MENÜ

Ebben az évben is Pioneer kukoricahibridekkel

Oldalszám: 18-20
2014.02.07.

Hibridajánlatunkban kitüntetett szerepe van a FAO 300 elsõ felébe tartozó, korai hibrideknek. Ez az éréscsoport igen fontos Magyarországon, ezek közül kerülnek ki legnagyobb részben az õszi kalászos elõveteménynek szánt hibridek. Három nagy termõképességû, az utóbbi években bevezetett, gyors vízleadó képességgel rendelkezõ hibridet ajánlunk termelõinknek ebben a szegmensben: a PR38A79-et, a P9400-át és a P9578-at.

 

 

A három korai hibrid fontosabb jellemzõi: 

 PR38A79 – FAO 310

Az átlagos vagy átlag alatti termõhelyekre ajánlott, nagyon jó stressztûrõ hibrid. Elsõsorban adaptációs képességét, termésstabilitását fontos kiemelni. 2007-ben az MgSzH regisztrációs kísérleteiben 15,6%-kal (910 kg-mal!) múlta felül a sztenderd fajták átlagát, miközben betakarítási vize az egyik legjobb volt. Már két éve szerepel a köztermesztésben, egyre nagyobb területen kerül elvetésre. Agronómiailag stabil, erõs szára és gyökérzete van. Csõmagassága ideális, csõegészsége nagyon jó. Mûtrágyázási kísérletekben fokozatos terméstöbblettel hálálta meg az emelt mûtrágya dózisokat, jó a tápanyag-reakciója. Stressztûrõ képességét jól mutatja, hogy a mûtrágyázási kísérleteinkben (Debreceni Egyetem) a mûtrágya nélküli kontroll parcellákon a PR38A79 adta a legnagyobb termést. Magyarország termõtájain mindenhol sikerrel termeszthetõ, de különösen a stresszes helyszíneken emelkedik ki termésével.

 
A PR38A79 megbízhatóan terem a szélsõséges körülmények között is

 P9400 – FAO 320

Az átlagos és átlag feletti termõhelyekre ajánlott, nagyon jó termés-víz aránnyal rendelkezõ hibrid. Koraisága, gyors vízleadása miatt õszi kalászosok elõveteményének tökéletesen megfelel. Az MgSzH vizsgálataiban több mint 400 kg-mal múlta felül a sztenderd hibridek átlagát két év (2007 és 2008) átlagában. Fontos jellemzõje a sûríthetõsége, tõszámkísérleteinkben a legmagasabb tõszámokra is terméstöbblettel reagált. Korai vetésre is alkalmas, rendkívül gyors a korai fejlõdési erélye.

 
A P9400-át az átlagos és átlag feletti termõhelyekre javasoljuk

 

 

P9578 – FAO 320

Magyarország minden termõtájára ajánlott új, jelentõs genetikai elõrelépést mutató hibrid. Az MgSzH fajtaminõsítõ vizsgálataiban 2008-ban és 2009-ben minden egyes FAO 300-as sztenderd hibridet megelõzött termésével, ugyanakkor valamennyi FAO 300-as sztenderd hibridnél alacsonyabb volt betakarításkori szemnedvessége. Termésbiztonsága folytán mind a száraz, mind a csapadékos évjáratokban egyformán jól szerepel! Generatív típusú, jó körülmények között dupla csöveket hoz, mellyel rekordokat képes teremni. Agronómiai tulajdonságai kedvezõek, szára, gyökere erõs. Az elmúlt évben már szerepelt a köztermesztésben, nagyon jó termesztési tapasztalatokkal. Érésideje, betakarításkori víztartalma a FAO 300 elsõ felére jellemzõ, ugyanakkor termése már a FAO 300 végi hibridekkel veszi fel a versenyt! E tulajdonsága miatt nagy jövõ elõtt áll!

 
A P9578 rendkívül generatív, gyakran hoz két csövet

 

 

A FAO 300-as éréscsoport második felének Pioneer ajánlataPR37N01 – FAO 380

A PR37N01 a Pioneer legnagyobb területen termesztett hibridje, 2008-as piaci bevezetését követõen gyorsan elterjedt a köztermesztésben, köszönhetõen termésbiztonságának, megbízhatóságának és termõképességének. A PR37N01 kihagyhatatlan a vetéstervbõl, minden gazdaságba vezérhibridnek ajánljuk, hiszen az elmúlt eltérõ évjáratok mindegyikében bizonyította, hogy lehet rá számítani bármilyen is legyen az elõttünk álló év! (1. ábra)

 


 
Az N01 a termésbiztonság példaképe

 

 

Az N01 az agronómiai tulajdonságokat tekintve is nagyon jó választás! Szára, gyökere erõs, megdõlésre nem hajlamos. Nagyon jól sûríthetõ, szántóföldi tapasztalatok és tõszámkísérleteink szerint is a magasabb tõszámokra terméstöbblettel reagál. Korai fejlõdési erélye gyors, ezért alkalmas korai vetésre is. Tipikusan zöld száron érõ hibrid, ezen tulajdonsága miatt jól viseli a szemkitelítõdés idejében esetlegesen elõforduló aszályos idõjárást.

P9494 – FAO 390

A P9494 2010-ben került elõször a piacra, már ekkor olyan sokan választották, hogy értékesítésének elsõ évében bekerült az elsõ tíz legnagyobb területen termesztett hibrid közé (Kleffmann 2010). Az MgSzH fajtaminõsítõ kísérleteiben mindkét évben (2008 és 2009) abszolút elsõ helyen végzett az éréscsoportjában (31-es és 32-es csoport), maga mögé utasítva az összes vizsgált hibridet!A sztenderd hibridek átlagát óriási különbséggel haladta meg: 2008-ban több mint egy tonnával, 2009-ben pedig 800 kg-mal! 2010-ben bekerült a GOSZ-VSZT kukorica posztregisztrációs kísérletekbe ahol szintén hozta a formáját és ismét minden hibridet maga mögé utasított! A Pioneer nagyüzemi kísérleteiben is a legjobb FAO 300-as kukorica volt, ez látható a 2. ábrán.

 


 

 FAO 400-as csoportban két hibridet szeretnénk a gazdálkodók figyelmébe ajánlani

 

PR36V52 – FAO 430

A 2007-es szélsõséges aszályban az abszolút elsõ helyezett volt az MgSzH másodéves fajtajelöltjei között az éréscsoportjában. Termése 1400 kg-mal (!), 20%-kal múlta felül a sztenderd fajták átlagát, miközben betakarításkori szemnedvessége 0,82%-kal alacsonyabb volt. Gyors kezdeti fejlõdési erélylyel rendelkezik, korai vetésre is alkalmas. Termés-szemnedvesség aránya új kategóriát jelent a FAO 400-as csoportban. Jó adaptációs tulajdonságainál fogva széles körben sikerrel termeszthetõ. Kiemelkedõen jó az aszálylyal és a hõséggel szembeni ellenálló képessége. Széles levelei jól lefedik a tenyészterületet, nagy asszimilációs felületet biztosítanak számára.PR36V74 – FAO 480

Az idei évben kerül bevezetésre ez az új, nagy termõképességû hibrid. Tenyészideje a FAO 400-as éréscsoport végén van, rekordtermésre képes, az egyik legnagyobb genetikai potenciált testesíti meg. Agronómiai tulajdonságai közül ki kell emelni csõegészségét, szárszilárdságát, gyökérerõsségét. A nagy terméspotenciálja tehát kedvezõ kórtani és agronómiai tulajdonságokkal párosul. Érésideje folytán inkább az ország déli kukoricatermõ vidékére ajánljuk, oda ahol ki tudja használni a rendelkezésre álló hõösszeget. Ezeken a termõhelyeken számíthatunk magas terméspotenciáljára. A 2010-es Pioneer nagyüzemi kísérleteiben a V74 adta a legmagasabb termést a betakarításra került valamennyi kísérletünk átlagában. A korábbi években még a termékfejlesztési kísérleteinkben is hozzá fûzõdtek a legnagyobb termések, már 2009-ben is kiemelkedett a saját teszteléseinkben.

 

Kedves Gazdálkodó!

Hibridjeinket érintõ részletesebb információkért és helyi terméseredményekkel kapcsolatban keresse területileg illetékes Pioneer agronómus kollégáinkat, akik szívesen állnak rendelkezésére!

Fábián László • termékmenedzser