MENÜ

Körkérdés, az állattenyésztés helyzetérõl 1. rész

Oldalszám: 96-97
2014.02.06.

Az Agronapló egy körkérdést intézett azon partnereihez, akik a magyar állattenyésztésben tevékenykednek. A kérdés arra vonatkozott, hogy a rendelkezésükre álló piaci információk alapján, milyen évnek értékelik 2010-et, s mit várnak 2011-tõl?

A válaszadók olyan cégvezetõk, vagy cégük értékesítési vezetõi, akiknek helyes értékítéletében megbízhatunk. Általában azokat a nehézségeket, problémákat emelték ki, amelyek nem csak Magyarországot „sújtják”. A kedvezõtlen idõjárás okozta magas takarmányárak, alacsony átvételi árak stb. Némelyek azonban kifejezetten magyar „sajátosságok”, (pl. a fogyatkozó állatlétszám, piaci aránytalanságok, támogatási anomáliák, a kereskedelem profit lefölözése stb.) s ezek évszám nélkül, gyakorlatilag az elmúlt több mint húsz évben bármikor elhangozhattak már. Vajon a megoldásokra is várni kell még húsz évet…?

Köszönjük, hogy válaszaikkal megtisztelték lapunkat és olvasóinkat!

 


 

 
1. A magyar állattenyésztés helyzete éppen az ellenkezõje az egy évvel korábbinak, hiszen a tejágazat jobb helyzetben van, az elmúlt 4-5 hónapban növekedett a tej ára. A sertésnél pedig megállt a sertéshús átvételi árának esése. A következõ 2-3 hónap szempontjából ez az egyik legfontosabb kérdés, hiszen a jelenlegi átvételi ár is nagyon alacsony, még önköltség alatti, s ugyanakkor a takarmány alapanyagárak növekednek. Azok a partnereink mindenesetre nehezebb helyzetben vannak most, akiknek az állatállományában nagyobb súllyal szerepel a sertés, mint a szarvasmarha.

2. A hangulatom vegyes. Aggódom a magyar agráriumban dolgozó cégek miatt, hiszen nagyon extrém idõjárási viszonyok között dolgoznak. A hónapok óta elhúzódó és egyre súlyosabbá váló belvíz, sajnos országszerte komoly problémát jelentenek majd a jövõ évi növénytermesztésre nézve. Sok függ a fehérjehordozók további áralakulásától is. Megnyugtató, hogy a Vitafort az elmúlt 3-4 évben alapvetõen megtette azokat a költségcsökkentõ intézkedéseket, amelyeknek köszönhetõen a 2009-es válságév és a 2010-es forráshiányos év mellett nem fogunk extrém, jóval az átlag alatti évet zárni. Csaknem ötven új nagyüzemi partnerünk van, ez nagyon szép eredmény, különösen szûkülõ piacon. A Vitafort pedig egy olyan biztos humán erõforrás bázissal rendelkezik, amire valóban lehet támaszkodni. Összességében tehát bizakodóan nézek a 2011-es évre. Várjuk az új agrárstratégiát, ami alapvetõen befolyásolja majd a jövõt.

 


1. Általánosan elmondható, hogy a magyar állattenyésztés hozamai jelentõsen elmaradtak idén a korábban megszokottaktól, melyet nagyon jelentõsen befolyásolt a rendkívül kedvezõtlen idõjárás is. Cégünk, a magyarországi és a közép-európai kistérségi piacokat látja el premixekkel, koncentrátumokkal, zsákos takarmányokkal, valamint speciális takar­mánykeverékekkel. Eredményein­ket te­kintve összességében nagyon jól, az elõzetes terveknek megfelelõen zártuk az idei évet. A mi piaci szereplõink, azaz a viszonteladó és továbbforgalmazó takarmánykereskedések az elmúlt években sajnos már megszokott forgalomcsökkenése tovább folytatódott 2010-ben.

Fentiek ellenére cégünk dinamikus fejlõdése tovább folytatódott, ehhez azonban nagyon sok kitartó munkára volt, van és lesz a jövõben is szükség. A kistermelõk fizetõképessége, tapasztalataink alapján az idei évben tovább romlott. Nem csak az átvételi árak alacsonyabbak általában, mint a nagyobb termelõk esetében, de a felvásárlók, vágóhidak legtöbb esetben a kistermelõket késve fizetik, ezáltal nagyon megnehezítve a kistermelõi piac helyzetét.2. Ismerve a piacot, csak részben vannak pozitív elvárásaink, nem igazán számítunk a piac jelentõs élénkülésére, de hiszünk benne, hogy megfelelõ termékekkel, tovább tudjuk növelni a jövõ évben is piaci részesedésünket. A mostani takarmányalapanyag-árak sajnos nem igazán kedveznek az állattartóknak, sajnos az átvételi árak sem követik a megnövekedett költségekkel járó nyereségkiesést. A háztáji piac a multik térhódításával is jelentõs mértékben visszaszorult, de hisszük, hogy még rengeteg tartalék van ebben a piaci szegmensben. Összességében egy nagyon nehéz elsõ félévre számítunk, amit remélhetõen egy kiszámíthatóbb második félév követ majd.


1. Úgy tûnik, a 2010-es év volt a mélypont a mezõgazdaságban; konkrétan a szarvasmarha tenyésztõ ágazatban. A tej felvásárlási árak az elmúlt években folyamatosan csökkentek, majd az év vége felé egy kis javulás volt tapasztalható. Észrevehetõ volt az állatállomány csökkenése; illetve a szarvasmarhatartó telepeknél a konszolidációs folyamat, ami a korábbi évekhez képest alacsonyabb szinten stabilizálódott. A hízó marha kereslet valamennyire fellendült, az árak is feljebb mentek. A növénytermesztés, takarmánytermelés területén a rekord mennyiségû esõzés, illetve a belvíz gyengítette a termelõket.

 

Ebbõl eredõen azonban van egy magasabb igény a melasz alapú adalékra, illetve olyan takarmányadalékokra, melyekkel magasabb energiát, kondicionálást, magasabb takarmányfogyasztást lehet elérni az állatoknál.

2. A 2011-es évre elõre tekintve azt gondolom, a tej felvásárlói ára a 2010 év végi szinthez képest kicsit magasabbra megy, de nem lényegesen. A gabona árak 2011 elején várhatóan csökkennek, de év végéig még bármi lehet, ez idõjárás függõ. A hízó marha árszint stabilizálódhat, sõt, lehetséges, hogy csökken. A takarmánypiac takarmányadalék oldalán további enyhe javulást várunk.


1. A 2010-es év a Noack-Magyarország Kft részére erõs közepes év volt. A termékeink nagy részét a hazai szarvasmarha, sertésfarmok takarmánygyárak használják. A magas alapanyag árak /kukorica,búza,szója / a termelési szerkezet további eltolódásához vezet . Az országban még mindig sok állattenyésztõ telep hagyja abba tevékenységét. Az érezhetõ hogy a piacon maradt termelõk keresik a minõségi termékeket és azt meg is fizetik. A nagyon csapadékos szélsõséges idõjárás mindenki számára új kihívásokat jelent és ezen problémák megoldásában együttesen szeretnénk segíteni partnereinknek.

2. 2011-tõl a felvásárlási árak további emelkedését várom. Nehéz évnek nézünk elébe az árak hektikus változása miatt.

 
1. A 2010-es évben is voltak telepek, akik nagyon szépen teljesítettek, de sajnos voltak olyanok is, akik csak vegetáltak. Ha azonos mezõgazdasági körülmények között ilyen különbségek vannak, akkor ott nem maga a mezõgazdasági helyzet a hibás, hanem mi magunk. Ilyenkor mindig számba kell venni a hozzáállásunkat, a szakértelmünket és változtatnunk kell a haladási irányon, ha szükséges. Persze okolhatjuk a rossz idõjárást, a toxingondokat, az alacsony tejárat, a csökkenõ sertésárat, a növekvõ takarmányárakat, de minek. A körülmények mindenkinek adottak, de ha elõre gondolkodva és nem csak a túlélésre játszva gazdálkodunk, akkor hosszú távon megtérül a munkánk.

 

Az idei évben a toxingondok jelentkezésekor a BIOMIN Kft. rengeteg partnerének tudott segíteni abban, hogy megelõzzük a még nagyobb gazdasági károkat. Szerencsére idén is sokan a minõséget és megbízhatóságot tartották szem elõtt és nem csak a termék árát.

2. Ne várjunk arra, hogy a politikusok majd megoldják a problémáinkat, nekünk magunknak kell tenni ezért. Nem csak olcsóbb takarmányra és magasabb felvásárlási árakra van szükségünk, hanem olyan emberekre is, akik keresik a megoldásokat a nehezebb gazdasági helyzetekben is és elfogadják azt, hogy ésszerûbb a jobb minõségû termékekre pénzt áldozni, mert akkor a termelési eredmények javulásával ténylegesen több pénz marad a nap végére a zsebükben.