! Szerzõdött partnereinket részletes technológiával és teljes körû szaktanácsadással támogatjuk!


Szerzõdéskötéssel, technológiával és fajtákkal kapcsolatosan további információ:

MF Agrária Kft. Steinmacher László, mobil: +36-20/344-6321,email: [email protected].

 

 Termelõi tapasztalatok

 

Szerényi Zoltán • Jádi Zrt., elnök: az idei tavaszon 27 hektáron vetettünk tavaszi durum búzát. Elsõ osztályú, gyönyörûen kikészített vetõmagot kaptunk Bolognából. Az ajánlotthoz képest magasabb vetõmag normával mentünk, ezzel a sûrûbb vetéssel értük el a 6 t/ha feletti hozamot. Gomba ellen három alkalommal védekeztünk, elõször bokrosodáskor és két alkalommal virágzásban. A szövetkezet cukorrépát is termel, ami ideális elõveteménye a tavaszi durumnak, így jövõre a Saragolla fajtából mintegy 50 hektárt tervezünk elvetni.

Bosits András • egyéni vállalkozó: korán, már március 3-án vetettünk 205 kg/ha vetõmag normával. Szép, egyenletes kelést követõen a tavaszi durum hihetetlenûl gyorsan fejõdött. Felhívták a figyelmemet, hogy a durum búza fogékonyabb a fuzáriumra, ezért az õszi szántás során szárbontó baktériumot juttattam ki, majd a vegetációban preventíven, kettõ alkalommal védekeztem gomba ellen. A vevõ a fehérjetartalmat premizálja, ezért érdemes volt a 178 kg/ha nitrogént kijuttatnom. Nálam a legmagasabb eredményt a Saragolla és a Levante érte el, ezért jövõre ezt a kettõt fogom vetni!