MENÜ

ATONIK

Oldalszám: 61
2014.02.06.

Megkérdeztük a felhasználókat I.

 


 

 

Nevezhetnénk az ATONIK biostimulátort a „szakma egyik nagy öregjének”, hiszen több mint 20 éve van jelen a magyarországi piacon. Hatásáról „pályafutása” kezdetén csak a fõbb jellemzõket ismertük. A növényélettan és a sejtbiológia tudományágak fejlõdése, a sejtszintû növényfiziológiai folyamatok egyre mélyebb szintû ismerete mind több és több részletet tett érthetõvé az Atonik mûködésével kapcsolatban az elmúlt 10 évben. Mára – bár még most sem mondhatjuk, hogy mindent pontosan ismerünk - lényegesen több, a gyakorlatban is használható információ áll rendelkezésünkre. A helyzetet az is bonyolítja, hogy az Atonik hatása növényfajonként és azon belül a növény fenológiai állapotától függõen változik…

Több részesre tervezett interjú-sorozatunkban azon felhasználók, termelõk véleményére vagyunk kíváncsiak, akik készítményünket üzemi szinten, a termesztés-technológiába szervesen beépítve használják. Tapasztalataik jó példák arra, hogy a bonyolult sejtbiológiai folyamatokat miként fordíthatja a gyakorlati felhasználó a nagyobb és jobb minõségû termés elõállítására.Az Atonik igazi fénykora - bár sok kultúrában rendelkezik engedéllyel - a repcetermesztés felívelésével kezdõdött 4-5 évvel ezelõtt. Napjainkban méltán nevezhetjük e mûvelési ág „alapszerének”. Az intenzíven repcét termelõk körében az Atonik kora tavaszi, vagy virágzáskori (vagy mindkét) használata mára szinte alaptechnológiává vált. Lássuk, milyen termesztéstechnológia mentén aknázzák ki a megkérdezettek az Atonikban rejlõ elõnyöket!

Szabadság Mg.ZRt. BöhönyeGazdaságunkban több év átlagában 160 ha nagyságú területen termelünk õszi káposztarepcét. A vetést általában augusztus végén, szeptember elején végezzük. A vetett mag mennyisége a nemesítõk ajánlata alapján 2,5 – 3,0 kg/ha. Az õszi preemergens gyomirtást minden esetben elvégezzük.Az Atonik kijuttatását kora tavasszal, az elsõ rovarölõszeres kezeléssel egy idõben 0,6 l/ha dózisban végezzük. Ezzel a kezeléssel az a célunk, hogy a repce gyorsabban regenerálódjon a tél okozta stresszt követõen, valamint, hogy a növény több oldalelágazást hozzon. Az ATONIKOT már több éve használjuk, hatékonyságával elégedettek vagyunk, ezért repcetermesztésünk kihagyhatatlan elemévé vált. Különösen fontos ez, mióta a kis magmennyiséggel vetett hibrid repcék adják a termesztés zömét. E technológia alkalmazásával sikerült kiegyenlített szinten tartani repcetermesztésünk színvonalát.

Ávár Ernõ

növénytermesztési ágazatvezetõ

Aranykalász 1955 Mg. Kft. MezõkeresztesGazdaságunk 3800 ha szántón gazdálkodik Mezõkeresztesen és környékén. Fõ profilunk a szántóföldi növénytermesztés, de mellette állattenyésztéssel is foglalkozunk. Fontosabb kultúráink az õszi búza, napraforgó, õszi-tavaszi árpa, kukorica, lucerna, valamint az õszi káposztarepce. Ez utóbbit 600-900 ha-on termesztjük.A terület nagyságából is sejthetõ, hogy a repce az egyik legfontosabb növény gazdaságunk életében és így annak termésátlaga sem közömbös számunkra. Az elmúlt öt évben igyekeztünk a termesztéstechnológiára egyre jobban odafigyelni, annak elemein javítani (talajvizsgálat eredményein alapuló tápanyag utánpótlás, regulátorok használata õsszel, gyomirtás stb.) Technológiánkban az Atonik biostimulátor tavaszi használata immár negyedik éve fix elem. Tapasztalataink szerint a készítmény nagyban tudja segíteni a repceállomány tavaszi regenerálódását, valamint az elágazások számának növelését, melyek hatása a termésátlagainkban is megmutatkozik. ( Évjárattól függõen: 2,0-3,5 t/ha). Eddigi pozitív tapasztalatainknak köszönhetõen a továbbiakban is tervezzük a termék alkalmazását a repcében.

Dövényiné Szabó Anikó

növényvédelmi szakirányító

Agrospeciál Kft. PálhalmaCégünknél az õszi káposztarepcét minden esetben kalászos elõvetemény után vetjük. A talajmûvelés esetében fontos momentum, hogy kizárólag forgatás nélküli technológiát alkalmazunk, altalajlazítást végzünk amit gyûrûshengerrel zárunk le. Az õszi alaptrágyázást minden esetben szaktanácsadás alapján végezzük. Szárazabb évjáratokban, amikor a tarló nem zöldül ki, a vetés elõtt kompaktorral végezzük a magágy megnyitását. A vetett magszám általában 500-550 ezer/ha. A nagyon magas költségek miatt õszi gyomirtást nem alkalmazunk, viszont regulátorozást szinte minden esetben végzünk.A tavaszi munkák megkezdésének sorrendjét általában a szárormányos megjelenésének idõpontja határozza meg. Ha szükséges, akkor az ellenük való védekezés megelõzi a mûtrágyaszórást. A kijuttatott N-hatóanyag mennyisége 90 kg/ha, egyszeri kijuttatással, kenes kiegészítéssel. A tenyészidõszak során két alkalommal végzünk lombtrágyázást Bór tartalmú készítménnyel, elõször a szárormányosok elleni védekezésnél, második esetben a virágbimbók megjelenésénél. Ennél a második kezelésnél fungicides kezelés is történik. A rovarölõ szeres kezelések számát az évjárat sajátosságai határozzák meg.Az érésgyorsítás szükségességérõl évrõl-évre nagy vita folyik cégünknél, aminek eredményeképpen általában megtörténik a kezelés a betakarító gépek kímélése érdekében. Az alkalmazott technológiának köszönhetõen termésátlagaink 3,0 t/ha és 3,8 t/ha között mozognak.Az Atonikot a technológiába a stressztûrés fokozása érdekében két alkalommal iktatjuk be. Elsõ alkalommal a szárormányosok elleni védekezésnél 0,6 l/ha dózisban, a második alkalommal a virágzást megelõzõen, ugyancsak 0,6 l/ha mennyiségben. Így történt ez a 2010-es évben is, ahol a második kezelés eredményesebbnek tûnt az elsõnél, ugyanis a stressztûrés mellett segítette a terméskötõdést, amire nagy szükség is volt a rendkívül csapadékos idõjárásban. Tapasztalataink szerint az Atonik korai idõszakban való kijuttatása (az elsõ kezelés) elõsegíti az oldalhajtások képzõdését és növekedését is.Az Atonikkal kapcsolatos tapasztalataimat összefoglalva elmondható, hogy az optimális idõben kijuttatott Atonik növeli a növények stressztûrõ képességét, segíti a generatív szervek mûködését. Ezért terveim szerint az Atonik szerepelni fog az õszi káposztarepce 2011-es technológiájában is.

Erdõs Tibor

növényvédelmi szakirányító