MENÜ

Pioneer: Termõképesség - vízleadás - termésbiztonság

Oldalszám:
2014.02.07.

 

Bár a gyakorló agrárszakemberek általában úgy vélekednek, hogy „az esõnek mindig örülni kell”, valószínûleg idén nem minden esetben gondoltuk így. A szokatlanul csapadékos és hûvös idõ már a vetések idején, tavasszal is súlyos károkat okozott, nem lehetett idõben vetni, a kelõ kukoricák vontatottan fejlõdtek, a gyomirtást is nagyon nehéz volt elvégezni, ha egyáltalán meg lehetett közelíteni a területet. A csapadékos és helyenként hûvös idõjárás végig meghatározó volt ezt követõen is az év folyamán. A betakarítások 2–3 héttel tolódtak késõbbre, a kései vetések, az alacsonyabb éves hõösszeg és a szintén csapadékos és hûvös szeptember-október miatt.

Ha visszagondolunk az elmúlt évtizedre szinte minden év végén volt rá alkalom, hogy valamilyen extrém idõjárási körülményrõl számoljunk be, ami az adott évre volt jellemzõ. Eddig döntõen az aszályos évek adtak alapot az ilyen jellegû beszámolókhoz, most azonban éppen ellenkezõ elõjellel lehet visszaemlékezni a 2010-es év idõjárására. Pár éve még a Balaton kritikusan alacsony vízszintje, kiszáradása volt a téma a médiában, most pedig nagyon magas vízállása okán a déli part településeit elöntéssel veszélyezteti. 2007-ben a víz hiánya miatt szinte szabályosan elszáradt a kukorica sok helyen már júliusban, de hasonlóan aszályos év volt 2000, 2003 és 2009 is. A meteorológusok az elmúlt 100 év idõjárási adataival egyértelmû hõmérséklet emelkedési trendet mutatnak ki, de ennél fontosabb talán az a megállapítás, hogy egyre inkább növekszik a szélsõségek valószínûsége.

A kukoricatermesztés szempontjából a legfontosabb, hogy tudjunk alkalmazkodni az így megváltozott idõjárási feltételekhez. Nagy kihívás ez, hiszen nem tudhatjuk milyen év lesz a következõ. Bármennyire is csapadékos volt az elmúlt év, azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Kárpát-medence idõjárására inkább a száraz kontinentális a jellemzõ. Az így szeszélyessé vált feltételek között nagyon fontos, hogy a legmegfelelõbb hibrideket válaszszuk ki, amelyek nem fognak cserbenhagyni bármilyen is legyen az elõttünk álló év idõjárása.

Az ilyen körülmények között miért is jó döntés Pioneer hibrideket választani? Elsõsorban a termõképességük és gyors vízleadásuk miatt, de a kérdésre a legjobban akkor válaszolunk, ha termésbiztonságukat hangsúlyozzuk ki. Azért is érdemes Pioneer hibrideket választani, mert nemesítésük már itt a hazai viszonyok között történik. A Hódmezõvásárhelyi Kutató és Nemesítõ állomásunk létrehozásának fõ célja volt, hogy a Kárpát-medence szélsõséges idõjárási adottságaihoz még jobban alkalmazkodó hibrideket tudjunk a partnereinknek ajánlani. A Nemesítõ állomásunk a Pioneer több mint 80 éves tapasztalataira támaszkodva, rendkívül széles genetikai alapanyagok felhasználásával, a tudomány legmodernebb eszközeinek segítségével igyekszik helyt állni.

Jó döntés tehát Pioneer hibrideket választani és ennek legjobb visszaigazolása a magyar gazdák hibridhasználata is, ugyanis vállalatunk továbbra is stabilan õrzi piacvezetõ szerepét a Kleffmann piackutató cég adatai alapján. Magyarországon az elsõ tíz legnagyobb területen termesztett hibrid közül hat Pioneer, legnagyobb területen termesztett hibridünk a PR37N01, melyet a termésbiztonságának köszönhetõen egyre több gazdálkodó választott.

Rátérve a hibridajánlatunkra, a továbbiakban szeretnénk bemutatni fontosabb hibridjeink teljesítményét több évjáratban, ezzel is kihangsúlyozva a termésbiztonságukat. A kukoricáink bemutatásánál a saját kísérleti adataink mellett az állami regisztrációs kísérletekre (MgSzH kísérletek), valamint a GOSZ-VSZT Posztregisztrációs kísérletek eredményeire hagyatkozunk. A FAO 300-as csoport elsõ felét szinte már önálló éréscsoportnak is lehet tekinteni. Azok a hibridek tartoznak ide, melyek alkalmasak õszi kalászosok elõveteményének. A Pioneer ajánlatában a PR38A79, a P9400 és az új P9578 tartozik ide.

- A PR38A79 az alkalmazkodóképességérõl, stressztûrõ képességérõl ismert. Az átlagos és a gyengébb adottságokkal rendelkezõ termõhelyek hibridje. Azoknak is az A79-et javasoljuk, akik gazdaságossági megfontolásból alacsonyabb mûtrágyadózist tudnak kijuttatni, ugyanis tápanyag-kísérleteinkben az A79 adta a legnagyobb termést hibridjeink közül a mûtrágya nélküli parcellákon.

- A P9400-at az átlagos és jobb adottságokkal rendelkezõ területekre javasoljuk. Gyors korai fejlõdési erélye miatt a korai vetésekre is alkalmas. Magasabb tõszámokon is termeszthetõ, a sûrítésre terméstöbblettel reagál.

- A P9578 (FAO 320) már egy új dimenziót képvisel a korai FAO 300-asok között, termõképessége ugyanis az éréscsoport végi hibridekkel veszi fel a versenyt. 2008-ban és 2009-ben szerepelt az MgSzH regisztrációs kísérleteiben, ahol mindkét évben minden FAO 300-as sztenderd hibridet megelõzött termésével, ugyanakkor betakarításkori szemnedvessége mindegyik sztenderdnél alacsonyabb volt! Ezek hivatalos eredményei láthatóak az 1-es és 2-es ábrákon.

 


 


 

 

A P9578 rendkívül generatív típusú hibrid, jellemzõ tulajdonsága a kétcsövûség. Jól kompenzálja az esetleges tõszámból eredõ hiányosságokat, de a sûrítésre is terméstöbblettel reagál.

 


Dupla csövek a P9578-as hibridnél

 

 

A FAO 300-as éréscsoport második felében szintén az elmúlt évben vezettünk be egy új hibridet a P9494-et (FAO 390). A P9494 eddigi eredményei önmagukért beszélnek, 2008-ban és 2009-ben, két eltérõ évjáratban is abszolút elsõ volt a hivatalos kísérletekben! A 2010-es extrém csapadékos évben pedig bekerült a GOSZ-VSZT Posztregisztrációs kísérletekbe, melyek eredményei december elsõ heté­ben váltak ismerté (3. ábra).

A P9494 ismét hozta a formáját és most teljesen más idõjárási körülmények között is abszolút elsõ helyezett lett kiugró eredménnyel! A hibrid kimagasló termõképességét és termésbiztonságát már három, egymástól eltérõ évben is bizonyította.

 


 

 

- A P9494 csõtípusa más hibriddel összetéveszthetetlen, hengeres, szinte végig egyformán vastag. A szemei nagyok, felületükön mély kupanyommal. Szem-csutka aránya nagyon magas, szemsorszáma 16-18. A termésbiztonság kapcsán korábban már említésre került a PR37N01. Az N01-et 2007-ben, a szélsõséges aszályban mutatott kimagasló teljesítménye kapcsán ismerte meg a szakma, ezt követõen az eltérõ évjáratok mindegyikében az élen szerepelt. Kimagasló termõképessége és évjárat stabilitása folytán ma a Pioneer legfontosabb hibridje. Kihagyhatatlan a vetésszerkezetbõl! A 4. ábrán az N01 évjáratokat átívelõ termés stabilitása látható, minden körülmények között számíthatunk rá!

 


 

 

- A PR37N01 2008-óta szerepel a köztermesztésben, az azóta eltelt mindössze két év alatt már a legnagyobb területen termesztett Pioneer hibrid lett. Gyors térhódításának magyarázata éppen nagyfokú termésbiztonságában rejlik, aki egyszer kipróbálta biztosan nem fogja más hibridre cserélni!

Az N01 nagyon jó agronómiai tulajdonságai is hozzájárulnak teljesítményéhez. Kezdeti fejlõdési erélye nagyon gyors, korai vetésre tervezhetõ. Szára, gyökere erõs, megdõlésre nem hajlamos. Jól sûríthetõ, magasabb tõszámokon pedig még nagyobb termést várhatunk tõle.

 


PR37N01, a termésbiztonság példaképe

 

Kedves gazdálkodó!A gazdálkodás alapjául szolgáló hibridek kiválasztásán nagyon sok múlhat a jövedelmezõséget illetõen. A bevezetõben is részletezett idõjárási szélsõségek még fontosabbá teszik, hogy a legnagyobb termésbiztonságot nyújtó hibrideket válasszuk, hiszen most amikor döntenünk kell, nem tudjuk, hogy milyen évjárat áll elõttünk.

A fenti hibridjeink több évjáratban is bizonyítottak, nem csak saját, hanem a független, hivatalos kísérletek több éves eredményei is ezt támasztják alá. Válasszon hibridjeink közül és biztos lehet a sikerben! Területileg illetékes agronómus kollégáink a teljes hibridajánlatunkat érintõ további információkkal szívesen állnak rendelkezésére.

Fábián László – termékmenedzser