MENÜ

A nitrogén nem elég

Oldalszám: 41
2014.02.07.

A jövedelmezõ, minõségi búzatermesztés csak nitrogén mûtrágya használatával hosszú ­távon nem képzelhetõ el. Lehetnek olyan évjáratok, fõleg tápanyaggal jól ellátott talajokon, ahol ideig-óráig ez a stratégia is kifizetõdõ lehet. A növényeknek azonban nem csak nitrogénre van szüksége, zavartalan mûködésükhöz 12 féle ásványi tápelemet igényelnek. Ezeknek a tápelemeknek más-más szerepe van, így egymással nem helyettesíthetõk.

 

 

Régóta tudjuk, hogy egy-egy tápelem hiánya jelentõsen befolyásolja a növényi életfolyamatokat és ezen keresztül végsõ soron a termés mennyiségét és minõségét is. Jól bizonyítja ezt a mûtrágyázási tartamkísérletek eredményei, ahol egyértelmûen láthatjuk, hogy csökken le a termés és romlik le a minõség, ha egy tápelem szintje lecsökken a talajban és elégtelen módon tudja a növény felvenni.

 


 

 Különösen szembetûnõ a csak nitrogénkezelések sikertelensége, gyakorlatilag minimális termésnövekedést okoztak a kontrollkezelésekhez képest. Ezzel szemben a már kisebb mennyiségû nitrogénkijuttatás (60 kg/ha hatóanyag), ha kiegészült foszfor- és káliumkijuttatással, a kontrollhoz képes jelentõs termésbeli javulást eredményezett.Hosszú ­távon csak akkor lehetünk sikeresek, ha a foszfor- és kálium-kijuttatásra is gondot fordítunk, nem is beszélve az egyéb mezo- és mikroelemekrõl. A búza esetében feltétlenül ajánlott az õszi alapmûtrágyázás elvégzése, mivel így tudjuk megadni a növények részére a kezdeti fejlõdéshez szükséges tápelemeket. A foszfor biztosítja az energiaszintet, elõsegíti a bokrosodást, valamint a jó minõség eléréséhez szükséges 2:1 nitrogén-foszfor tápelemarányt. A kálium fokozza a télállóságot, valamint jó káliumellátottsággal javul a növények vízháztartása, javul a szárazságtûrõ képesség. Abban az esetben, ha õszszel nem tudtunk alaptrágyázást elvégezni, a YaraMilaTM mûtrágyák lehetõséget biztosítanak arra, hogy tavasszal is juttassunk ki foszfort és káliumot. Erre a 20–14–7, és a 16–27–7 összetételt javaslom, 200–300 kg/ha adagban.Tavasszal a vegetáció indulását követõen a búza igen nagy menynyiségben igényli a tápanyagokat, sok esetben a talaj tápelem-szolgáltató képessége ezzel az ütemmel nem tud lépést tartani. Az esetek többségében megfigyelhetõ hiánytünet nem alakul ki, de a növény tápelemtartalma lecsökken, eltér az ideálistól, így végsõ soron napról napra csökken a realizálható termés mennyisége, ameddig ez az állapot fennáll. Ezt a jelenséget a szakirodalom „rejtett éhségnek” nevezi. A megoldás egyszerû, lombtrágyázni kell. Erre a YaraVitaTM újgenerációs lombtrágyacsalád a legjobb megoldás. Különösen javasolt a YaraVitaTM Gramitrel használata, mely kifejezetten a búza igényeire kifejlesztett összetétel. Használatát a bokrosodástól a zászlós levél kialakulásáig javasoljuk, 2–4 l/ha adagban.Összetétel: 

- 260 g/liter magnézium-oxid, tömegszázalékban kifejezve: 16,2% MgO-tartalom; 

- 50 g/liter réz, tömegszázalékban kifejezve: 3,1% Cu-tartalom; 

- 130 g/liter mangán, tömegszázalékban kifejezve: 8,0% Mn-tartalom; 

- 80 g/liter cink (Zn), tömegszázalékban kifejezve: 5,0% Zn-tartalom; 

- A termék ezen kívül még tartalmaz 61 g/l nitrogént (N), tömegszázalékban kifejezve: 3,7%.Szín: halvány piros (lazac) színû szuszpenziós koncentrátum.

Kémhatás: 10,0.

Sûrûség: 1,619 g/l.

Kiszerelés: 10 liter, nettó tömeg: 16,19 kg.

A kalászos növényekrõl tudjuk, hogy igen érzékenyek a réz hiányára. Felméréseink szerint Magyarországon sok helyen számolhatunk potenciális rézhiánnyal. Erre is van megoldásunk, ez pedig nem más, mint a YaraVitaTM Coptrac. Szükség esetén 0,25–0,5 l/ha adagban bokrosodástól a zászlós levél kialakulásig alkalmazzuk.Összetétel: 

- 500 g/liter réz, tömegszázalékban kifejezve: 33% Cu-tartalom; 

- A termék ezen kívül még tartalmaz 69 g/l nitrogént (N), tömegszázalékban kifejezve: 4,5%Szín: téglavörös színû szuszpenziós koncentrátum.

Kémhatás: 9,6.

Sûrûség: 1,523 g/l.

Kiszerelés: 5 liter, nettó tömeg: 7,61 kg.A minõségi búzatermesztés ma már elképzelhetetlen kén kijuttatása nélkül. Sajnos a magyarországi talajokon, szinte kivétel nélkül mindenhol elõfordulhat kénhiány. Erre a megoldásunk a YaraVitaTM Thiotrac lombtrágya. Használatát a következõképpen javasoljuk: 3 l/ha adagban a fülecske teljes kifejlõdésétõl a szemek tejes érésének idõszaka alatt (Zadok 59–79), vagy 2 l/ha dózis kétszeri kijuttatása a zászlós levél fejlõdésének látható jelétõl a szemek tejes érési fázisának végéig (Zadok 39–79).Összetétel: 

- 300 g/liter kén, tömegszázalékban kifejezve: 22,8% S-tartalom; 

- 200/liter nitrogén, tömegszázalékban kifejezve: 15,2% N-tartalomSzín: vörös színû, folyadék.

Kémhatás: 8–9.

Sûrûség: 1,317 g/l.

Kiszerelés: 10 liter, nettó tömeg: 13,17 kg.

Dr. Czinege Erik • szakmai vezetõ, Yara