MENÜ

A Fendt Bólyon is bizonyított

Oldalszám: 84-85
Keresztes Júlia 2014.02.06.

A Bóly Zrt. egyik fontos hagyományos tevékenységi területe a növénytermesztés, amely részben a saját állatállomány takarmányszükségletét elégíti ki, részben pedig a külpiaci igényekhez igazodik. A piac és a partnerek támasztotta igényeknek való megfelelés elengedhetetlen feltétele a minõségi munka, amely ma már csak kiváló minõségû gépparkkal valósítható meg. Bõhm József mûszaki ágazatvezetõ helyettes osztotta meg az Agro Napló olvasóival a tavaly vásárolt Fendt 415-ös traktorukkal kapcsolatos tapasztalataikat, és idei beruházási tervüket.

 

 

A nagy hagyományokkal bíró Bóly Zrt. a Bonafarm Mezõgazdasági Csoport egyik alappillére. A 18500 ha szántóterületen gazdálkodó vállalkozás fõ profilja a takarmány elõállítása az ágazaton belül elõállított állatállományuk számára – azon felül takarmánynövények, gabona, kukorica, és tömegtakarmányok termesztése. A társaság profiljába tartozik 117 ezer hízósertés kibocsátása, amelyhez komoly hízósertés tenyésztõ telephelyekkel rendelkeznek. A cég méreteire jellemzõ adat a 4600 darabos szarvasmarha állomány, amely közel 23 millió liter tej kibocsátását jelenti éves szinten. Köztudottan nagy múltú a hatalmas baromfiágazatuk, amely évente mintegy 15 millió broiler tenyésztojást produkál.Hagyományos alaptevékenységeik közé tartozik a vetõmag- és takarmánytermelés, illetve -gyártás és -értékesítés, kiegészítõ tevékenységként pedig az élelmiszer-feldolgozás. A saját elõállítású kolin-klorid és hidrotermikus eljárással készült takarmányszója hazai viszonylatban egyedülálló. A Bóly Zrt. mohácsi uszálykikötõje földrajzi helyzetének köszönhetõen az EU egyik déli folyami kapuja, ahol tárolási, feldolgozói, illetve szállítmányozó tevékenység lehetõsége biztosított partnereik számára.

A Bóly Zrt.-ben 2008-tól új szervezeti egységként kezdte meg a tevékenységét a mûszaki ágazat. Feladatai közé tartozik a vállalatnál megtalálható gépek, berendezések javítása és karbantartása; az üzemmenethez szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése; a növénytermesztés gépi kiszolgálása; az állattenyésztés takarmányszükségletének biztosítása valamint a logisztikai ágazat (szállítás, terménykezelés) feladatainak segítése.Bõhm József az ágazat két mûszaki egységének egyikét vezeti, ahol alapvetõ feladata az egész vertikumnak mûszaki oldalról történõ támogatása, a gépekkel való kiszolgálása. A 18500 ha terület két fõ egységre bontva 9000 ha illetve 9500 ha területi egységben képezi a teljes területet. A 9500 ha-os szántóterületen jelentõs mennyiségû takarmányozással kapcsolatos alapanyagot illetve növényt kell elõállítaniuk és termelniük – fontos feladat tehát, hogy olyan gépekkel tudják az ehhez szükséges mûveleteket elvégezni, amelyekkel egyrészt gazdaságosan, hatékonyan és költségkímélõen, másrészt gyorsan tudjanak ezeknek az elvárásoknak megfelelni.

 


 

 

Cégüknek számtalan különbözõ típusú és márkájú erõgépe illetve munkagépe van, amelyekkel saját ágazataik számára a tömegtakarmány elõállítását – fõleg a szarvasmarha ágazat részére a lucerna és szenázs termelését – végzik. Felvetõdött bennük a gondolat, – amely egybevágott a tulajdonos részérõl megfogalmazódott elvárással is, – hogy miként tudják mindezt a feladatot hatékonyabban, gazdaságosabban és költségkímélõbben elvégezni. Amikor ez irányban tájékozódtak, olyan univerzális traktort illetve traktorlépcsõt kerestek, amelylyel mindezt az elképzelésüket meg tudják valósítani.A széles piaci kínálatból a Fendt kategóriára esett a választásuk, mert a társaság már rendelkezik ebbõl a típusból (270 LE és 300 LE) 12 traktorral. Szempont volt az is, hogy valamennyire típusazonos is legyen az új kategória – ez is a Fendt mellett szólt. Azonban fontos választási perspektíva volt az is, hogy ez a gép – univerzális jellegénél fogva – többféle munkamûvelet végzésére alkalmas, de alapvetõen kulcsgépe a tömegtakarmány gyártásnak illetve betakarításnak.

Az Axiál Kft. által forgalmazott traktor a szálastakarmány-betakarítás egyik alapvetõ gépe, (mondhatni az egyetlen gépe), mivel a 2010-es esztendõ munkáit gyakorlatilag erre a gépre alapozva végezték el az õ ágazatuknál. A 9500 hektárból 410 ha szálastakarmányuk (lucerna) van, amelynek betakarítása jelentõs feladat. Az elõzõ esztendõben négyszeri kaszálással takarítottak be, vagyis bõ 1600 ha területen végezték el a munkát a Fendt traktorral. Ezen túlmenõen – a traktor univerzális jellegét kihasználva – a köztes idõkben szállítási feladatokat végeztek vele mintegy 150 üzemóra idõtartamban. Amikor áprilisban megkapták az új gépet, elsõként vetésben üzemeltették (a kaszálásban akkor még nem tudták kipróbálni) – 12 soros szemenkéntvetõ géppel üzemeltették közel 200 üzemóra volumenben, egyéb munkákra (talajmunkákra, szántásra) pedig közel 300 üzemóra mennyiségben. A Fendt 415 traktoruk gyakorlatilag 1750 üzemórát dolgozott áprilistól december 10-ig, amikor is befejezték az éves munkákat a földeken.

Az alapvetõ feladatként tömegtakarmány betakarításra kiválasztott traktortípus mellett szólt az, hogy gyárilag felszerelve opcionálisan rendelhették úgy, hogy két kasza üzemeltetésére legyen alkalmas. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy van egy frontkaszája, valamint egy hátsó függesztett kaszája, tehát 6 m munkaszélességben tud dolgozni – és így is üzemeltették a gépet. Az összes üzemórából mintegy 1100 órányi idõben mûködtették a gépet kaszálásban. Ezen felül, amikor a kaszálási mûveleteket elvégezte, a rendterítésben, rendsodrásban – és a szálastakarmány betakarítás köztes idõszakában is üzemeltették.

 


 

 

Meghatározó, igen lényeges szempontjuk volt a választásnál, hogy olyan gépet vásároljanak, amellyel a termelési- illetve óránkénti üzemeltetési költségeiket az optimális szintre tudják beállítani. Ennek az elvárásnak a Fendt 415 teljes mértékben megfelelt, a mért értékek az elõzetes várakozások szerinti eredményt hozták. Ez a gép ugyanis az üzemelése alatt rendkívül kedvezõ üzemóránkénti üzemanyag átlagfogyasztási értékeket ért el: ez a 10 litertõl a 15 literig terjedõ volument jelenti – vagyis átlagban 12,7 liter üzemanyagot használtak fel az 1700 üzemórára vetítve. Az elõzõ, ilyen típusú munkákra használt illetve üzemeltetett gépeiknél mért értékekhez képest ez 2–5 liter üzemanyag megtakarítást jelentett üzemóránként éves szintre vetítve. Ennek a traktornak a munkába állításával tehát rendkívül nagy mennyiségû üzemanyagspórolást érték el, amely a jelenlegi üzemanyagárak mellett költségben is lényeges megtakarítást jelent.A gépet a gyári felszereltséggel és opcióval kérték – kikötésük csak a fronthidraulika, valamint a front kardánhajtás volt. Ezen elvárások szükségesek ugyanis ahhoz, hogy a kétkaszás üzemmódot tudják a géppel végezni. Fontos szempont azonban a szálastakarmány elõállításon felül, hogy a traktor univerzalitását ki tudják használni. Ezt meg is teszik, merthogy a szállításban, a talajmunkában, a szántásban valamint a növényápolásban egyaránt tudják ezt a gépet üzemeltetni. Ebben az esztendõben pedig már a növényápolási munkákban mûvelõkerekek (keskenyebb kerekek) felszerelésével meglévõ, sorba vetett kultúrában vegyszerezések, növényvédelmi munkák, mûtrágyaszórás elvégzésére is használni fogják.Lényeges elvárás az elõzõeken kívül azonban az is, hogy minél több üzemórát tudjanak ezzel a géppel dolgozni a szántási vagy vetési idõszakban. A bólyiak 2x12 órában üzemeltették a traktort folyamatosan 24 órában, természetesen két gépkezelõvel. Rendkívüli jelentõséggel bír ilyenkor, hogy a traktoros milyen munkakörülmények között és milyen ergonómiai feltételek mellett dolgozik. A „pilóták” véleménye alapján a gép ugyancsak jól vizsgázott: rendkívül kényelmesnek ítélték és kezelõ-, illetve felhasználóbarát jelzõvel minõsítették. Az irányítás (ahogy a munkaeszközök vezérlése is) kiválóan kézre áll és könnyen áttekinthetõ – mindenféle munkamûveletet elektromos gombok mûködtetésével lehet hidraulikus úton elvégezni. Fantasztikusan jó a kilátás a gépbõl, s ami igazán kiemelkedõen elnyerte a gépkezelõk tetszését, az a szállítási munkában való tökéletes megfelelés. A kétszer 10 t befogadóképességû pótkocsival üzemeltetett gép az országúton illetve földes úton haladva is olyan komforttal szolgált vezetõjének, mint ha az személygépkocsiban utazna. Ezt olyan kényelmi funkciókkal érte el a gyártó, mint a melsõhíd-rugózás illetve a fülkerugózás – amelyek együttesen rendkívül jól hidalják át a talajegyenetlenségeket, illetve a vezetõfülkére minimális szinten továbbítják ezeket a hatásokat. A fokozatmentes Vario hajtómû segítségével az adott munkamûveletek optimálisan elvégezhetõk.A történethez persze az is hozzátartozik, hogy a traktorról szóló minõsítést már most megszorozhatjuk kettõvel, ugyanis egy ugyanilyen típusú traktor dolgozik a másik ágazati egységükben is, ahol 9000 ha-os szántóterületen gazdálkodnak. A meglévõ szarvasmarha állomány egyik fele itt, másik fele a másik ágazatnál van, ahol ugyanolyan volumenû munkákat végeznek a traktorral a kollégáik.

 


 

 

További céljaikról szólva a mûszaki vezetõ helyettes beszámolt arról, hogy idén újabb traktorral szándékoznak bõvíteni gépparkjukat. A korszerûsítés jegyében ágazatukhoz még egy Fendt 415-ös traktor vásárlását tervezték. A beruházáshoz már a cégcsoporti engedélyük is megvan, amelynek keretében egy újabb, már ismert és bevált traktor szerepel a palettán terveik szerint.

–Keresztes Júlia–