MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.07.

Február hónapban a gazdálkodóknak az õstermelõi igazolványaikat érvényesíteniük kell. A gázolaj jövedéki adó visszaigénylése a 2010. évre vonatkozóan az újjá alakult Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történik. Az adóhatóság régiós postázási címei megszûntek és újra a megyei - ma már NAV - kirendeltségekre kell postázni a kérelmeket!

 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyõrség összeolvadásával 2011. január 1-jétõl létrejön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV), mely ezen idõponttól az összeolvadó szervek jogutódjaként mûködik tovább. Megváltozik a falugazdászokhoz beadott gázolaj jövedéki adót igénylõ lap. Az új formanyomtatvány továbbra is a falugazdászoknál szerezhetõ be. A VPID szám igénylõ formanyomtatvány is megváltozott. Az új nyomtatvány a www.vam.gov.hu internetes oldal dokumentumtárában található.

Kertészetek támogatása 2011-benA támogatás célja a kertészetben a termelõtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerûsítése, korszerû technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.Pályázhatnak:

1) mezõgazdasági termelõk,

2) zöldség-gyümölcs termelõi csoportok,

termelõi szervezetek vagy azok leányvállalatai,

3) a kertészeti és a burgonya ágazatban mûködõ termelõi csoportok.

Támogatás az alábbi célterületekre vehetõ igénybe

a) a kertészeti termelõ tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerûsítése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása,

b) a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása,

c) az a), b) pontokban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása.Az igényelhetõ támogatás összege benyújtási idõszakonként, célterületenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ forintösszeg, mértéke a kiírás feltételei szerint 35–60%-ig terjedhet.

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-tõl 31-ig lehetséges.A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 6/2011. (I. 21.) számú közleményeA szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl szóló 194/2010. (XII.23.) MVH közlemény módosításáról.Az MVH 6/2011. (I. 21.) közleménye az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl.

 


 

 • Az „I. – A kifizetés igénylésének feltételei” fejezet elsõ bekezdése a következõképp módosul:a támogatási rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint a Vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatási kérelmet jóváhagyó (támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó) támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek jogosultak az adott jogcím vonatkozásában kifizetési kérelmet benyújtani. Az ügyfelek kifizetési kérelmeit a Területi Szaktanácsadási Központok (a továbbiakban: TSZK) 2011. január 1.–március 3. között gyûjthetik össze és az azt követõ 15 napos kifizetési kérelem benyújtási idõszakban nyújthatják be azokat a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre postai úton.

• A „VI. – A kifizetés” fejezet ötödik bekezdése a következõképp módosul:a kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történõ átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrõl szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

• Ezzel egyidejûleg a 194/ 2010 (XII.23.) MVH közlemény 3. mellékletében található kitöltési útmutató a következõképp módosul:– Az Általános tudnivalók 7. pontja

A kifizetési kérelmeket a TSZK-k a vonatkozó rendelet és módosításában megadott idõszakokban gyûjtik be, majd azokat az idõszakokat követõ 15 napon belül összesítve nyújtják be az MVH-hoz. Ennek megfelelõen a TSZK a kérelmeket legkorábban a begyûjtési idõszakot követõ elsõ napon, legkésõbb a begyûjtési idõszakot követõ tizenötödik napon adhatja be.– Borászati gépek, technológiai berendezések

A vidékfejlesztési miniszter 16/2010. (IX. 17.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújt támogatást. A támogatási kérelmet 2010. október 16. és 2011. március 31. között lehet benyújtani a 145/2010. (IX. 30.) MVH közlemény szerinti formanyomtatványon. A támogatás kifizetésének legkésõbbi határideje 2011. október 15.A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH közleménye 

 

A 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeirõlHegedûs Szilvia • Berta Dávid • Dömötör Károly

MVH FÖPEKIwww.mvh.gov.huwww.fvm.hu  

www.mgszh.huwww.agrarkamara.hu