MENÜ

Évindító földmûvelõ gondolatok

Oldalszám: 59
Bottlik László 2014.02.07.

Az évbúcsúztató mulatságok után az új év kezdete a legtöbb növénytermesztõt a dolgozóasztalánál találja. Tervezgetjük a számunkra oly fontos dolgokat, mintegy forgatókönyvet készítünk az elõttünk álló termelési idõszakra. A legtöbben ilyenkor véglegesítik a vetésterveket, a fajtaösszetétel is ilyenkor kerül megválasztásra. Számba vesszük az anyagi lehetõségeinket és jó esetben elindítunk egy-két gépbeszerzési folyamatot. „Kedvezõbbnél kedvezõbb” ajánlatokkal bombáznak minket a különbözõ inputanyag-forgalmazók, de köttetnek termeltetési és kereskedelmi szerzõdések is. Mozgalmasan indul az új év…

 

 

Nem feledjük 2010 történéseit – nehéz is lenne, rendkívüli esztendõ volt a mezõgazdaság számára. Mondhatjuk, hogy tavaly ilyenkor sokkal egyszerûbb volt az évkezdet. Klasszikus téli idõjárás volt, a területek felszántva várták a felmelegedést. Az õszi vetésûek megerõsödtek, átteleltek. Mindenki nyugodtabb volt… Ehhez képest az elmúlt év õszén sok helyütt nem tudták elvetni a kalászosokat (sem az elõveteményt betakarítani) és felszántani sem lehetett a sok csapadék következtében. Így nehéz elõre tervezni, hiszen nem tudhatjuk, hogyan alakul majd a tél vége és a kora tavasz. Be tudjuk-e pótolni az elmaradásokat, lehet-e majd kora tavasszal elfogadható minõségben talajt mûvelni? Lesz-e magágy a tavaszi vetésûeknek?

Ne szaladjunk elõre… sokaknak az az alapkérdés, levonul-e a belvíz, mikor lesz hordképes a talaj? A szélsõséges idõjárás minden gazdának okozott károkat, csak a jellegében és mértékében van különbség. Van, akinek alapjaiban ingott meg a termesztés lehetõsége, hiszen áll a víz az elõveteményen vagy jobb esetben annak tarlóján.A szerencsések jól zárták az óévet, be tudtak takarítani minden kultúrát, elfogadható mennyiségû és minõségû terményt értékesíthetnek, csillagászati árakon. Õk vannak kevesebben… De az õ boldogságuk sem felhõtlen, hiszen az õszi talajmunkákkal szinte senki nem végzett. Minden gazdának van felszántatlan, megmûveletlen területe. Mindenki aggódik olyan gondokon, amiket normális években ilyenkorra már el is felejtettünk…Érdemes a saját munkánkat is átgondolni. Nem írhatunk mindent a szélsõséges idõjárás számlájára. A talaj állapota meghatározó a növénytermesztés sikerességében (kép). Az elmúlt évek idõjárási anomáliáinak tükrében elmondható, hogy talán soha nem volt aktuálisabb a talajállapot és a termesztési biztonság kapcsolatának elemzése. A talajállapot nem egy szimpla tulajdonság, hanem olyan jellemzõ, ami bonyolult fizikai, kémiai, biológiai folyamatok eredménye. A talajmûveléssel leginkább fizikai változásokat generálunk, amik hatással vannak a kémiai és biológiai tevékenységekre is.

 


 

 

A régebbi földmûvelési, növénytermesztési szemléletek a termesztett növény igényeit helyezték elõtérbe a mûvelési rendszerek tervezésekor. A mûvelési eljárás típusa, mélysége, menetszáma mind annak érdekében került megállapításra, hogy a kultúrnövény vélt vagy valós igényeinek megfelelõ állapot jöhessen létre. E „tanok” gyakorlati alkalmazása egyszerû, mechanikai szemléletû mûvelést eredményezett, ami sokszor a talajállapot lerontását eredményezte. Jó példa erre, hogy akkor is szántunk, ha nem lehet…ha rögös vagy szalonnás lesz a talaj. Majd addig kombinátorozunk, amíg aprómorzsás lesz a magágy, még ha ezzel beton keménységûvé is tömörítjük az alsóbb réteget. Vagy említhetném azt a gyakorlatot is, amely hántatlan tarló nyári lazításából, majd a rögös felszín többszöri tárcsás elmunkálásából áll…A szélsõséges klimatikus hatásokat mérsékelni képes talajállapot alapvetõ ismérvei a mélyebb rétegekre kiterjedõ tartós lazultság, a szerkezetesség, a hordképesség, a kedvezõ nedvesség-, levegõ-, hõ- és tápanyagforgalom, az aktív biológiai tevékenység és az idõjárásálló felszín. Napjaink „korszerû” talajmûvelése ezen ismérveket igyekszik kialakítani és megõrizni. Úgy fogalmazhatunk, hogy egyfajta alkalmazkodás jellemzi, a várható idõjárási szélsõségekhez igazodó, azoknak ellenállni képes talajállapotot céloz meg. E célok kizárólag akkor valósíthatók meg, ha a mûvelés során figyelembe vesszük a termõtalaj aktuális tulajdonságait. Az ún. biológiai szemléletû mûvelés a lazultság és a nedvesség figyelembe vételével dönt a mûvelési eljárásról és a mûvelés eszközérõl. E mellett szem elõtt tartja a talajéletet, nem végez olyan beavatkozást, amely visszaveti, hanem mind inkább segíti az aktivitást. Ennek megfelelõen csak akkor mûvel, amikor indokolt és oly mértékû beavatkozást végez, ami a kedvezõ állapot kialakításához vagy fenntartásához szükséges. A talaj- és környezetközpontú mûvelés nem akadályozó tényezõnek, hanem értéknek tekinti a növényi maradványokat. E pótolhatatlan szervesanyag-forrást nem akarja eltávolítani a talajról, nem kiegészítõ jövedelmet lát benne. A szármaradványok szerepe sokrétû a biológiai mûvelésben: humusz alapanyag, tápanyagforrás, védõanyag a felszínen és a felsõ talajrétegben. A talajvédelem és a tömörödés mérséklése végett fontos a taposási károk mérséklése is. Kifejezetten aktuális ez napjainkban, a nedves talaj kényszerû mûvelésekor.A mezõgazdaság mûszaki fejlõdésével van lehetõség elrugaszkodni a hagyományosnak mondható mechanikai mûveléstõl és gyakorlattá tenni a klímaszélsõségeket enyhíteni képes talajközpontú, biológiai szemléletet. Ennek megfelelõen a következõ lapszámokban az aktuális talajmûvelési nehézségekkel, hibákkal és megoldásaikkal foglalkozom.Bottlik László